Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2019 m. birželio 17–21 d.

Data

Renginys

Dalyviai

 

Laikas ir vieta

Atsakingas

Birželio 15–18 d.

Edukacinė, pažintinė kelionė į Slovakiją

6 a, 6 b, 7 a, 7 b, 8 c kl. mokinių grupė

Išvyksta: 15 d. 3.00 val., viešbutis „Amberton“

J. Jonaitienė,
A. Puškorienė

 

Birželio 16–19 d.

Edukacinė išvyka į Vokietiją

(Dortmundas-Diuseldorfas-Kiolnas)

 

I vis kl.

Išvyksta: 16 d. 9.00 val. Palangos oro uostas, grįžta: 19 d. 13.00 val., Palangos oro uostas

V. Kazlauskienė

Birželio 17–18 d.

Edukacinė išvyka

Klaipėda–Vilnius–Druskininkai– Klaipėda

5 b ir 5 a kl. mokiniai

Išvyksta: 17 d. 7.50 val., Klaipėdos licėjus

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Išvyka dviračiais į Juodkrantę

I bio kl. mokiniai

Išvyksta: 17 d. 8.30 val., grįžta: 18 d. 18.00 val.

R. Oželis

Birželio 17–19 d.

Edukacinė išvyka į Tartu AHAA mokslinį centrą

5 c ir 6 c kl. mokiniai

 

R. Lygnugarienė,
Ž. Kairienė

Birželio 18–20 d.

Edukacinė, pažintinė išvyka į Švediją

7 b ir 7 c kl. mokinių grupė

Išvyksta: 18 d. 18 val., Klaipėdos centrinis laivų terminalas

L. Dausynė,
L. Vaitkūnas

Antradienis

(06-18)

Istorijos VBE

IV kl. mokiniai

9.00–12.00 val., Klaipėdos turizmo mokykla

I. Lukauskienė,
V. Pamparas

Edukacinė ekskursija į BEGA

II inž kl. mokiniai

11.00 val., Klaipėdos jūrų krovinių kompanija

L. Elertienė

Trečiadienis

(06-19)

Metodinės tarybos posėdis

MT nariai

9.00 val., 312 kab.

A. Norkienė

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

14.00 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Penktadienis

(06-21)

Klasės popietė

II inž

11.00 val., Klaipėdos golfo klubas

L. Elertienė

Edukacinė išvyka į Estiją

Darbuotojai

3.00 val., Klaipėdos licėjus

R. Kontautienė,
A. Antanaitis 


2019 m. birželio 10–14 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis–penktadienis

(birželio 10–14 d.)

Projektinė savaitė

5–8, I–II kl. mokiniai

Pagal sudarytą grupių tvarkaraštį

A. Norkienė,
I. Navickaitė

Pirmadienis

(06-10)

Fizikos VBE

IV kl. mokiniai

9.00–12.00, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija

I. Lukauskienė,
M. Žadvydas

Trečiadienis

(06-12)

VGK posėdis

VGK nariai

15.00 val., 310 kab.

I. Lukauskienė

Penktadienis

(06-14)

Matematikos VBE

IV kl. mokiniai

9.00–12.00, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

I. Lukauskienė,
L. Karapetian

Atestacinės komisijos posėdis

Komisijos nariai

10.00 val., Avilys

E. Burbienė

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai

12.00 val.

R. Kontautienė

2019 m. birželio 3–7 d.


Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(06-03)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Antradienis

(06-04)

Biologijos VBE

IV kl. mokiniai

9.00–12.00, Klaipėdos M. Gorkio progimnazija

I. Lukauskienė,
I. Rimkienė

Apsilankymas Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate

7 a ir 7 b kl. mokiniai

10.00–12.00 val., Kauno g. 6

E. Mačiulskė,
R. Mineikienė

G. Lesauskaitės dailės egzamino darbo pristatymas 

Visi pageidaujantys

11.30–11.50, III a. fojė

K. Sipavičienė

Klaipėdos m. mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų, skirtų A. Puškino 220 metinėms, konferencija

R. Benikas, D. Šeimys, T. Žadvydas, L. Mockutė, V. Petrauskaitė, V. Benkunskaitė, A. Mokina, D. Paulauskas, A. Soročinskis

12.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

S. Rybakova

Trečiadienis

(06-05)

Matematikos PUPP

II kl. mokiniai

9.00–10.40 val., 201, 202, 203 kab.

