Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Socialinis pedagogas


Socialinė pedagogė (5–7 kl.)
Inga Navickaitė, 308 kab., el. p.: inga.n@klaipedoslicejus.lt, Kretingos g. 44
Socialinis pedagogas
 (8, I–II kl.) 

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas yra vaiko gerovė, saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Kaip reglamentuojama socialinio pedagogo pareiginėje instrukcijoje (2001), socialinis pedagogas, siekdamas įveikti mokiniams kylančius sunkumus, kartu dirba su mokyklos administracijos darbuotojais, pedagogais, klasių auklėtojais, psichologais, logopedais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokyklos ir vietine bendruomene.

Svarbiausi mokykloje dirbančio socialinio pedagogo uždaviniai:

 1. nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu;
 2. rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje;
 3. sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, organizuojant darbą su tėvais ir bendruomene;
 4. rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška;
 5. ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus;
 6. ugdyti mokinių pozityvius lytiškumo, elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.

Svarbiausios socialinio pedagogo veiklos sritys:

 • būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • nedubliuoti klasės vadovo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildyti;
 • padėti klasės vadovui individualiai dirbti su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų;
 • rinkti informaciją iš klasės vadovų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoti kolegas, kaip jie turėtų padėti vaikams;
 • kartu su mokyklos bendruomene rengti įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaiko adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai;
 • padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais, dirbant su pedagogais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

  

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105