Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Užsieniečių vaikų mokymas

Mokykloje užsieniečių vaikų mokymas organizuojamas nuo 1998 metų Šiuo tikslu veikia klasė, kurioje vaikai mokomi anglų kalba. Ši klasė skirta mokiniams, kurie visai nemoka lietuvių kalbos ir mokymo programą pageidauja įsisavinti angų kalba.

Jei atvykę užsieniečių vaikai pageidauja išmokti lietuvių kalbą ir integruotis į klases, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba, tuomet jie papildomai mokomi lietuvių kalbos pagal individualią lietuvių kalbos mokymo programą.

Užsieniečių vaikai gali mokytis ir tose klasėse, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba. Tuomet toje klasėje su pagrindiniu mokytoju kartu dirbti skiriamas pedagogas – asistentas, kuris pamokos metu suteikia individualią pagalbą lietuvių kalbos nemokančiam arba nepakankamai mokančiam mokiniui.

Visi užsieniečių vaikai kartu su lietuvių klasių mokiniais kartu lanko dailės, muzikos, choreografijos ir kūno kultūros pamokas bei kartu dalyvauja popamokinėje veikloje, mokyklos renginiuose ir šventėse.

Mokyklos pedagogams tarptautinę patirtį organizuojant užsieniečių vaikų mokymą padėjo įgyti pedagogai iš JAV ir Kanados, kurie Klaipėdos licėjuje dirbo 1999-2002 metais.

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105