Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Mokytojai


                                                         5–8, I–IV klasėse dirbantys mokytojai

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Klasės

Lietuvių k.

A. Norkienė

Mokytoja metodininkė

8 a, 8 b, II bio, II inž, II vis

R. Lygnugarienė

Vyresnioji mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 b, 7 c

Ž. Kairienė

Mokytoja metodininkė

6 a, 6 c, 7 a, 7 b, 8 c

I. Lukauskienė

Mokytoja metodininkė

I bio, I inž, I vis, III

L. Vinčienė

Mokytoja metodininkė

III, IV

Anglų k.

L. Dausynė

Mokytoja

5 a, 6 c, 7 b

I. Macytė

Mokytoja metodininkė

7 a, 7 c, 8 a, 8 b

L. Šmaižienė

Mokytoja metodininkė

5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 8 c, I vis

R. Petrauskienė

Mokytoja ekspertė

I vis, II vis, III

L. Ložinskienė

Mokytoja metodininkė

I bio, I inž, II bio, II inž, IV

Rusų k.

S. Rybakova

Mokytoja metodininkė

5, 6, 7, 8, I, II, III, IV

Prancūzų k.

R. Mineikienė

Docentė daktarė

5, 6, 7, 8, I, II, IV

Vokiečių k.

V. Kazlauskienė

Mokytoja

5, 6, 7, 8, I, II, IV

Lotynų k.

I. Lukauskienė

Mokytoja metodininkė

I bio, II bio

Matematika

I. Čypė

Mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 c

D. Valevičienė

Mokytoja metodininkė

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c

A. Puškorienė

Mokytoja metodininkė

6 b, 8 c, I bio, I vis, I inž, II bio,  II vis

R. Karapetian

Mokytoja ekspertė

II inž, III, IV

IT

I. Rupšienė

Docentė daktarė

8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II soc, III, IV

L. Vaitkūnas

Mokytojas

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c

Technologijos

L. Vaitkūnas

Mokytojas

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c

I. Rupšienė

Docentė daktarė

7 a, 7 b, 7 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis

I. Rimkienė

Mokytoja ekspertė

I bio, II bio

L. Pridotkienė

Mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, I inž

Istorija

L. Elertienė

Vyresnioji mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c,7 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis

V. Raudys

Docentas daktaras

7 a, 7 b, 8 a, 8 b, 8 c

V. Pamparas

Mokytojas ekspertas

III, IV

Pilietinis ugdymas

V. Pamparas

Mokytojas ekspertas

I vis, II  vis

Gamta ir žmogus

I. Navickaitė

Vyresnioji mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c

Biologija

A. Kontautas

Mokytojas metodininkas

7 a, 7 b, 7 c

I. Rimkienė

Mokytoja ekspertė

8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis, III, IV

Chemija

S. Stimburienė

Mokytoja metodininkė

8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis, III, IV

Fizika

M. Žadvydas

Mokytojas metodininkas

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž,  II vis, III, IV

Geografija

J. Jonaitienė

Mokytoja metodininkė

6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II soc, III, IV

Ekonomika

E. Kvederis

Mokytojas ekspertas

II vis, III, IV

R. Stašys

Prof. dr.

I vis

Muzika

G. Žižiūnienė

Vyr. koncertmeisterė 

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c

A. Niparavičienė

Mokytoja ekspertė

7, 8, I, II, III, IV

Kūno kultūra

 

S. Lukonas

Mokytojas metodininkas

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis, III, IV

I. Palaitienė

Mokytoja metodininkė

I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis

Dailė

K. Sipavičienė

Vyresnioji mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c,  8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis, III, IV

Etika

G. Žižiūnienė

Mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 8 a, 8 b, 8 c

R. Mineikienė

Docentė daktarė

6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis

Tikyba

R. Oželis

Mokytojas ekspertas

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c, I bio, I inž, I vis, II bio, II inž, II vis

Šokis

I. Palaitienė

Mokytoja metodininkė

5  a, 5 b, 5 c

Socialinis emocinis ugdymas

G. Žižiūnienė

 

5 a

S. Lukonas

 

6 a

A. Puškorienė

 

6 b

Ž. Kairienė

 

6 c

R. Mineikienė

 

5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8 a, I inž, II bio

L. Dausynė

 

7 b

J. Jonaitienė

 

8 b, 8 c

R. Oželis

 

I bio

V. Kazlauskienė

 

I vis

L. Elertienė

 

II inž

L. Šmaižienė

 

II vis
_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

Po 4 pamokos – 5, 6 kl. mokiniams

5

11.50–12.35

Po 5 pamokos – 7–8, I–IV kl. mokiniams

6

13.05–13.50

 

7

14.00–14.45

 

8

14.55–15.40

 

9

15.50–16.35

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105