Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
SAVAITĖS DARBO PLANAS


SAVAITĖS DARBO PLANAS

2018 m. birželio 18–22 d. 


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Birželio 17 – liepos 1 d.

Edukacinė išvyka į Maltą, į anglų kalbos mokyklą ESE (European School of English)

7–8 kl. mokiniai

Malta

L. Šmaižienė

Pirmadienis

(06-18)

Istorijos valstybinis brandos egzaminas

IV kl. mokiniai

9.00 val.,  Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

V. Pamparas,

I. Lukauskienė

Trečiadienis

(06-20)

Geografijos valstybinis brandos egzaminas

IV kl. mokiniai

9.00 val., Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija

 

J. Jonaitienė,

I. Lukauskienė

Susirinkimai metodinėse grupėse

Metodinių grupių nariai

 

R. Lygnugarienė,

D. Valevičienė,

L. Elertienė,

K. Sipavičienė

 

Direkcinis posėdis

Skyrių vadovai

12.00 val., 303 kab.

 

R. Kontautienė,

E. Kerpienė

 

Ketvirtadienis

(06-21)

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinių grupių pirmininkai

11.00 val.

A. Norkienė

Mokytojų susirinkimas

Mokytojai

12.00 val., Avilys

 

 

R. Kontautienė

Penktadienis

(06-22)

Chemijos valstybinis brandos egzaminas

IV kl. mokiniai

9.00 val., Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

 

S. Stimburienė,

I. Lukauskienė


2018 m. birželio 11–15 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(06-11)

5–7 kl. mokinių renginys „99 % kraunama“

5–7 kl. mokiniai

Pradžia 12 val., „Atostogų parkas“ Venecijos akl. 2, Žibininkai, Kretingos r.

E. Mačiulskė, I. Navickaitė

Projektas „Skaitymas po medžiu“

5 a, 5 c, 5 b kl. mokiniai

10 val.

Ž. Kairienė, G. Žižiūnienė

Socialinė tarnystė 1) Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, lauko skaitykloje, 2) Mažajame licėjuje, 3) Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Atžalynas", 4) Neįgalių vaikų, jaunuolių dienos priežiūros centre ,,Kelias kartu"

8 a, 8 b kl. mokiniai

 

R. Lygnugarienė

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Antradienis

(06-12)

5–7 kl. mokinių renginys „99 % kraunama“

5–7 kl. mokiniai

 „Atostogų parkas“ Venecijos akl. 2, Žibininkai, LT-97231, Kretingos r.

E. Mačiulskė, I. Navickaitė

Socialinė tarnystė

8 a, 8 b kl. mokiniai

 

R. Lygnugarienė

Išvyka į VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninę

I bio kl.

9.30 val.,  VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

K. Sipavičienė, I. Rimkienė

Išvyka į VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninę

II bio kl.

10.30 val.,  VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

K. Sipavičienė, I. Rimkienė

Integruota lietuvių k. ir muzikos viktorina

 

5 a, 5 c, 5 b kl. mokiniai

10 val.

Ž. Kairienė, G. Žižiūnienė

Trečiadienis

(06-13)

Renginys „Šeriam uodus“

 

8, I–IV kl. mokiniai

Pradžia 12 val., Gribžės sodyba, Mokyklos g. 7, Gribžiniai, Klaipėdos r. sav.

E. Mačiulskė

5 kl. Integruota matematikos ir muzikos diena

5 a, 5 b, 5 c kl. mokiniai

9.00–12.00 val.

A. Puškorienė, I. Čypė, G. Žižiūnienė

 

6 kl. Integruota IT ir geografijos diena

6 a, 6 b kl. mokiniai

9.00–12.00 val.

L. Vaiktūnas, I. Rupšienė, J. Jonaitienė

 

7 kl. Integruota lietuvių k. ir anglų k. diena

 

7 a, 7 b, 7 c kl. mokiniai

9.00–12.00 val.

Ž. Kairienė, L. Šmaižienė, L. Dausynė, I. Macytė

Ketvirtadienis

(06-14)

Renginys „Šeriam uodus“

 

8, I–IV kl. mokiniai

Gribžės sodyba, Mokyklos g. 7, Gribžiniai, Klaipėdos r. sav.

