Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Klaipėdos licėjaus naujienos

Veiklos planas
2018-08-20

VEIKLOS PLANAS  2018 m. rugpjūčio 24–rugsėjo 13 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Ketvirtadienis (08-23)

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinės tarybos nariai

11.00 val., Kretingos g. 44, 312 kab.

A. Norkienė

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimas

Ugdytinių tėvai

17.30 val., Mokyklos g. 3

R. Kontautienė,
E. Burbienė

Penktadienis
(08-24)

Metodinių grupių susirinkimai

Metodinių grupių nariai

9.00–10.00 val., Kretingos g. 44

R. Lygnugarienė,
L. Elertienė,
D. Valevičienė

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

11.00–12.00 val., Kretingos g. 44

 

I. Navickaitė

Buvusių licėjaus abiturientų susitikimas

Buvę abiturientai

14.00–16.00val., Kretingos g. 44

E. Kerpienė,
I. Lukauskienė

Pirmadienis
(08-27)

Vizitas į Vilniaus licėjų dėl bendradarbiavimo realizuojant IB programą

IB programoje dirbantys mokytojai

Tikslinama

R. Kontautienė,
R. Petrauskienė

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

10.00–12.00 val., Kretingos g. 44

 

I. Navickaitė

Antradienis
(08-28)

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

12.00–14.00 val., Kretingos g. 44,
aktų salė

R. Kontautienė

I–II (gimnazijos) kl. mokinių tėvų susirinkimas

I–II kl. mokinių tėvai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
K. Sipavičienė

Trečiadienis
(08-29)

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

10.00–12.00 val.

 

I. Navickaitė

Pamokėlės būsimiems pirmokams

Būsimi 1 kl. mokiniai

10.00–12.00 val.,
Mokyklos g. 3

E. Burbienė

5–6 kl. mokinių tėvų susirinkimas

5–6 kl. mokinių tėvai

17.00 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
I. Navickaitė

7–8 kl. mokinių tėvų susirinkimas

7–8 kl. mokinių tėvai

18.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
I. Navickaitė,
K. Sipavičienė

Ketvirtadienis
(08-30)

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

10.00–12.00 val.

 

I. Navickaitė

Pamokėlės būsimiems pirmokams

Būsimi 1 kl. mokiniai

10.00–12.00 val., Mokyklos g. 3

E. Burbienė

1 kl. mokinių tėvų susirinkimas

1 kl. mokinių tėvai

17.00 val., Mokyklos g. 3

R. Kontautienė,
E. Burbienė

2–4 kl. mokinių tėvų susirinkimas

2–4 kl. mokinių tėvai

18.30 val., Mokyklos g. 3

R. Kontautienė,
E. Burbienė

Penktadienis
(08-31)

Pasiruošimas mokslo metų pradžios šventei

Darbo grupės

 

 

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinės tarybos nariai

11.00 val., Kretingos g. 44, 312 kab.

A. Norkienė

Pirmadienis
(09-03)

Mokslo ir žinių diena

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

10.00 val.
1, 5–8, I–IV kl.
(Šv. Kazimiero bažnyčia, Kretingos g. 40);

 

11.30 val. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. mokiniams
(Mokyklos g. 3)

Ketvirtadienis–penktadienis
(09-06/07)

Bendruomenės renginiai

5–7 kl. ir 8, I–IV kl.

Tikslinama

 

Ketvirtadienis
(09-13)

III–IV (gimnazijos) kl. mokinių tėvų susirinkimas

III–IV kl. mokinių tėvai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
I. Lukauskienė

 

Puslapis 1 iš 50  > >>

Sveikiname

E. Kavoliūnaitė (4kl.) – I vieta

B. Štrimaitytė (4kl.) – II vieta

Mokines ruošė pradinių klasių mokytojas Tomas Raibys

S. Stankus (4kl.) – III vieta

Mokinį ruošė pradinių klasių mokytoja Vaida Grubliauskienė

Sveikiname

U. Gasilionytė (3kl.) – I vieta

Mokinę ruošė mokytoja Giedrė Razmienė

A. Samuilovas (3kl.) – II vieta

Mokinį ruošė mokytoja Raimonda Rutavičienė

J. Rupšlaukis (3kl.) – III vieta

Mokinį ruošė mokytoja Elena Burbienė

Sveikiname

D. Podolskaja (2kl.) – I vieta

Mokinę ruošė mokytoja Neringa Viršilienė

T. Preibys (2kl.) – II vieta

Mokinį ruošė mokytoja Sadutė Drungilienė

A. Markevičius (2kl.) – III vieta

Mokinį ruošė mokytoja Daiva Matkevičienė


Pamokų laikas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams

1 pirma pamoka         08 3– 09 05
PUSRYČIAI 0905 – 0930
2 antra pamoka         0930 – 1005

3 trečia pamoka        1025 – 1100
4 ketvirta pamoka      1120 – 1155

PIETŪS 1155 – 1230
5 penkta pamoka       1230 – 1305
6 šešta pamoka         1325 – 1400
7 popamokinė veikla    1400 - 1700

Pamokų laikas 1- 4 klasių mokiniams

1 pirma pamoka         0830 – 0915
PUSRYČIAI  0915 – 09 30
2 antra pamoka         0930 – 1015

3 trečia pamoka        1025 – 1110
4 ketvirta pamoka     1120 – 1205
PIETŪS 1205- 1235
5 penkta pamoka       1235 – 1320
6 šešta pamoka         1330 – 1415
7 popamokinė veikla   1500 - 1700

Mokinių atostogos 2018-2019 m.m.

RUDENĮRudens: 2018-10-29 / 2018-11-02
ŽIEMĄ Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 / 2019-01-02
Žiemos: 2019-02-18 / 2019-02-22
PAVASARĮ Pavasario (Velykų): 2019-04-23 / 2019-04-26
VASARĄVasaros: 2019-06-10 / 2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105