Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2020 m. sausio 20–24 d.

Data

 

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–24 d.

Penktokų darbelių ekspozicija „Kuriame žiemišką nuotaiką“

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Sausio 20–24 d.

Individualūs 5–7 klasių vadovų susitikimai su skyriaus vadovu, aptariant mokinių ugdymo(si) pažangą

5–7 kl. vadovai

Visą savaitę, individualiai suderintu laiku

I. Navickaitė

Pirmadienis

(01-20)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Susitikimas su J. Valatka. VU politikos studijų pristatymas ir pasidalinimas patirtimi

I–III kl. mokiniai

11.30 val., aktų salė

E. Mačiulskė

Trečiadienis

(01-22)

IV klasės lietuvių k. bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

1–4 pamoka

I. Lukauskienė,
L. Vinčienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 b kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Linksmieji žaidimai                                  

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Paskaita tėvams „Žalingi įpročiai“. Lektorius V. Arvasevičius.

Po jos – 8, II kl. mokinių tėvų susirinkimai

7–8, I–II kl. mokinių tėvai

17.30 val., aktų salė

E. Mačiulskė,
K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(01-23)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 a kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Penktadienis

(01-24)

Nacionalinis geografinių žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“                      

6-8 ir I-III klasių mokiniai      

6.00–21.00 val.,  Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO Laisvės pr. 5, 04215, Vilnius, Lietuva

J. Jonaitienė

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45 val., aktų salė

Direkcinis susirinkimas

 

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

14.00 val., 303 kab.

R. Kontautienė


2020 m. sausio 10–17 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–24 d.

Penktokų darbelių ekspozicija „Kuriame žiemišką nuotaiką“

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(01-13)

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

8.00 val., klasėse

L. Elertienė,
A. Mozeris

Filmo „Sistema“ peržiūra

I bio, I vis, I inž, II  bio, II inž, II vis kl. mokiniai ir jų mokytojai

8.00–9.50 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

8, I–IV kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

L. Elertienė,
E. Sereičikas,
A. Mozeris

Direkcinis susirinkimas

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

12.30 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

5–7 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

L. Elertienė,
E. Sereičikas,
A. Mozeris

Edukacinė išvyka į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą

5 b kl. mokiniai

13.30 val., Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda

S. Iljinienė

5–8 kl. mokinių dailaus rašto konkursas ,,Aš – tavo LAISVĖ!“, skirtas Sausio 13-ajai paminėti   

5–8 kl. mokiniai

15.00 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė,
I. Lukauskienė,
A. Norkienė,
Ž. Kairienė

Antradienis

(01-14)

Stalo teniso turnyras

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Paskaita tėvams „Ankstyvosios paauglystės ypatumai“. Lektorės S. Iljinienė, R. Šniuolytė-Novikovė

5–6 kl. mokinių tėvai

17.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

Trečiadienis

(01-15)

Linksmieji žaidimai                                      

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Mažojo senato susirinkimas

Mažojo senato nariai

11.30–12.00 val., Avilys

I. Navickaitė,
E. Mačiulskė

Stalo teniso turnyras

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Ketvirtadienis

(01-16)

Klasių vadovų susirinkimas

8, I–II klasių vadovai

10.35 val., 109 kab.

K. Sipavičienė,
E. Mačiulskė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Stalo teniso turnyras

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Edukacinė išvyka į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą

 5 c kl. mokiniai

12.30 val., Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda

S. Iljinienė

Išvyka į Klaipėdos priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

I inž kl. mokiniai

14.30 val., Trilapio g. 12, Klaipėda

Š. Marčišauskaitė

Penktadienis

(01-17)

Stalo teniso turnyro finalas

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.45 val., aktų salė

I. Navickaitė2020 m. sausio 13–17 d.2020 m. sausio 6–10 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 6–10 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Angelai“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(01-06)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Antradienis

(01-07)

Susirinkimas dėl IB (TB) sklaidos

Tikslinė grupė

11.30 val., 110 kab.

R. Petrauskienė

Stalo teniso turnyras

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas

Teminė lietuvių k. konsultacija „Fonetinis nagrinėjimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 310 kab.

