Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
SAVAITĖS DARBO PLANAS


SAVAITĖS DARBO PLANAS

2018 m. balandžio 23–30 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(04-23)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas

4 c kl. mokiniai

9.55–10.40 val., 108 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

I. Lukauskienė, I. Navickaitė

Antradienis

(04-24)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Socialiniai mokslai

8 kl. mokiniai

9.00–10.00 val., 311, 204 kab.

I. Navickaitė, R. Lygnugarienė,

D. Valevičienė

Eksperimentų bandymų savaitės veiklos: II gimnazistų išvyka į Mažąjį licėjų – biologijos eksperimentų pamokos 2 kl. mokiniams

II kl. tikslinė grupė

9.00–13.00 val., Mokyklos g. 3

E. Mačiulskė

Trečiadienis

(04-25)

Eksperimentų bandymų savaitės veiklos: II gimnazistų cheminių eksperimentų pamokos su Mažojo licėjaus 3 kl. mokiniais

II kl. mokiniai

4, 5, 6 pamokos, 307 kab.

E. Mačiulskė, S. Stimburienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika

6 kl. mokiniai

9.55–10.40 val., 204, 311 kab.

I. Navickaitė, L. Elertienė,

Ž. Kairienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika

4 c kl. mokiniai

9.00–9.45 val., 108 kab.

I. Navickaitė, R. Andersen

Tėvų susirinkimas

5 c kl. mokinių tėvai

17.00–18.00 val., 101 kab.

Ž. Kairienė

Ketvirtadienis

(04-26)

Eksperimentų bandymų savaitės veiklos: 8 kl. mokinių eksperimentinės fizikos pamokos su Mažojo licėjaus 4 kl. mokiniais

8 kl. mokiniai

5, 6 pamokos, 311 kab.

E. Mačiulskė, M. Žadvydas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Gamtos mokslai

8 kl. mokiniai

9.55–10.55 val., 204, 311 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė,

I. Rupšienė

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Susitikimas su J. Tubinu ir Klaipėdos verslininkais dėl jaunimo startuolių projekto

I–IV kl. mokiniai

12.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Penktadienis

(04-27)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas

8 kl. mokiniai

9.00–10.00 val., 204, 301 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė,

S. Rybakova

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Susitikimas „Kartu būti lengva“

Tikslinė grupė

14.15 val., Avilys

K. Sipavičienė

Balandžio

27–30 d.

 

Pažintinė ekskursija į Kijevą „LDK palikimas Kijeve“

14 I, III kl. mokinių

 

L. Elertienė
2018 m. balandžio 16–21 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Balandžio

18–21 d.

IV tarptautinė muzikos olimpiada (Taline)

M. I. Kuprelytė

Talinas, Estija

A. Niparavičienė

16-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada. Baigiamasis etapas

J. Viršilas, T. Žadvydas, S. Eičinas, J. Jonutytė, V. Tubinas, P. Kuzmarskis, G. Kalantaitė

Kaltanėnai, Vilnius

M. Žadvydas

Pirmadienis

(04-16)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas

8 kl. mokiniai

9.55–10.55 val., aktų salė

I. Navickaitė, R. Mineikienė

Mokytojų susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

I. Lukauskienė, I. Navickaitė

Humanitarinių mokslų metodinės grupės susirinkimas

Grupės nariai

13.40 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė

Antradienis

(04-17)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas

6 kl. mokiniai

9.55–10.40 val., 311, 204 kab.

I. Navickaitė, L. Pridotkienė,

D. Valevičienė

Trečiadienis

(04-18)

Edukacinis renginys „Klaipėdos miesto moksleivių supažindinimas su pagrindinėmis teisininkų: teisėjo, prokuroro, advokato, antstolio, notaro profesijomis“

8 b kl., I soc kl. mokiniai

11.00–13.00 val.,   Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai, S. Daukanto g. 8

R. Lygnugarienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika

8 kl. mokiniai

9.00–10.00 val., 204, 311 kab.

