Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Mokytojai

Darbuotojo elektroninio pašto adrese yra nurodytas vardas ir pavardė:  vardas.pavarde@klaipedoslicejus.lt  (be lietuviškų rašmenų). Jei darbuotojas turi dvi pavardes,  jos rašomos iš eilės be tarpų, pavyzdžiui, vardas.pavardepavarde@klaipedoslicejus.lt.

                                                         5–8 klasėse dirbantys mokytojai


Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Klasės

Lietuvių k.

Renata Lygnugarienė

Vyresnioji mokytoja

5 b, 7 a, 7 b, 8 a, 8 b

Živilė Kairienė

Mokytoja metodininkė

5 a, 5 c, 6 a, 6 b, 7 c

Anglų k.

Laineda Dausynė

Mokytoja

5 c, 6 a, 6 b, 7 b

Ingrida Macytė

Mokytoja metodininkė

7 a

Lijana Šmaižienė

Mokytoja metodininkė

5 a, 5 b, 7 c, 8 a, 8 b

Rusų k.

Svetlana Rybakova

Mokytoja metodininkė

5 a, 5 b,  6 a, 6  b,  7 a, 7 b, 7 c, 8 b

Prancūzų k.

Raimonda Mineikienė

Docentė daktarė

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 7 a, 7 c, 8 a

Vokiečių k.

Vaida Kazlauskienė

Mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 8 a

Matematika

Indrė Čypė

Mokytoja

5 a, 5 c, 7 a, 7 b

Daiva Valevičienė

Mokytoja metodininkė

6 a, 6 b, 7 c, 8 a, 8 b

Adelė Puškorienė

Mokytoja metodininkė

5 b

IT

Lukas Vaitkūnas

Mokytojas

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b

Paulina Matulionytė

Mokytoja

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Technologijos

Lukas Vaitkūnas

Mokytojas 

5 a, 5 b,  5 c, 6 a, 6 b

Ilona Rupšienė

Docentė daktarė

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Lina Pridotkienė

Mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b

Istorija

Loreta Elertienė

Vyresnioji mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b

Vidimantas Raudys

Docentas daktaras

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Gamta ir žmogus

Loreta Elertienė

Vyresnioji mokytoja

6 a, 6 b

Inga Navickaitė

Vyresnioji mokytoja

5 a, 5 b, 5 c

Biologija

Antanas Kontautas

Mokytojas metodininkas

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Chemija

Sandra Stimburienė

Mokytoja metodininkė

8 a, 8 b

Fizika

Marius Žadvydas

Mokytojas metodininkas

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Geografija

Jurgita Jonaitienė

Mokytoja metodininkė

6 a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Muzika

Gėja Žižiūnienė

Vyr. koncertmeisterė 

4 c, 5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b

Aušra Niparavičienė

Mokytoja ekspertė

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Kūno kultūra

 

Saulius Lukonas

Mokytojas metodininkas

5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Dailė

Kristina Sipavičienė

Vyresnioji mokytoja

4 c, 5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Etika

Gėja Žižiūnienė

Mokytoja

5 a, 5 b, 5 c, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Raimonda Mineikienė

Docentė daktarė

6 a, 6 b

Tikyba

Remigijus Oželis

Mokytojas ekspertas

4 c, 5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b,

7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b

Šokis

Inga Palaitienė

Mokytoja metodininkė

4 c,  5  a, 5 b, 5 c                                                              8 ir I–IV klasėse dirbantys mokytojai


Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Klasės

Lietuvių k.

 

Auksė Norkienė

Mokytoja metodininkė

I bio, I inž, I soc, II bio, II soc

Renata Lygnugarienė

Vyresnioji mokytoja

8 a, 8 b

Inga Lukauskienė

Mokytoja metodininkė

II inž

Laima Vinčienė

Mokytoja metodininkė

III, IV

Anglų k.

Ingrida Macytė

Mokytoja metodininkė

I bio, I inž

Lijana Šmaižienė

Mokytoja metodininkė

8 a, 8 b, I soc

Ramunė Petrauskienė

Mokytoja ekspertė

I soc, II bio, II inž, II soc

Loreta Ložinskienė

Mokytoja metodininkė

I bio, III, IV

Rusų k.

Svetlana Rybakova

Mokytoja metodininkė

8 b, I bio, I inž, I inž, II bio, II inž,

II soc

Prancūzų k.

Raimonda Mineikienė

Docentė daktarė

8 a, III

Vokiečių k.

Vaida Kazlauskienė

Mokytoja

I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc

Lotynų k.

Inga Lukauskienė

Mokytoja metodininkė

I bio, II bio

Matematika

Daiva Valevičienė

Mokytoja metodininkė

8 a, 8 b

Adelė Puškorienė

Mokytoja metodininkė

I bio, I inž, I soc, II soc

Rasa Karapetian

Mokytoja ekspertė

II bio, II inž, III, IV

IT

Ilona Rupšienė

Docentė daktarė

I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc, III, IV

Paulina Matulionytė

Mokytoja

8 a, 8 b, III

Technologijos

Ilona Rupšienė

Docentė daktarė

8 a, 8 b

Ingrida Rimkienė

Mokytoja ekspertė

I bio, II bio

Marius Žadvydas

Mokytojas metodininkas

I inž

Lina Pridotkienė

Mokytoja

I inž

Istorija

Loreta Elertienė

Vyresnioji mokytoja

I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc

Vidimantas Raudys

Docentas daktaras

8 a, 8 b

Vaidas Pamparas

Mokytojas ekspertas

III, IV

Pilietinis ugdymas

Vaidas Pamparas

Mokytojas ekspertas

I soc, II soc

Biologija

Antanas Kontautas

Mokytojas metodininkas

8 a, 8 b

Ingrida Rimkienė

Mokytoja ekspertė

I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc, III, IV

Chemija

Sandra Stimburienė

Mokytoja metodininkė

8 a, 8 b, I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc, III, IV

Chemija

Rima Grabauskienė

Mokytoja ekspertė

I, II, III

Fizika

Marius Žadvydas

Mokytojas metodininkas

8 a, 8 b, I ibio, I inž, I soc, II bio, II inž,  II soc, III, IV

Geografija

Jurgita Jonaitienė

Mokytoja metodininkė

8 a, 8 b, I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc, III, IV

Ekonomika

Edmundas Kvederis

Mokytojas ekspertas

I soc, II bio, II soc, II inž, III

Muzika

Aušra Niparavičienė

Mokytoja ekspertė

8 a, 8 b, I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc, III, IV

Kūno kultūra

 

Saulius Lukonas

Mokytojas metodininkas

8 a, 8 b, I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc, III, IV

Inga Palaitienė

Mokytoja metodininkė

I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc

Dailė

Kristina Sipavičienė

Vyresnioji mokytoja

8 a, 8 b, I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc, III, IV

Etika

Gėja Žižiūnienė

Mokytoja

8 a, 8 b

Raimonda Mineikienė

Docentė daktarė

I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II soc

Tikyba

Remigijus Oželis

Mokytojas ekspertas

8 a, 8 b, I bio, I inž, I soc, II bio, II inž, II socPamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105