Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Klaipėdos licėjaus mokinių elgesio taisyklės

                   PATVIRTINTA

               VšĮ Klaipėdos licėjaus

                                                                             2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-9

 

KLAIPĖDOS LICĖJAUS

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. Mokinio pareigos

 

1.1. Lankyti pamokas

1.2. Pamokose stropiai mokytis ir laikytis rimties.

1.3. Visada atlikti namų darbus.

1.4. Teikti visą informaciją susijusią su savo pasiekimų vertinimu tėveliams arba globėjams.

1.5. Kasdien atsinešti visas reikalingas mokymosi priemones.

1.6. Būti mandagiam ir kultūringam.

1.7. Pagarbiai elgtis ir padėti silpnesniam už save.

1.8. Dalyvauti mokyklos renginiuose, šventėse.

1.9. Tausoti mokyklos turtą.

1.10. Nuolat palaikyti tvarką savo darbo vietoje.

1.11. Mokykloje privalo dėvėti mokyklinę uniformą.

 

2. Mokinio teisės

 

2.1. Mokytis pagal gebėjimus ir įgyti pagrindinį išsilavinimą pagal valstybinius standartus.

2.2. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.

2.3. Pasirinkti ir lankyti popamokinės veiklos būrelius

2.4. Teikti konstruktyvius patarimus ir siūlymus mokytojams ir mokyklos vadovams dėl mokymo ir popamokinės veiklos mokykloje organizavimo.

2.5. Dalyvauti mokyklos mokinių savivaldoje.

2.6. Mokytis saugioje aplinkoje.

2.7. Turėti laisvalaikį ir poilsį, atitinkantį savo amžių ir sveikatą.

 

3. Mokykloje draudžiama

 

3.1. Pamokų metu naudotis mobiliu telefonu.

3.2. Be rimtos priežasties vėluoti į pamokas arba visai nedalyvauti jose.

3.3. Pertraukų tarp pamokų metu išeiti už mokyklos teritorijos ( pvz.: į parduotuvę).

3.4. Būti agresyviam kitų mokinių atžvilgiu.

3.5. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas svaiginančias medžiagas.

3.6. Tyčiotis iš kitų mokinių.

 

4. Mokinio atsakomybė

 

4.1. Mokinys, nepaisantis mokinio taisyklių, gali būti paprašytas parašyti pasiaiškinimą, svarstomas direkciniame posėdyje, mokytojų tarybos posėdyje.

4.2. Pažeidęs 1.9. punktą mokinys privalo atstatyti sugadintą mokyklos turtą arba materialiai atlyginti padarytą žalą už sugadintą inventorių ar mokymo priemonę.

4.3. Pakartotinai pažeidęs  3.4. , 3.5. ir 3.6 punktus mokinys, informavus jo tėvus,  yra šalinamas iš mokyklos.

Naujienos

Puslapis 1 iš 123  > >>

2018-05-26
2018-05-25
2018-05-22
2018-05-19
Visos naujienos >>

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0900 - 0935
PUSRYČIAI 0935 - 0950
2 antra pamoka         1000 - 1035
3 trečia pamoka         1100 - 1135
PIETŪS 1140 - 12054 ketvirta pamoka      1215 - 1250
5 penkta pamoka       1305 - 1340
6 šešta pamoka         1400 - 1445
7 popamokinė veikla  1500 - 1700

Pamokų laikas 1-3 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0900 - 0945
PUSRYČIŲ PERTRAUKA 15 MIN.
2 antra pamoka         1000 - 1045
3 trečia pamoka         1055 - 1140
4 ketvirta pamoka      1150 - 1235
PIETŲ IR POILSIO PETRAUKA 30 MIN.
5 penkta pamoka       1305 - 1350
6 šešta pamoka         1400 - 1445
7 popamokinė veikla  1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105