I. Navickaitė, K. Sipavičienė,

L. Šmaižienė

Klaipėdos m. mokinių pavasario krosas

5–8 kl. rinktinė

14.30 val.

S. Lukonas

Ketvirtadienis

(04-19)

Tradicinė mokinių mokslinės tiriamosios veiklos  darbų konferencija ,,Ieškau. Tiriu. Mąstau.“

8, I–IV kl. mokiniai

10.00 val., 301, 302, 206 kab., aktų salė,

I. Lukauskienė, A. Norkienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas

6 kl. mokiniai

8.30–9.15 val., 204, 311 kab.

I. Navickaitė, I. Macytė,

L. Šmaižienė

Diena, skirta pažintinei, kultūrinei, ugdymo karjerai veiklai

5–7 kl. mokiniai

Pagal atskirą planą

I. Navickaitė

Penktadienis

(04-20)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas

8 kl. mokiniai

9.00–10.00 val., 204, 301 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė,

S. Rybakova

Tradicinė mokinių mokslinės tiriamosios veiklos  darbų konferencija ,,Ieškau. Tiriu. Mąstau.“

8, I–IV kl. mokiniai

10.00 val., aktų salė

I. Lukauskienė, A. Norkienė

Diena, skirta pažintinei, kultūrinei, ugdymo karjerai veiklai

5–7 kl. mokiniai

Pagal atskirą planą

I. Navickaitė

Mokymo kursai tėvams „Kartu gali būti lengva“

Tikslinė tėvų grupė

14.15 val., Avilys

K. Sipavičienė

Šeštadienis

(04-21)

KINGS LIETUVA matematikos finalinė olimpiada

4 c  kl. mokiniai.

15.00–16.00 val.,

Socialinių mokslų kolegija,

Nemuno g. 2

V. Baronienė


2018 m. balandžio 9–13 d.


Veikla

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(04-09)

Mokytojų susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus           

 

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

R. Kontautienė, I. Lukauskienė

Trečiadienis

(04-11)

Išvyka į įmonę „Be-Ge Baltic NT“

8 a kl. mokiniai

11.20–13.00 val.,  Pramonės g. 27

R. Lygnugarienė

8 klasių chemijos olimpiada (mokyklos turas)

 

8 kl. mokiniai

14.55–15.40 val., 307 kab.

S. Stimburienė

Ketvirtadienis

(04-12)

Mokinių susirinkimas

 

 

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Penktadienis

(04-13)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

 

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Mokinių susirinkimas

 

 

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Šeštadienis

(04-14)

Stojamasis į 5 klasę

 

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus 5 klasėje

10.00–13.00 val., 301 kab.

I. Navickaitė

Stojamasis į I gimnazijos klasę

 

 

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos klasėje

10.00–14.00 val., 311 kab.

I. Lukauskienė
2018 m. balandžio 3–6 d.


Veikla

 

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Balandžio 3–6 d.

Mokinių konsultacijos

 

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal sudarytą tvarkaraštį

I. Navickaitė

Trečiadienis

(04-04)

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis

IV kl. mokiniai

9.00 val., Klaipėdos Baltijos gimnazija, Baltijos per. 51

I. Lukauskienė

Išvyka į  “AHHA” mokslo centrą, Tartu mieste, Estijoje

5 a ir 5 b kl. mokiniai

Išvykimas 2 val. ryte,

nuo šv. Kazimiero bažn.  

S. Lukonas, A. Puškorienė,

L. Vaitkūnas

Metodinės tarybos ir  mokslinės tiriamosios konferencijos „Ieškau. Tiriu. Mąstau“ organizacinės grupės pasitarimas

Metodinė taryba, konferencijos darbo grupė

10.00 val., 312 kab.

I. Norkienė, I. Lukauskienė

Ketvirtadienis

(04-05)

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai

10.00–12.00 val., 311 kab.

