Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Priėmimas į mokyklą

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA 2018–2019 M. M. 

Prasidėjo mokinių, 
norinčių mokytis Klaipėdos licėjaus 1–4 kl. ir priešmokyklinio ugdymo klasėse, registracija.

 

   Norinčius mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–4 klasėse kviečiame registruotis telefonu 8 694 63 291 arba Klaipėdos licėjaus padalinyje, adresu Mokyklos g. 3, Klaipėda, 314 kabinete.


REIKALINGI DOKUMENTAI:
tėvų ar globėjų prašymas;
vaiko gimimo liudijimas;
vaiko sveikatos pažymėjimas;
1 nuotrauka mokinio pažymėjimui;
anketa (pildoma mokykloje);
mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);
pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams).

Dokumentus priima mokyklos raštinės darbuotojas.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASES TVARKA

1. Į priešmokyklinio ugdymo klasę priimami 5–6 metų vaikai.
2
. Vaikai, turintys elgesio sutrikimų, į licėjų nepriimami.

Dėl papildomos informacijos kreiptis  į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vadovę Eleną Burbienę tel. 8 611 45707, Mokyklos g. 3.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRADINIO UGDYMO KLASES TVARKA

PRIĖMIMAS Į 1-Ą KLASĘ

 

1. Priimami 6–7 metų vaikai.
2. Šešiamečių brandą vertina psichologas ir pradinio ugdymo pedagogas.

Kad galėtume teikti tinkamą pedagoginę, psichologinę pagalbą, visi būsimieji pirmokai turi atlikti matematinių gebėjimų, loginio mąstymo, kūrybiškumo ir psichologinės brandos testą. Vaikų gebėjimus ir psichologinę brandą vertina mokyklos pedagogai ir psichologas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vadovę Elena Burbienę tel. nr. 8 611 45707, Mokyklos g. 3.

 

PRIĖMIMAS Į 2–4 KLASES

 

1. Stojantieji į 2–4  klases mokiniai turi atlikti lietuvių k., matematikos ir anglų k. testus, kad galėtume teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą. 
2. Mokiniai, turintys drausminių problemų, į mokyklą nepriimami.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vadovę Eleną Burbienę tel. nr. 8 611 45707, Mokyklos g. 3.

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105