I. Lukauskienė

Teminė lietuvių k. konsultacija „Kirčiavimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 312 kab.

A. Norkienė

Teminė lietuvių k. konsultacija „Veiksmažodžio kartojimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė

Trečiadienis

(01-08)

Linksmieji žaidimai                                     

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.30–12.00 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Stalo teniso turnyras

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas

Direkcinis susirinkimas

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

15.00 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Ketvirtadienis

(01-09)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Stalo teniso turnyras

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas

Teminė lietuvių k. konsultacija „Vientisinio sakinio sintaksinis nagrinėjimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 108 kab.

Ž. Kairienė

Penktadienis

(01-10)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.45 val., aktų salė

I. Navickaitė

Stalo teniso turnyro finalas

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas
2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gruodžio

10–20 d.

Penktokų maketų parodėlė "Projektuojame gyvenamąją aplinką"

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(12-23)

Matematikos mokymo grupės susirinkimas

Matematikos mokytojai

8.30 val., 302 kab.

R. Karapetian

Gamtos mokslų mokymo grupės susirinkimas

Gamtos, biologijos, chemijos mokytojai

8.30 val., biochemijos laboratorija

I. Rimkienė

IB grupės susirinkimas dėl programos Moodle

IB programoje dirbantys mokytojai

9.30 val., 309 kab.

R. Petrauskienė

Matematikos konsultacija

8 a kl. mokiniai

9.30–10.30 val., 202 kab.

A. Puškorienė

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

10.00–12.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Menų ir dorinio ugdymo mokymo grupės susirinkimas              

Menų ir dorinio ugdymo mokytojai

10.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė,
R. Radajevas

Direkcinis pasitarimas

 

Skyrių vadovai, mokymo programų vadovai

11.00 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Biologijos konsultacija

IV kl. mokiniai

12.00–14.00 val., 307 kab.

I. Rimkienė

Ketvirtadienis

01-02)

5–8 kl. mokytojų metodinės grupės susirinkimas

5–8 kl. dirbantys mokytojai

10.00 val., 312 kab.

A. Norkienė

I–IV kl. mokytojų metodinės grupės susirinkimas

I–IV kl. dirbantys mokytojai

10.00 val., 301 kab.

R. Petrauskienė

Matematikos darbų perrašymas

IV kl. mokiniai

11.00–12.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

12.00–14.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Inžinerijos mokslų mokymo grupės susirinkimas

Inžinerijos grupės mokytojai

11.00 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Socialinių mokslų mokymo grupės susirinkimas

Istorijos, geografijos mokytojai

11.00 val., 102 val.

V. Pamparas

Užsienio kalbų mokymo grupės susirinkimas

Užsienio kalbų mokytojai

11.00 val., 204 kab.

L. Ložinskienė

Lietuvių kalbos mokymo grupės susirinkimas

Lietuvių k. mokytojai

11.30 val., 312 kab.

I. Lukauskienė

Biologijos konsultacija

IV kl. mokiniai

14.00–16.00 val., 307 kab.

I. Rimkienė

Penktadienis
(01-03)

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

12.00–14.00 val., 302 kab.

R. Karapetian
2019 m. gruodžio 16–20 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gruodžio

10–20 d.

Penktokų maketų parodėlė "Projektuojame gyvenamąją aplinką"

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(12-16)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai 

Protmūšis ,,Kalėdinis iššūkis“    

6 a, 6 c, 6 d, 7 a kl. bendruomenės

17.00 val., aktų salė

G. Žižiūnienė,
R. Lygnugarienė,
S. Lukonas

Antradienis

(12-17)

31-oji Lietuvos moksleivių informatikos olimpiada (miesto etapas)

7–8 kl, I– IV kl.

10.00–14.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, „Ąžuolyno“ gimnazija

I. Rupšienė

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos epistolinio rašinio konkursas

G. Zinkutė (8 kl.), A. Kožuchar (I kl.),
A.  Dabašinskaitė (I kl.), S. Puzemskaja, (II kl.)

15.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

S. Rybakova

Trečiadienis

(12-18)

Gerosios patirties sklaida: informatikos studijos Glasgow (UK) universitete. Pranešėjas Daumantas Pagojus

III (informatikos A lygį pasirinkę mokiniai)

9.00 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Kalėdinė-socialinė išvyka į „Dvasinės pagalbos jaunimui centrą“

I vis kl.