E. Mačiulskė

Integruota gamtos ir socialinių mokslų diena

5 a, 5 b, 5 c kl. mokiniai

9.00–12.00 val., aktų salė

I. Navickaitė,

S. Stimburienė, J. Jonaitienė

Užsienio kalbų diena

6 a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c kl. mokiniai

9.00–12.00 val.

L. Šmaižienė, L. Dausynė, I. Macytė, R. Mineikienė, V. Kazlauskienė

Penktadienis

(06-15)

Klasės valandėlė

 visos klasės

11.00 val.

Klasių vadovai

Mokslo metų užbaigimo šventė

 Klaipėdos licėjaus bendruomenė

12.00 val., aktų salė

 R. Lygnugarienė, T. Jašinskas, A. Niparavičienė


2018 m. birželio 11–15 d.2018 m. birželio 4–8 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(06-04)

Išvyka Klaipėda–Anykščiai–Vilnius–Klaipėda

I bio kl., II inž kl., II soc kl.

 

A. Niparavičienė, E. Mačiulskė,

L. Vinčienė

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Antradienis

(06-05)

Išvyka Klaipėda–Anykščiai–Vilnius–Klaipėda

I bio kl., II inž kl., II soc kl.

 

A. Niparavičienė, E. Mačiulskė,

L. Vinčienė

Trečiadienis

(06-06)

Išvyka į Berlyną, Heide parką

5 a, 5 b, I soc kl.

 

A. Puškorienė, S. Lukonas,

L. Šmaižienė

VGK posėdis

I. Lukauskienė, A. Norkienė,

S. Rybakova

14 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(06-07)

Išvyka į Berlyną, Heide parką

5 a, 5 b, I soc kl.

 

A. Puškorienė, S. Lukonas,

L. Šmaižienė

Išvyka į Berlyną, Potsdamą

7 a, 7 b, 8 a, 8 b

 

R. Lygnugarienė, L. Elertienė

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Klaipėdos licėjaus aktų salėje  Bendras mokinių ir tėvų susirinkimas „III gimn. klasės metus palydint"

III kl. mokiniai ir jų tėvai

17 val., aktų salė

S. Rybakova

Penktadienis

(06-08)

Vilniaus operos ir baleto teatre „Dainų dainelė“ laureatų koncertas

M. I. Kuprelytė, J. Pilibaitis

 

A. Niparavičienė

Išvyka į Wakeparką Palangoje

II bio kl.

11.00–16.00 val., Palanga

K. Sipavičienė

Išvyka į Berlyną, Heide parką

5 a, 5 b, I soc kl.

 

A. Puškorienė, S. Lukonas,

L. Šmaižienė

Išvyka į Berlyną, Potsdamą

7 a, 7 b, 8 a, 8 b

 

R. Lygnugarienė, L. Elertienė

Šeštadienis

(06-09)

Matematikos valstybinis brandos egzaminas

IV kl. mokiniai

9.00 val.,

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla

I. Lukauskienė, R. Karapetian

Išvyka į Berlyną, Heide parką

5 a, 5 b, I soc kl.

 

A. Puškorienė, S. Lukonas,

L. Šmaižienė

Išvyka į Berlyną, Potsdamą

7 a, 7 b, 8 a, 8 b

 

R. Lygnugarienė, L. Elertienė

Vilniaus operos ir baleto teatre „Dainų dainelė“ laureatų koncertas

M. I. Kuprelytė, J. Pilibaitis

 

A. Niparavičienė

Sekmadienis

(06-10)

Vilniaus operos ir baleto teatre „Dainų dainelė“ laureatų koncertas

M. I. Kuprelytė, J. Pilibaitis

 

A. Niparavičienė

Vakarų Lietuvos dainų šventė, Klaipėdoje

7–IV kl. mokiniai (39)

Klaipėdos vasaros estrada

G. Žižiūnienė, D. Valevičienė

Išvyka į Berlyną, Potsdamą

7 a, 7 b, 8 a, 8 b

 

R. Lygnugarienė, L. Elertienė
2018 m. gegužės 28 – birželio 2 d.

Veikla

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(05-28)

Lietuvių k. (gimtosios, raštu) PUPP I dalis

 

II kl. mokiniai

9.00–10.40 val., 310, 311, 312 kab.

I. Lukauskienė

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

 

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Antradienis

(05-29)

Lietuvių k. (gimtosios, raštu) PUPP II dalis

II kl. mokiniai

9.00–11.30 val., 310, 311, 312 kab.

