Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

5-6 m. vaikų ugdymas

KAIP ORGANIZUOJAME  5-6 METŲ VAIKŲ UGDYMĄ?

 • Pamokėlės prasideda 9 valandą. Vaikai mokykloje gali rinktis anksčiau,  nuo 7.30 val.,  ir dalyvauti Ryto mankštoje,  žaisti, konstruoti bei užsiimti kita kūrybine veikla, bendrauti su bendraamžiais.
 • Kiekvieną dieną iki 14 val. organizuojame po 5 pamokėles, kurių veikla integruota pagal temas, vykdomus edukacinius projektus. Vaikus mokome skaitymo ir rašymo pradmenų, matematikos, anglų k., pasaulio pažinimo, vyksta technologijų, šachmatų, dailės, muzikos , šokių užsiėmimai, kviečiame į  teatro pamokėles. Taip pat organizuojame specializuotus korekcinių mankštų, kūno kultūros užsiėmimus.
 • Nuo 14.00 val. iki 17.00 val. vyksta  popamokinė  meninė, inžinerinė, sportinė veikla pagal vaikų poreikius. Taip pat organizuojame sveiką gyvenseną ugdančias veiklas, aktyvią pažintinę ir žaidybinę veiklą lauke. 
 • Nuo 17.00 val. iki 18.00 val. mokykloje veikia budinti grupė, kurioje vaikai  užsiima įvairia veikla pagal poreikius.
 • Nuolat, 2 kartus per mėnesį,  klasės mokytoja organizuoja temines išvykas, ekskursijas, kurių metu  vaikai pagilina, pritaiko jau turimas žinias, užtvirtina tai, kas išmokta,  ugdo vaikų socialines emocines kompetencijas, skatina jų saviraišką.
 • 1-2 kartus per mėnesį vaikai dalyvauja bendruose mokyklos  edukaciniuose  projektuose.
 • Socialinio emocinio ugdymo programa  yra integruota į visą ugdymo procesą.
 • Vaikus maitiname 3 kartus per dieną mokyklos valgykloje pagamintu maistu.

 

KOKIE VAIKŲ PEDAGOGAI IR SPECIALISTAI DIRBA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASĖJE?

 • Priešmokyklinio ugdymo klasės mokytoja (moko skaityti, rašyti, skaičiuoti, veda technologijų, pasaulio pažinimo, kūno kultūros pamokėles), pailgintos grupės auklėtoja, pedagogė asistentė ( pagal poreikį)
 • Mokytojai specialistai – anglų k., dailės, šachmatų, šokio, muzikos, teatro, sveikatos ugdymo
 • Pagalbos vaikui specialistai – psichologė, logopedė, kineziterapeutė, sveikatos specialistė


KAIP LICĖJUJE ORGANIZUOJAME UGDYMĄ MOKSLEIVIŲ ATOSTOGŲ METU?


 • Visus mokslo metus ( nuo rugsėjo 1d.  iki gegužės 31 d.) moksleivių atostogų metu  licėjuje pamokėlės nevyksta, tačiau  vaikams  organizuojame  įdomų, žaismingą laisvalaikį.  Moksleivių atostogų metu mokyklos darbo laikas toks pat, kaip ir vykstant pamokoms.
 • Vasaros atostogų metu  už  papildomą mokestį mokykloje organizuojame  VAIKŲ  ANGLŲ KALBOS IR KŪRYBIŠKUMO  vasaros stovyklą, kurios metu  taip pat  realizuojame socialinio ir emocinio ugdymo  bei sveikatos ugdymo  programas ( daugiau informacijos sk. stovyklos).

Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105