15.30 val., Darželio g. 11

Š. Marčišauskaitė

Ketvirtadienis

(12-19)

I gimnazijos klasių seniūnų ir pavaduotojų susirinkimas

I kl.  seniūnai ir pavaduotojai

12.50 val., mokyklos skaitykla,

Š. Marčišauskaitė

Kalėdų senelio dirbtuvėlė

6 kl. mokiniai

14.00 val., Klaipėdos lėlių teatras, Turgaus  g. 9

I.Čypė,
R. Lygnugarienė,
G. Žižiūnienė 

Knygų Kalėdos su I inž kl.

I inž kl. mokiniai

14.00 val., mokyklos biblioteka

Š. Marčišauskaitė 

Išvyka į gyvūnų prieglaudą „Būk mano draugas“

Grupė 5 a kl. mokinių

15.00 val.,  gyvūnų prieglauda „Būk mano draugas“

S. Rybakova

Penktadienis (12-20)

5 a klasės mokinių kalėdinis rytmetis „2019 metus palydint“

5 a kl.

10.00–11.30 val., 104 kab.

S. Rybakova

Bendra I gimnazijų klasių kalėdinė klasės valandėlė „Kalėdų protmūšis“

I kl. mokiniai

10.00 val., aktų salė

Š. Marčišauskaitė

Bendruomenės Šv. Mišios

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

12.00 val., Šv. Kazimiero bažnyčia

R. Kontautienė,
R. Oželis 

Kalėdinė popietė senelių namuose

Grupė mokinių iš I vis, I bio, I inž kl.

13.30 val., socialinių paslaugų centras „Danė“

Š. Marčišauskaitė 2019 m. gruodžio 9–15 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gruodžio

9–10 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Laivai, plaustai, laiveliai"

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Gruodžio

10–20 d.

Penktokų maketų parodėlė "Projektuojame gyvenamąją aplinką"

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Gruodžio

9–13 d.

6 kl. mokinių socialinė veikla-akcija ,,Šeima šeimai“

6 kl. mok.

 

R. Lygnugarienė,
G. Žižiūnienė,
I. Čypė

Gruodžio

11–13 d.

Smart cities sustainable development: innovations and creativity.  Hanze University of Applied Sciences, Groningen team visit to Klaipeda

StartUp Klaipėda, Groningen universiteto atstovai, KU, LCC, Klaipėdos licėjaus I ir II kl. mokiniai

KU universitetas, LCC, Jūros tyrimų institutas

K. Sipavičienė,
E. Sereičikas

Pirmadienis

(12-09)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Parama senoliams. Vienišų senelių lankymas bei kalėdinių dovanėlių įteikimas            

Grupė 5 b kl. mokinių, atstovaujančių visą klasę

16.30 val., Socialinės paramos centras.

S. Iljinienė

Tėvų susirinkimas

6 c kl. mokinių tėvai

17.30–18.30 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė

Antradienis

(12-10)

Kalėdinių žaisliukų gamyba

8 b kl. mokiniai

9.50–10.35 val., 106 kab.

L. Dausynė

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.45–12.15 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Klaipėdos miesto gimnazijų I–IV klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas

H. Petrauskas  (I kl.), V. Balčiūnaitė (II kl.)

15.00 val., Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

L. Ložinskienė,
L. Šmaižienė

Paskaita „Inventing your arguments and arranging your points in impromptu public speaking“

I–IV kl. mokiniai

16.00 val.,  LCC tarptautinis universitetas (Kretingos g. 36)

L. Ložinskienė

Susitikimas su Jaunųjų Maltiečių vadove N. Sukauskaite

I–IV kl. mokiniai

16.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė,
R. Radajevas

Trečiadienis

(12-11)

Lytiškumo ugdymo paskaita. Lektorė L. Kriščiūnaitė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras

7 c kl. mokiniai

8.55–9.40 val., 108 kab.