E. Kerpienė, I. Lukauskienė

Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis

IV kl. mokiniai

14.10 val., Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija, Galinio pylimo g. 17

I. Lukauskienė

Stojamasis testas į 5 klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus 5 klasėje

12.00–14.30 val., 204 kab.

I. Navickaitė2018 m. kovo 26–30 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Kovo 24–30 d.

Erasmus+ projekto ,,Intercultural Creative Art Bridge" dalyvių susitikimas

D. Župerkaitė (8 b kl.),

R. Norvaišas (8 b kl.)

Kovo 24–30 d., Narva, Estija

L. Šmaižienė, A. Niparavičienė

Pirmadienis

(03-26)

Mokytojų susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

12.35–12.55 val., 301 kab.

E. Kerpienė, K. Sipavičienė

Antradienis

(03-27)

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita

IV kl. mokiniai

9.00 val., 301 kab.

I. Navickaitė, L. Vinčienė,

A. Norkienė

Klaipėdos licėjaus teatro studijos spektaklis „Dundondinija“

Licėjaus bendruomenė

10.40 val., aktų salė

T. Jašinskas

Interaktyvi erdvė „Teatro kampas"

Licėjaus bendruomenė

11.00–13.30 val., III a fojė

T. Jašinskas

Klaipėdos licėjaus teatro studija. Trumpo metro absurdo drama apie šachmatų gimimą „Šachmatų legenda“

Licėjaus bendruomenė

12.35 val., aktų salė

K. Švenčionytė

„Ryto teatro“ spektaklis „Knygų personažai atgyja“

4 c  kl. mokiniai

 10.00–12.00 val.

Klaipėdos kultūros fabrikas, Bangų g. 5a

V. Baronienė        

Trečiadienis

(03-28)

Mokslinės tiriamosios konferencijos „Ieškau. Tiriu. Mąstau“ organizacinis susirinkimas

Darbo grupė

14.45 val., 312 kab.

A. Norkienė

Viktorina „Žemė – mūsų namai“

5–8 kl. mokiniai

14.00–14.45 val.

J. Jonaitienė, I. Navickaitė,

L. Elertienė

5 c kl. mokinių tėvų susirinkimas

5 c kl. mokinių tėvai

17.30 val., 101 kab.

Ž. Kairienė

5–6 klasių mokinių darbai „Nykštukų namelių ir hobitų būstų maketukai"

Licėjaus bendruomenė

 

L. Pridotkienė

Ketvirtadienis  (03-29)

Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui

4 c  kl. mokiniai

13.00–16.30 val., Mokyklos g. 3.

V. Baronienė       

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Vaiko gerovės komisijos posėdis

VGK nariai

14.45 val., 203 kab.

K. Sipavičienė, I. Navickaitė

Penktadienis

(03-30)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė2018 m. kovo 19–24 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

 

Atsakingas

Kovo 19–23 d.

5–8 kl. mokinių knygų reklamų projekto ,,Aš perskaičiau. O tu?" paroda

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a. fojė

R. Lygnugarienė, Ž. Kairienė

Pirmadienis

(03-19)

Parodos atidarymas „Nepriklausomybės diena. Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje"

I–IV kl. mokiniai ir mokytojai

11.35–11.50 val., aktų salė

L. Elertienė

Mokytojų susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

12.35–12.55 val., 301 kab.

I. Lukauskienė, I. Navickaitė,

K. Sipavičienė

Anglų k. konsultacija ketinantiems stoti į

I gimnazijos klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos kl.

15.00–16.00 val., aktų salė

R. Petrauskienė

Antradienis

(03-20)

Pakartotinė vidurinio ugdymo akreditacija

Darbo grupė,

III–IV kl. dirbantys mokytojai

13.30 val., Avilys

I. Lukauskienė

Trečiadienis

(03-21)

Viktorina „Skaitovų kovos“

5–6 kl. mokinių komandos

9.00–9.45 val., Avilys

R. Lygnugarienė, Ž. Kairienė

Viktorina „Skaitovų kovos“

7–8 kl. mokinių komandos

14.00–14.45 val., Avilys

R. Lygnugarienė, Ž. Kairienė

Ketvirtadienis  (03-22)

Gavėnios keliu. Susitikimas su kunigu Rolandu Karpavičiumi

 

7 a, 7 b, 7 c kl. mokiniai

11.50–12.35 val.

