Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Mokytojai

Darbuotojo elektroninio pašto adrese yra nurodytas vardas ir pavardė:  vardas.pavarde@klaipedoslicejus.lt  (be lietuviškų rašmenų). Jei darbuotojas turi dvi pavardes,  jos rašomos iš eilės be tarpų, pavyzdžiui, vardas.pavardepavarde@klaipedoslicejus.lt.


   
Chemijos
mokytoja
ekspertė
Rima 
Grabauskienė


Chemijos
mokytoja
metodininkė
Sandra
Stimburienė 
 Biologijos 
mokytoja 
ekspertė
Ingrida 
Rimkienė
 Biologijos 
mokytojas 
metodininkas
Antanas 
Kontautas
 
 Fizikos 
mokytojas
metodininkas
Marius 
Žadvydas
 
Matematikos
mokytoja 
ekspertė
Rasa 
Karapetian
 
Matematikos 
mokytoja
metodininkė
Elena 
Burbienė
Matematikos
mokytoja
metodininkė
Daiva 
Valevičienė
Matematikos 
mokytoja
metodininkė
Rima
Sidorovienė
 
Matematikos ir
informacinių 
technologijų 
mokytoja 
Dovilija 
Jančiauskienė
     
Informacinių
technologijų 
mokytojas
ekspertas
Andrius 
Gumuliauskas
Istorijos 
mokytojas
doc. dr. Vidimantas
Raudys
Istorijos 
mokytojas
metodininkas
Vaidas
Pamparas
Istorijos vyr.
mokytoja
Loreta 
Elertienė
Geografijos 
mokytoja
metodininkė
Jurgita
Jonaitienė 
   
Lietuvių k.
mokytoja
metodininkė
Inga
 Lukauskienė
Lietuvių k.
mokytoja
metodininkė
Auksė 
Norkienė
Lietuvių k. 
mokytoja 
metodininkė
Laima 
Vinčienė
Lietuvių k. 
vyr. mokytoja
Renata
Lygnugarienė
Anglų k.
mokytoja 
metodininkė
Lina 
Lorenzo Ruiz
 
     
Anglų k. vyr. 
mokytoja
Lijana
Šmaižienė
Anglų k. mokytoja
metodininkė
Loreta Ložinskienė 
Anglų k.
vyr. mokytoja
Jurgita 
Gumuliauskienė
Anglų k.
mokytoja
Laineda
Dausynė
 Anglų k. 
mokytoja ekspertė
Ramunė Petrauskienė 
   
 
Prancūzų k.
mokytoja 
doc. dr.  Raimonda  
Mineikienė
Rusų k. 
mokytoja
metodininkė
Svetlana
Rybakova
Vokiečių k.
mokytoja
Vaida
Kazlauskienė 
 Tikybos 
mokytojas
ekspertas
Remigijus 
Oželis
Pradinių kl. mokytoja,
pailgintos mokymosi dienos
gr. auklėtoja
Jūratė Meižienė 
       
 Dailės, 
technologijų 
mokytoja
Kristina
Sipavičienė
Teatro ir
dailės 
mokytoja
ekspertė
Ilona
Stančikienė


 Kūno k.
vyr. mokytojas
Saulius
Lukonas
Renginių režisierius ir
teatro mokytojas
Tomas Jašinskas
Prancūzų k. 
mokytoja 
Pires Fleur 
       

Teatro mokytoja 
Monika Šulcaitė
Muzikos 
mokytoja
metodininkė
Rasa
Andersen


Muzikos 
mokytoja 
ekspertė
Aušra 
Niparavičienė


 
Šachmatų 
mokytojas
Viktor 
GaluščiakPradinių kl.
mokytoja 
metodininkė
Aušra
Norvilienė
 
       
 
 Pradinių kl. 
mokytoja 
metodininkė
Virginija
Baronienė
 5–8 kl. mokinių
pailgintos darbo
dienos grupės mokytoja.
Leta Vaitkevičienė 
 

 
   

 
   
         
         
         
         
     

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105