I. Lukauskienė

Trečiadienis

(05-30)

Išvyka į JAV ambasadą Vilniuje. Paskaita „The Power of the Garage: US Entrepreneurship“

 

7 a ir 7 b kl. mokiniai

7.30–20.00 val.

I. Macytė, J. Jonaitienė

Ketvirtadienis

(05-31)

Anglų kalbos projektų pristatymas „THIS IS US!“

 

7 c, 8 a, 8 b kl. mokiniai

9.55–10.40 val., Avilys

L. Šmaižienė

4-kų išleistuvės Mažajame licėjuje

5 a, 5 b, 5 c kl. mokiniai

8.00–10.30 val.

G. Žižiūnienė, S. Lukonas, Ž. Kairienė

Mokinių susirinkimas

 

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Penktadienis

(06-01)

Matematikos PUPP

II kl. mokiniai

9.00–11.00 val., 310, 311, 312 kab.

I. Lukauskienė

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Mažojo licėjaus Mėlynojo kilimo šventė

A. Mokina (7 c kl.), G. Zinkutė (6 b kl.), J. Pilibaitis (III kl.), M. I. Kuprelytė (III kl.), V.  Bitinaitė (I bio kl.)

9.00–11 val.

A. Niparavičienė

Šeštadienis

(06-02)

Lietuvių k. valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminas

IV kl. mokiniai

9.00 val.,

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, Klaipėdos „Varpo“ gimnazija

I. Lukauskienė, L. Vinčienė

Edukacinis užsiėmimas (anglų k.)  JAV kariniame laive „Navy Destroyer“

 

I soc kl.

10.40 val., Kruizinių laivų terminalas

I. Šmaižienė


2018 m. gegužės 21–26 d. 

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (05-21)

Mokytojų susirinkimas

Mokytojai

11.35 val.

R. Kontautienė, I. Lukauskienė, I. Navickaitė

Antradienis (05-22)

Klaipėdos miesto 6–8, I–III kl. mokinių konkursas-festivalis „Dainuojame rusiškai“

Miesto mokyklų mokiniai ir mokytojai

15.00 val. aktų salė

S. Rybakova

Susitikimas su IB programos konsultantu Bill Roberts

IB programos mokytojai

8.40-16.00 val.

R. Kontautienė,

R. Petrauskienė

Ketvirtadienis (05-24)

I bio kl. mokinių lip dub reklamos pristatymas

I– IV kl. mokiniai

11.35 val. aktų salė

I. Macytė

II bio kl. mokinių tėvų susirinkimas

II bio kl. mokinių tėvai ir vaikai

17.15 val. Avilys

K. Sipavičienė

7–8, I–III kl. mokinių meno darbų pristatymas

7–8, I–III kl. mokiniai

11.50 val. aktų salė

K. Sipavičienė

Savanoriavimas KU tarptautinėje konferencijoje

8 kl. mokiniai

KU Didžioji aula

R. Lygnugarienė

Penktadienis (05-25)

Paskutinio skambučio šventė

IV, III, II kl. mokiniai, mokytojai

14.00 val. aktų salė

T. Jašinskas, A. Norkienė,

S. Rybakova

Integruota netradicinė anglų kalbos ir informacinių technologijų pamoka

I inž, 7a kl. mokiniai

13.40–14.40 val. S. Jokužio spaustuvė

I.  Macytė, P. Matulionytė

Šeštadienis

(05-26)

Biologijos valstybinis brandos egzaminas

IV kl. pasirinkusieji biologijos VBE

9.00–12.00 val.

I.  Lukauskienė, I.Rimkienė


2018 m. gegužės 14–19 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gegužės 14–18 d.

Erasmus + mobilumo projektas (KA1). Kursai „EduKarjala's Get Up With Natural Sciences course!“

I. Navickaitė, S. Stimburienė

Joensuu, Suomija

 

Gegužės 14–26 d.