R. Oželis, G. Žižiūnienė

Mokinių susirinkimas

 

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Pasaulinės vandens dienos pristatymas

5–8 kl. mokiniai

12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Penktadienis

(03-23)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

 

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Knygų reklamų projekto ,,Aš perskaičiau. O tu?" parodos uždarymas ir apdovanojimai

 

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

5–8 kl. 11.35–11.50 val.,

aktų salė

I. Navickaitė,  R. Lygnugarienė,

Ž. Kairienė

Šeštadienis

(03-24)

Stojamasis į I gimnazijos klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos klasėje

 

10.00–14.00 val., aktų salė

R. Lygnugarienė, J. Jonaitienė2018 m. kovo 12–16 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Kovo 13–23 d.

5–8 kl. mokinių knygų reklamų projekto ,,Aš perskaičiau. O tu?" paroda

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a. fojė

R. Lygnugarienė,
Ž. Kairienė

Pirmadienis

(03-12)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

5–8 kl. mokiniai ir mokytojai

11.35–11.50 val., aktų salė

L. Elertienė, T. Jašinskas

Matematikos ir gamtos mokslų savaitės iškilmingas atidarymas

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

12.35–12.55 val., aktų salė

D. Valevičienė,
K. Švenčionytė, I. Čypė

Konkursas „Olympis 2018 – Pavasario sesija“, matematika

4 c kl. mokiniai

 12.55–13.40 val., 309 kab.

V. Baronienė        

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

I–IV kl. mokiniai ir mokytojai

13.40–14.00 val., aktų salė

L. Elertienė, T. Jašinskas

Matematikos konsultacija ketinantiems stoti į

I gimnazijos klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos kl.

15.00–16.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Antradienis

(03-13)

Susirinkimas „Veiklos ir karjeros planavimo žingsniai, kurie padeda būsimiems gimnazistams pasirinkti tinkamą mokymosi kryptį. IB programos pristatymas“

8 a, 8 b kl. mokinių tėvai

17.00–18.30 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė,
I. Lukauskienė,
E. Mačiulskė,
K. Sipavičienė,
R. Petrauskienė,
L. Šmaižienė

Matematikos viktorina 5–8  klasių mokiniams „Įdomioji matematika“

5–8 kl. mokiniai

14.45–15.45 val.

D. Valevičienė, I. Čypė

Trečiadienis

(03-14)

Atranka į Klaipėdos krašto 8-ų klasių mokinių prof. Stasio Vaitekūno geografijos olimpiadą

8 kl. mokiniai

10.50–11.35 val., 208 kab.

J. Jonaitienė

Edukacinis užsiėmimas ,,Šimtmečio popieriaus dirbtuvės“

8 a kl. mokiniai

11.35–12.50 val.,

I. Simonaitytės biblioteka

R. Lygnugarienė

Tradicinė „Skaičiaus π diena“

 

11.35 val. atrankinis turas, 302 kab,

13.40 val. Finalas, III a. fojė

R. Karapetian

Konferencija 5–8 kl. mokiniams „Matematika gyvenime“

5–7 kl. mokiniai

14.00–14.45 val., aktų salėje

D. Valevičienė, I. Čypė, A. Puškorienė

Chemijos konsultacija ketinantiems stoti į

I gimnazijos klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos kl.

15.00–16.00 val., 307 kab.

S. Stimburienė

Ketvirtadienis  (03-15)

Tarptautinis konkursas „Kengūra“

5–8, I–IV kl. mokiniai

9.30–10.40 val.

