Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Logopedas

Logopedė Ilona Ruzginienė,
el.paštas: ilona.ru@klaipedoslicejus.lt
Mokyklos g. 3.
 

Logopedo tikslas mokyti,  lavinti ir koreguoti vaiko garsų artikuliaciją ir  tartį,  per  žaidybinę veiklą  skatinti  vaikų bendravimą,  kalbos  supratimą,  verbalizaciją. Lavinti  rišliąją  kalbą.  Mokyti  ir koreguoti vaiko raštingumą.

Logopedinių pratybų pagrindinės darbo gairės:

 • Vaikų bendravimo skatinimas
 • Artikuliacinio aparato rengimas garsų tarimui
 • Kalbos supratimo ugdymas
 • Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas
 • Naujų sąvokų aiškinimas ir supratimas
 • Klasifikavimo ir diferencijavimo įgūdžių formavimas ir tobulinimas
 • Rankos ruošimas rašto darbam
 • Raštingumo lavinimas
 • Rišliosios kalbos lavinimas
 • Pažinimo procesų lavinimas
 • Nuolatinis (pastovus) kalbinės medžiagos kartojimas

 

Logopedės Ilonos Ruzgienės konsultavimo laikas
 
Pirmadienis      14.30 - 17.00

Antradienis      10.00 - 17.00

Trečiadienis      13.45 - 16.00

Ketvirtadienis   12.30 - 17.30

Penktadienis    12.30 - 16.10

Įvertinus vaikų galias ir patiriamus sunkumus, rekomenduojama  individualius  logopedo užsiėmimus lankyti 2 kartus per savaitę.                                         

Ugdant specialiųjų poreikių mokinius, sėkmę lemia tinkamai parinkta mokymo priemonių ir būdų sistema, mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimas.

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105