Erasmus + mobilumo projektas (KA1). Kursai „STEM implementation in academic curriculum“

 

E. Kerpienė

Jungtinė Karalystė

 

Pirmadienis

(05-14)

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

 

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Trečiadienis

(05-16)

Muzikos mokyklinis brandos egzaminas

S.  Laukhammer (IV kl.),

J. Pilibaitis (III kl.)

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija

A. Niparavičienė

Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių Klaipėdos miesto etapo laureatų pagerbimo šventė

Pakviestieji mokiniai

14 val. I srautas, 15 val. II srautas, 16 val. III srautas, Klaipėdos universiteto (IV korpuso) Mažosios Aulos salėje (H. Manto g. 84)

I. Lukauskienė

Klaipėdos miesto mokinių konkursas-festivalis „Dainuojame rusiškai" 

6–8 ir I–IV kl. mokiniai

15.00 val., aktų salė

S. Rybakova, A. Niparavičienė

Ketvirtadienis

(05-17)

Mokinių susirinkimas

 

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Penktadienis

(05-18)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

 

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

R. Lygnugarienė, J. Jonaitienė,

S. Lukonas

Mokymai tėvams „Kartu būti lengva“

 

Tikslinė grupė

14.00 val., Avilys

K. Sipavičienė

Šeštadienis

(05-19)

Fizikos valstybinis brandos egzaminas

M. Daukšaitė (IV kl.) ,

L. Grublys (IV kl.) ,

G. Kalantaitė (IV kl.),

J. Kazlauskas (IV kl.)

9.00 val.,

Simono Dacho progimnazija

M. Žadvydas, I. Lukauskienė


2018 m. gegužės 7–11 d.Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Balandžio 30 – gegužės 9 d.

Erasmus + mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projekto  „Theatre and cooperative work“ dalyvių išvyka į Prancūziją

 

II, III kl. mokinių grupė

 

S. Lukonas, I. Palaitienė

Pirmadienis

(05-07)

Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas OECD PISA 2018

 

Tikslinė grupė

9.00–13.00 val., 207 kab.,  309 kab.

I. Navickaitė

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

 

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Pasitarimas dėl būsimų III kl. mokinių grupių sudarymo

 

Lietuvių, matematikos, anglų k. mokytojai

13.40, 312 kab.

I. Lukauskienė

Antradienis

(05-08)

Chemijos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

9.00–12.00 val., 307 kab.

S. Stimburienė

Ketvirtadienis

(05-10)

Integruota matematikos-chemijos pamoka „Procentų ir promilės uždavinių sprendimas“

 

II soc kl. mokiniai

9.55–10.40 val., 307 kab.

S. Stimburienė, A. Puškorienė

Mokinių susirinkimas

 

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Tradicinė mokinių ir mokytojų pagerbimo ceremonija „Mėlynojo kilimo šventė“

 

5–8, I–IV kl. mokiniai, tėvai ir mokytojai

17.30 val., KU Menų akademijos koncertų salė (K. Donelaičio g. 4)

R. Kontautienė, T. Jašinskas

Penktadienis

(05-11)

Lietuvos 100-čio medelių sodinimo renginys

4 c  kl. mokiniai

 10.30–12.30 val.,

KU Botanikos sodas, Kretingos g. 92

V. Baronienė        

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Profesinio veiklinimo patyriminė išvyka į Microsoft Lietuva biurą ir Finansų laboratoriją

 

II kl. mokiniai

Ukmergės g. 120-1, Vilnius

E. Mačiulskė


2018 m. balandžio 30 – gegužės 4 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Balandžio

27–30 d.

Pažintinė ekskursija į Kijevą „LDK palikimas Kijeve“

 I, III kl. mokinių grupė

 

L. Elertienė

Balandžio 30 – gegužės 9 d.

Erasmus + mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projekto  „Theatre and cooperative work“ dalyvių išvyka į Prancūziją

 

II, III kl. mokinių grupė

 

S. Lukonas, I. Palaitienė

Pirmadienis

(04-30)

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Trečiadienis

(05-02)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas

4 c kl. mokiniai

9.00–9.45 val., 108 kab.