Ž. Kairienė

Mažojo senato susirinkimas

Mažojo senato nariai

12.45–13.15 val., Avilys

I. Navickaitė

Ketvirtadienis

(12-12)

Klaipėdos licėjaus tradicinis labdaros paramos projekto didysis renginys „Kalėdų mugė“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

13.00–16.00 val. generalinė repeticija,

15.00–17.00 val. stendų paruošimas,

17.00–20.00 val. „Kalėdų mugė“

20.00–22.00 val. Dūzgės

LCC tarptautinio universiteto salė (Kretingos g. 36)

T. Jašinskas

 

Penktadienis

(12-13)

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30–12.00 val. val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Kalėdinė popietės „Dalinkis gerumu“

I bio kl. mokiniai

14.00 val., Vaikų dienos centras „Dienvidis“, Žilvičių g. 22

Š. Marčišauskaitė

 

Bendruomenės popietė Klaipėdos Teatro aikštės čiuožykloje

7 c kl. mokiniai, jų tėvai

14.30 val., Teatro aikštė

Ž. Kairienė

Gruodžio 14–15 d.

Išvyka į Varšuvą

III kl. mokinių grupė

Išvyksta: 2.00 val., PC „Akropolis“ aikštelė

L. Elertienė


2019 m. gruodžio 2–6 d.

Data

Renginys

Dalyviai

 

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio 27– gruodžio 6 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Laivai, plaustai, laiveliai"

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(12-02)

Tiriamosios veiklos mokymai (KU lektorė R. Saveljeva)

 

I kl. mokiniai

8.55–9.40 val., aktų salė

I. Lukauskienė,
Š. Marčišauskaitė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas

I–IV kl.

12.45–13.15 val., 105 kab.

L. Ložinskienė,L. Šmaižienė

Paskaita-užsiėmimas apie sveiką gyvenseną su „Parko chebra“

5 kl. mokiniai

13.15–14.00 val.

R. Teniukaitė-Šakalienė,
I. Navickaitė

6 b klasės tėvų susirinkimas

6 b kl. mokinių tėvai

17.00–18.00 val., 101  kab.

I. Čypė

Antradienis

(12-03)

Gamtos mokslų grupės susirinkimas

Grupės nariai

15.00 val., 307 kab.

I. Rimkienė

Trečiadienis

(12-04)

Linksmieji žaidimai                                     

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

Ketvirtadienis

(12-05)

Tiriamosios veiklos mokymai (KU lektorė R. Saveljeva)

I kl. mokiniai

I bio kl. 8.00–8.45 val., 104 kab.,
I vis/bio kl. 10.45–11.30 val., 104 kab.,
I inž kl. 14.10–14.55 val., 310 kab.

I. Lukauskienė,
Š. Marčišauskaitė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Advento popietė „Uždekim žiburius širdžių“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

16.30 val., aktų salė

R. Oželis,
G. Žižiūnienė

Penktadienis

(12-06)

Išvyka į Vilnių  (ekskursija po Vilniaus senamiestį, edukacinis užsiėmimas Žaislų muziejuje, Vichy vandens pramogų parkas)

5 a kl. mokiniai

7.00–23.00 val.

 

S. Rybakova

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30–12.00 val. val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Kalėdinio laikotarpio edukacija „Kalėdinio vainiko gamyba“ ir 5 d klasės bendruomenės renginys

 

5 d kl. mokiniai ir tėveliai

19.00 val.,  Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, Laugalių g. 6, Gargždai

J. Jonaitienė


2019 m. lapkričio 25–30 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio

4–27 d.

Modelių paroda „Saulės sistema“

 

6 kl. mokiniai

II a. fojė

I. Navickaitė,
M. Žadvydas,
L. Pridotkienė

Lapkričio 27– gruodžio 4 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Laivai, plaustai, laiveliai"

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(11-25)

Edukacinės dirbtuvės „Adventas. Advento kalendoriaus kūrimas“

II inž/vis kl. mokiniai

9.50–10.35 val., aktų salė

I. Palaitienė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Išvyka į galvosūkių kambarį „Alkatrasas“

II bio kl. mokiniai

10.30–12.30 val., Šilutės pl. 21

R. Oželis

Kūrybiniai užsiėmimai Kalėdų tema „Pakavimo dirbtuvėlės“

II bio kl. mokiniai

13.00–15.00 val., 107 kab.

