Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Dokumentai

KLAIPĖDOS LICĖJAUS ĮSTATAI


KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2013-2016 M.  STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS UGDYMO PLANAS 2014-2015 M.M.

KLAIPĖDOS LICĖJAUS
UGDYMO PLANAS 2015-2016 m.m.

KLAIPĖDOS LICĖJAUS ETIKOS KODEKSAS

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO IR SKATINIMO TVARKOS KLAIPĖDOS LICĖJAUS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS TĖVŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

KLAIPĖDOS LICĖJAUS MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

PLATUSIS KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIDAUS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS UNIFORMŲ DĖVĖJIMO APRAŠAS 


Klaipėdos licėjaus 2014-2015 m.m. veiklos plano priedai:

KLAIPĖDOS LICĖJAUS METODINĖS TARYBOS 2014-2015 M. M. VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. MOKINIŲ SENATO VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. RENGINIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. DIREKCINIŲ POSĖDŽIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA


VIEŠIEJI PIRKIMAI

KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2015-01-15

KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSAKYMAI

KLAIPĖDOS LICĖJAUS VšP KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 2015-01-15

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105