Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Erasmus+ mobilumo projektas (KA1)

2016 -2018 m. Klaipėdos licėjus dalyvaus programos Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo  bendrojo ugdymo projekte „Mokymo proceso modernizavimas – gyvybiškai svarbus šiuolaikinės europietiškos mokyklos veiksnys“.

Projekto tikslas – perimti šiuolaikišką pozityvią patirtį kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams vykdyti, skatinant bendradarbiavimą, idėjų kaitą ir sklaidą. Projektu tikimasi gerinti mokymo kokybę, ugdant esmines bendrąsias kompetencijas. Projekto poreikis kilo iš 2015 m.  mokyklos strateginiame plane iškeltų tikslų- didinti ugdymo efektyvumą ir patrauklumą diegiant STEAM bei inžinerinį mokymą, skatinti tarpdalykinę integraciją, komandinį darbą ir užmegzti naujus kontaktus tolimesniems bendradarbiavimo projektams. Inovatyvios, kūrybiškos tarptautinės patirties taikymas mokykloje pagerins mokyklos strateginį valdymą: mokinių atrankos organizavimą, jų motyvaciją, domėjimąsi STEAM ugdymo dalykais ir jų kryptingą ugdymą pradiniame etape, pagalbą mokiniams pasirenkant teisingą tolimesnio gyvenimo kelią paskutiniaisiais mokymosi mokykloje metais.

Projektas bus vykdomas dvejus metus. Jau šią vasarą mokyklos mokytojai galės pasisemti patirties tobulinimosi kursuose, kuriuose gilins savo IKT gebėjimus ir juos naudodami patys mokysis kurti mokomąsias priemones. Jie sužinos apie naujausius IKT įrankius ir programas, domėsis, kaip tikslingai, kūrybiškai informacines technologijas panaudoti ugdyme.

Kursai padės mokytojams pagilinti užsienio kalbų ir IKT žinias, ugdyti komunikacines ir tarpkultūrines kompetencijas: toleranciją, atvirumą kitoms kultūroms, patriotizmą, padės įveikti klaidingus stereotipus. Kursų metu bus tobulinamos ir kitos asmeninės kompetencijos. Visa tai padės mokytojams jų darbe, įgyvendinant mokyklos tikslus ir uždavinius, tobulinti ugdymo procesą, tikslingai ir inovatyviai naudoti IKT, motyvuoti mokinius mokytis užsienio kalbų, STEAM branduolio dalykų ir skatins prasmingą mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, tarpdalykinę integraciją.

Darbo stebėjimo vizitų metu partnerinėse institucijose Italijoje ir Suomijoje mokytojai pasisems patirties ir įgytas kompetencijas išbandys savo darbe bendradarbiaudami komandoje. Patikrintomis ir efektyviomis naujovėmis jie pasidalins su kolegomis organizuodami seminarus.

Planuojami ilgalaikiai projekto rezultatai - geresnė pedagogų ir administracinio personalo darbo ir veiklos kokybė bei šiuolaikiškesnė aplinka organizacijos viduje. Ugdymo procesas mokykloje pasižymės inovatyviomis idėjomis ir metodologija, pasitelkiant IKT išteklius, užsienio kalbų mokėjimą ir europinius ryšius.

 

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105