Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Užsieniečių vaikų mokymas

Mokykloje užsieniečių vaikų mokymas organizuojamas nuo 1998 metų Šiuo tikslu veikia klasė, kurioje vaikai mokomi anglų kalba. Ši klasė skirta mokiniams, kurie visai nemoka lietuvių kalbos ir mokymo programą pageidauja įsisavinti angų kalba.

Jei atvykę užsieniečių vaikai pageidauja išmokti lietuvių kalbą ir integruotis į klases, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba, tuomet jie papildomai mokomi lietuvių kalbos pagal individualią lietuvių kalbos mokymo programą.

Užsieniečių vaikai gali mokytis ir tose klasėse, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba. Tuomet toje klasėje su pagrindiniu mokytoju kartu dirbti skiriamas pedagogas – asistentas, kuris pamokos metu suteikia individualią pagalbą lietuvių kalbos nemokančiam arba nepakankamai mokančiam mokiniui.

Visi užsieniečių vaikai kartu su lietuvių klasių mokiniais kartu lanko dailės, muzikos, choreografijos ir kūno kultūros pamokas bei kartu dalyvauja popamokinėje veikloje, mokyklos renginiuose ir šventėse.

Mokyklos pedagogams tarptautinę patirtį organizuojant užsieniečių vaikų mokymą padėjo įgyti pedagogai iš JAV ir Kanados, kurie Klaipėdos licėjuje dirbo 1999-2002 metais.

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105