A. Puškorienė

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė,
K. Sipavičienė

Geografijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas  „Mokinių pažangos ir pasiekimų į(si)vertinimas  geografijos pamokoje“

Klaipėdos m. geografijos mokytojai

15.00 val., Avilys

J. Jonaitienė

Šachmatų SIMULTANAS

5–8, I–IV kl. mokiniai

11.35–11.55 val., III a.fojė

V. Galuščak

Biologijos projektų pristatymas

I–IV kl. mokiniai

11.50–12.35 val., aktų salė

I. Rimkienė,
I. Navickaitė

Individualios šachmatų varžybos

5–8, I–IV kl. mokiniai

13.40 val., aktų salė

V. Galuščak

Penktadienis

(03-16)

Konkursas „Olympis 2018 – Pavasario sesija“, lietuvių k. 

4 c kl. mokiniai

 9.00–9.45 val., 309 kab.

V. Baronienė        

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Matematikos viktorinos finalas „Įdomioji matematika“.  DISKOTEKA

5–8, I–II klasių ir mokytojų komandos

14.45 val., aktų salė

D. Valevičienė, I. Čypė


2018 m. kovo 5–9 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Visą savaitę

II trim. raštingiausio 5–8 ir I–IV kl.  mokinio rinkimai

5–8 kl. ir I–IV kl. mokiniai

 

Ž. Kairienė, R. Lygnugarienė,

A. Norkienė, I. Lukauskienė,

L. Vinčienė

Kovo 5–9 d.

Erasmus + mobilumo projekto vizitas Suomijos Lappeenranta licėjuje, skirtas susipažinti su tarptautinio bakalaureato diplomo programos vykdymu 

R. Kontautienė, L. Šmaižienė

Pirmadienis

(03-05)

Mokytojų susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.35–11.50 val.,

301 kab.

I. Lukauskienė, I. Navickaitė,

K. Sipavičienė

Lietuvių k. konsultacija ketinantiems stoti į

I gimnazijos klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos kl.

15.00–16.00 val., 312 kab.

A. Norkienė

Konkursas „Olympis 2017 – Pavasario sesija“, matematika

4 c kl. mokiniai

 11.50–12.35 val.,

309 kab.

V. Baronienė        

Trečiadienis

(03-07)

Šokio ir muzikos spektaklis vaikams ir jaunimui „Mano Piteris Penas“

6–8 kl. mokiniai

12.00 val., Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36)

R. Mineikienė, L. Dausynė,

I. Macytė, J. Jonaitienė,

R. Lygnugarienė

Biologijos konsultacija ketinantiems stoti į

I gimnazijos klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos kl.

15.00–16.00 val., 312 kab.

I. Rimkienė

Ketvirtadienis (03-08)

Paskaita Klaipėdos universiteto Uosto ir laivybos laboratorijoje

6 b kl. mokiniai

12.45–14.30 val.

L. Dausynė

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Penktadienis

(03-09)

Pažintinės kelionės Klaipėda–Austrija–Š. Italija–Kroatija–Slovėnija–Klaipėda pristatymas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val., aktų salė,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė, J. Jonaitienė,

R. Lygnugarienė

Konkursas „Olympis 2017 – Pavasario sesija“, lietuvių k. 

4 c kl. mokiniai

 9.00–9.45 val.,

309 kab.

V. Baronienė        

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a

V. Baronienė

 

Fizikos konsultacija ketinantiems stoti į

I gimnazijos klasę

Pageidaujantys mokytis Klaipėdos licėjaus I gimnazijos kl.

15.00–16.00 val., 312 kab.

M. Žadvydas
2018 m. vasario 26– kovo 2 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(02-26)

Mokytojų susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.35–11.50 val.,

301 kab.

I. Lukauskienė,
I. Navickaitė,
K. Sipavičienė

5–6 kl. matematikos mokyklinė olimpiada

5–6 kl.

14.00–14.45 val, 205 kab.