R. Oželis

Antradienis

(11-26)

Mokymo programų vadovų susirinkimas

Mokymo programų vadovai

11.45–12.15 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Klasių atstovų susitikimas

Po 2 mokinius iš 5–7 kl.

14.10–14.55 val., skaitykla

I. Navickaitė,
K. Arys

Trečiadienis

(11-27)

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.45–12.15 val., 203 kab.

I. Navickaitė

MEPA Jaunieji ambasadoriai. Edukacinis užsiėmimas „ES funkcijos ir vertybės, bendroji rinka, Šengeno ir eurozonos poveikis kasdieniam gyvenimui“

I bio kl. mokiniai

10.45–11.30 val., 208 kab.

J. Jonaitienė

Linksmieji žaidimai                                     

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

5 b kl.  tėvų susirinkimas

5 b kl. mokinių tėvai

17.30 val., Avilys

S. Iljinienė

Ketvirtadienis

(11-28)

Projekto „Matematikos grožio begalybė“ darbų pristatymas

I–IV kl. mokiniai

11.30 val., III aukšto fojė

R. Karapetian,

K. Sipavičienė

MEPA Jaunieji ambasadoriai. Edukacinis užsiėmimas „ES plėtra ir valdymas”

I bio kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 208 kab.

J. Jonaitienė

Penktadienis

(11-29)

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Klaipėdos licėjaus krepšinio turnyras

I–IV kl. mokiniai, tėvai, mokytojai

12.00–15.00 val., KU Pedagogikos fakulteto sporto salė

S. Lukonas

Klaipėdos ir Kaliningrado universiteto inicijuotas  poezijos konkursas „Užburiantys poezijos garsai"

G. Zinkutė (8 kl.),
J. Žvaliauskas (I kl.),
K. Lamakinaitė (III kl.)

16.00 val., Klaipėdos nacionalinių mažumų kultūros centre

S. Rybakova

Šeštadienis

(11-30)

 

Jaunimo atsinaujinimo diena „Būk, kas esi!“

8 b, 8 c kl. mokiniai

9.00–21.00 val., Telšių krepšinio arena,

Birutės g. 7, Telšiai

R. Oželis

2019 m. lapkričio 18–24 d.

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio

4–24 d.

Modelių paroda „Saulės sistema“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

I. Navickaitė,
M. Žadvydas,
L. Pridotkienė

Lapkričio 11–22 d.

Kūrybinis projektas ,,Eilės, pasiklydusios rudens lapuose“

7–8 kl. mokiniai

I a. fojė

 

Ž. Kairienė,
R. Lygnugarienė,
K. Sipavičienė

Lapkričio 11–22 d.

Nacionalinės karjeros savaitės veiklos                         

5–8, I–IV kl. mokiniai       

 

E. Mačiulskė

Pirmadienis

(11-18)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Mokinių susirinkimas

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

I. Navickaitė

Paskaita apie savanorystę, pagalbą senoliams ir vienišiems žmonėms

5 b kl. mokiniai

12.00 val., 104 kab.

S. Iljinienė

Antradienis

(11-19)

Bandomasis elektroninis testavimas 7 kl.

7 b kl. mokiniai

8.50–11.10 val., 207 kab.

I. Navickaitė

Informatikos olimpiada (mokyklos etapas)

7–8, I–IV kl. mokiniai

10.00–14.00 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Išvyka į Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą „Pažink profesijas iš arčiau"

I inž ir I vis kl. mokiniai

11.40–13.50 val.,  Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Š. Marčišauskaitė,
T. Mikelevič

IV kl. mokinių Tėvų diena

IV kl. mokinių tėvai, mokytojai

14.30–19.00 val. (registracija internetu)

I. Lukauskienė

Trečiadienis

(11-20)

Klaipėdos PK bendruomenės pareigūnų grupės paskaita „Teisinė atsakomybė“

7 kl. mokiniai

Per 4 pamoką 7 a, 7 b kl., per 5 pamoką 7 c kl.

I. Navickaitė,
R. Šniuolytė-Novikovė,
J. Jonaitienė,
I. Rupšienė

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105