Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Mokytojai       
 Matematikos mokytoja
metodininkė
Elena 
Burbienė
  Priešmokyklinio ugdymo
klasės mokytoja metodininkė
Rasa 
Lindžienė
 Tikybos mokytojas
ekspertas
Remigijus 
Oželis
       
Anglų kalbos
vyr. mokytoja
Jurgita
Gumuliauskienė 
  Anglų kalbos 
mokytoja
Laineda 
Dausynė 
Choreografijos 
mokytoja
Inga
Palaitienė
       
Pradinių klasių
mokytoja metodininkė  
Raimonda
Rutavičienė
  Pradinių klasių
vyr. mokytoja
Aistė
Balčėtienė
Pradinių klasių
mokytoja metodininkė
Vaida
Grubliauskienė
       
Pradinių klasių ir inžinerijos
mokytojas metodininkas
Tomas 
Raibys 
  Pradinių klasių
vyr. mokytoja
Giedrė
Razmienė
Pradinių klasių
mokytoja
Aurelija
Macijauskienė 
       
Pradinių klasių
mokytoja metodininkė
Daiva
Selezniovienė
  Pradinių klasių
mokytoja metodininkė
Sadutė
Drungilienė
Pradinių klasių 
mokytoja metodininkė
Sonata
Vaišnorienė
       
 Priešmokyklinio ugdymo
klasės mokytoja
Loreta
Lavarienė
   Ikimokyklinio ugdymo
ir pradinių klasių mokytoja
Neringa
Viršilienė
Ikimokyklinio ugdymo
klasės mokytoja
Edita
Rupšlaukienė 
       
 Priešmokyklinio ugdymo
klasės vyr. mokytoja
Inga  
Bambalienė
   Pradinių klasių 
mokytoja metodininkė
Virginija 
Baronienė
Pradinių klasių
mokytoja metodininkė
Daiva
Markevičienė  
       
Dailės mokytoja
Rita 
Danielienė
  Teatro mokytoja ekspertė
Ilona
Stančikienė 
Kūno kultūros mokytoja
Iveta
Kaškevičiūtė  
       
Šachmatų mokytojas
Viktor 
Galuščiak
 

Muzikos mokytoja metodininkė
Rasa
Andersen 

Pailgintos darbo dienos 
grupės auklėtoja
Aniceta 
Edwards
       
Pailgintos darbo dienos 
grupės auklėtoja 
Asta 
Lukonienė 
  Pailgintos darbo dienos
grupės auklėtoja
Andželika
Globienė 
Pailgintos darbo dienos 
grupės auklėtojas
Mantas
Kaupys 
     
 
 
Pailgintos darbo dienos 
grupės auklėtoja 
Milda
Venckutė 
  Pailgintos darbo dienos 
grupės auklėtoja
Aušra
Stankaitytė 
Anglų kalbos mokytoja
Vilma

Eimutienė 
       
 

Pagalbos vaikui specialistai

       
       
 Psichologė 
Lina 
Pilipavičė
   Logopedė 
Ilona
Ruzgienė
Sveikatos specialistė
Aušra
Kairienė


       
       
       
       

Administracija

       
 Raštinės vedėja
Birutė
Arošienė 
   Ūkio skyriaus vedėjas
Arūnas
Antanaitis 
  Informacinių sistemų
koordinatorė
Roma
Čiarienė 
       

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105