I. Navickaitė, R. Andersen

5–8 kl. ir 9–11 kl. komandinės mokinių matematikos varžybos Stasės ir Juozo Kukulskių prizui laimėti 

5–8 kl. ir I–III kl. komandos

13.00 val.–16.30 val., Klaipėdos ,,Ąžuolyno" gimnazija 

I. Čypė, D. Valevičienė,

R. Karapetian

UNICEF pamoka su žinomų Lietuvos žmonių karavanu

7–8 kl. mokiniai

13.15–14.00 val., aktų salė

I. Navickaitė

Ketvirtadienis

(05-03)

Susitikimas su Suomijos Lappeenrannan Lyseo direktoriumi  Mika Luukkonen ir IB programos koordinatoriumi Sirkiä Antti

8, I, II kl. mokiniai

13.00 val., aktų salė

R. Kontautienė, L. Šmaižienė

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Psichologės Aurelijos Ananjevaitės seminaras „Paauglystės ypatumai: kaip ją išgyventi tėvams?“

5–8 kl. mokinių tėvai

17.00–18.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

Penktadienis

(05-04)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Pasaulio pažinimas

4 c kl. mokiniai

9.55–10.40 val., 108 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė

 

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Susitikimas su Suomijos Lappeenrannan Lyseo direktoriumi  Mika Luukkonen ir IB programos koordinatoriumi Sirkiä Antti

 

Mokytojai

14.00–15.00 val., Avilys

R. Kontautienė, R. Petrauskienė, L. Šmaižienė2018 m. balandžio 23–27 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(04-23)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas

4 c kl. mokiniai

9.55–10.40 val., 108 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė

Mokytojų susirinkimas. Savaitės veiklos ir prioritetai

Mokytojai

11.35–11.55 val., 301 kab.

I. Lukauskienė, I. Navickaitė

Antradienis

(04-24)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Socialiniai mokslai

8 kl. mokiniai

9.00–10.00 val., 311, 204 kab.

I. Navickaitė, R. Lygnugarienė,

D. Valevičienė

Eksperimentų bandymų savaitės veiklos: II gimnazistų išvyka į Mažąjį licėjų – biologijos eksperimentų pamokos 2 kl. mokiniams

II kl. tikslinė grupė

9.00–13.00 val., Mokyklos g. 3

E. Mačiulskė

Trečiadienis

(04-25)

Eksperimentų bandymų savaitės veiklos: II gimnazistų cheminių eksperimentų pamokos su Mažojo licėjaus 3 kl. mokiniais

II kl. mokiniai

4, 5, 6 pamokos, 307 kab.

E. Mačiulskė, S. Stimburienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika

6 kl. mokiniai

9.55–10.40 val., 204, 311 kab.

I. Navickaitė, L. Elertienė,

Ž. Kairienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika

4 c kl. mokiniai

9.00–9.45 val., 108 kab.

I. Navickaitė, R. Andersen

Tėvų susirinkimas

5 c kl. mokinių tėvai

17.00–18.00 val., 101 kab.

Ž. Kairienė

Ketvirtadienis

(04-26)

Eksperimentų bandymų savaitės veiklos: 8 kl. mokinių eksperimentinės fizikos pamokos su Mažojo licėjaus 4 kl. mokiniais

8 kl. mokiniai

5, 6 pamokos, 311 kab.

E. Mačiulskė, M. Žadvydas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Gamtos mokslai

8 kl. mokiniai

9.55–10.55 val., 204, 311 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė,

I. Rupšienė

Mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė, K. Sipavičienė

Susitikimas su J. Tubinu ir Klaipėdos verslininkais dėl jaunimo startuolių projekto

I–IV kl. mokiniai

12.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Penktadienis

(04-27)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. Liepų g. 53a

V. Baronienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas

8 kl. mokiniai

9.00–10.00 val., 204, 301 kab.

I. Navickaitė, L. Šmaižienė,

S. Rybakova

Mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–8 kl. 11.35 val.,

5 kl. 12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė

Susitikimas „Kartu būti lengva“

Tikslinė grupė

14.15 val., Avilys

K. Sipavičienė

Balandžio

27–30 d.

 

Pažintinė ekskursija į Kijevą „LDK palikimas Kijeve“

14 I, III kl. mokinių

 

L. Elertienė
2018 m. balandžio 16–21 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Balandžio

18–21 d.

IV tarptautinė muzikos olimpiada (Taline)

M. I. Kuprelytė

Talinas, Estija

A. Niparavičienė

16-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada. Baigiamasis etapas

J. Viršilas, T. Žadvydas, S. Eičinas, J. Jonutytė, V. Tubinas, P. Kuzmarskis, G. Kalantaitė

Kaltanėnai, Vilnius

M. Žadvydas

Pirmadienis

(04-16)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas

8 kl. mokiniai

9.55–10.55 val., aktų salė

I. Navickaitė, R. Mineikienė

<

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105