D. Valevičienė

Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis"

4 c, 5–6 kl.

per anglų k. pamokas

L. Šmaižienė, L. Dausynė

Antradienis

(02-27)

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Be skambučio“

I–IV kl.

14.00 val., aktų salė

R. Lygnugarienė,
A. Norkienė

„Matematikos konkursas“

5–8 kl.

14.00 val. Klaipėdos Sendvario progimnazija, Tilžės g. 39

I. Čypė

Trečiadienis

(02-28)

Susirinkimas „Vidurinio ugdymo programos Individualaus ugdymo plano sudarymo galimybės“

II kl. mokiniai ir jų tėvai

17.30 val., aktų salė

I. Lukauskienė,
K. Sipavičienė,
E. Mačiulskė

7–8 kl. matematikos mokyklinė olimpiada

Respublikinė 2018 m. geografijos olimpiada "Mano gaublys"

7–8 kl.6–8 kl.

14.55–15.40 val, 205 kab.

D. Valevičienė


J. Jonaitienė

Ketvirtadienis (03-01)

Edukacinis užsiėmimas ,,Šimtmečio popieriaus dirbtuvės“

8 b kl.

11.35–12.50 val.,

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

R. Lygnugarienė

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė,
K. Sipavičienė

2017–2018 m. m. Mero taurės sporto žaidynių badmintono varžybos

Respublikinė 2018 m. geografijos olimpiada "Mano gaublys"

Mergaičių komandaI–IV kl.

11.00 val., Klaipėdos lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54

S. LukonasJ. Jonaitienė

Penktadienis

(03-02)

Pažintinės kelionės Klaipėda–Austrija–Š. Italija–Kroatija–Slovėnija–Klaipėda pristatymas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val., aktų salė,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

J. Jonaitienė,
R. Lygnugarienė

Nacionalinis diktantas

Pageidaujantys 5–8, I–IV kl. mokiniai, mokyklos darbuotojai

10.40–11.45 val.,

201, 203, 204, 312 kab.

L. Vinčienė,
R. Lygnugarienė,
A. Norkienė,
L. Ložinskienė

 Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda „Projektų mugė 2018"

D. Župerkaitė, R. Norvaišas,

A. Aksimavičiūtė, K. Arys

10.00 val., Klaipėdos Gedminų progimnazija, Gedminų g. 3

L. Šmaižienė,
I. Navickaitė

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl.

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a

V. Baronienė

 

Šimtadienis

IV kl.

14.00 val., aktų salėje

S. Rybakova, III kl. mokiniai

4 kl. mokinių 100-dienis. Naktis mokykloje

4 c  kl.

18.00 val. (pabaiga kovo 3 d. 10 val.),  Mokyklos g. 3

V.  Baronienė2018 m. vasario 26 – kovo 2 d.2018 m. vasario 12–17 d.

<td va

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(02-12)

Mokytojų susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.35–11.50 val.,

301 kab.

I. Lukauskienė, I. Navickaitė,

K. Sipavičienė

A. Šiukštos prevencinė paskaita

6, 7, 8 kl.

11.50–12.35 val.

I. Navickaitė

Antradienis

(02-13)

8 kl. mokinių tėvų susirinkimas ,,Veiklos ir karjeros planavimo žingsniai, kurie padeda būsimiems gimnazistams pasirinkti tinkamą mokymosi kryptį“

8 a, 8 b kl. mokinių tėvai,

K. Sipavičienė, E. Mačiulskė

17.00–18.30 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė

Trečiadienis

(02-14)

Šventė „Dainuoju Lietuvą“

5–6 kl.

11.50–12.35 val., aktų salė

G. Žižiūnienė, V. Pauželienė

Lietuvos gimtadienio šventė klasių bendruomenėse

5–6 kl.

12.55–13.40 val.,

savo klasėse

V. Pauželienė, S. Lukonas,

A. Puškorienė, R. Mineikienė,

L. Dausynė

Šventė „Mano klasės daina Lietuvai“

7–8, I–III kl.

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105