I. Lukauskienė,
A. Puškorienė,
R. Karapetian

Renginys „Avengers as Teachers“

Visi pageidaujantys

11.30–11.50 val., aktų salė

L. Šmaižienė

Gamtos mokslų iššūkis  

5 kl. mokiniai, jų klasių vadovai

12.50–13.50 val., aktų salė

I. Navickaitė,
J. Jonaitienė,
S. Stimburienė

Ketvirtadienis

(06-06)

Ekskursija Teisme ir dalyvavimas inscenizuotame teismo procese

8 kl. mokiniai

12.00 val.

K. Sipavičienė

Bendruomenės Šv. Mišios už sergančius vaikus

Visi pageidaujantys

18.00 val., Šv. Asyžiečio koplyčia, Savanorių g. 4

K. Sipavičienė

Penktadienis

(06-07)

8 kl. mokinių šventė

8 kl. mokiniai, jų tėvai ir mokytojai

12.00 val., aktų salė

I. Macytė,
J. Jonaitienė,
K. Sipavičienė

Blogų ir svetainių pristatymas

7 b kl. mokiniai

12.00–12.45, 106 kab.

L. Dausynė,
I. Rupšienė

 2019 m. birželio 3–7 d.

2019 m. gegužės 27–31 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gegužės

6–24 d.

Lietuvių k. raštu ir literatūros (raštu) II d. PUPP

II kl. mokiniai

9.00–10.40 val., 201, 202, 203 kab.

I. Lukauskienė,
A. Norkienė,
L. Vinčienė

Pirmadienis

(05-27)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Paskaita  „Teisės šakos“ (anglų kalba)

I kl. mokiniai

13.05-13.50 val.

K. Sipavičienė, pamoką tuo metu turintys mokytojai

Antradienis

(05-28)

Chemijos VBA

IV kl. mokiniai

9.00–12.00 val., Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

I. Lukauskienė,
S. Stimburienė

Trečiadienis

(05-29)

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

12.35–13.05 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai

8, I–II kl. mokiniai

16.00–16.45 val., Avilys

K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(05-30)

Informacinių technologijų VBA

IV kl. mokiniai

9.00–12.00 val., Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

I. Lukauskienė,
I. Rupšienė

Penktadienis

(05-31)

Tarptautinės vaikų gynimo dienos „Sąspietis ŠOK SU MANIMI“

Mokyklos bendruomenė

11.30–11.50 val., kiemas

I. Palaitienė,
A. Mozeris

Tarptautinės vaikų gynimo dienos iššūkis
SNIEGO GNIŪŽTĖ

5 kl./6 kl.,
7 kl./8 kl.,
I kl./II kl.,
III A1 kl./III A2 kl.

 

12.35–13.05 val., stadionas (esat blogoms oro sąlygoms, iššūkis vyks sporto salėje)

A. Mozeris,
S. Lukonas

Elgesys socialinėje erdvėje ir atsakomybė už netinkamo komunikavimo padarinius

8, I kl. mokiniai

8 kl. mokiniai – 13.05–13.50 val.,
I kl. mokiniai –14.00–14.45 val.

K. Sipavičienė, pamoką tuo metu turintys mokytojai

Šeštadienis

(06-01)

Lietuvių k. ir literatūros VBA ir MBA

IV kl. mokiniai

VBA – 9.00–13.00 val. – Klaipėdos Sendvario progimnazija,
MBA 9.00–12.30 val. – Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

I. Lukauskienė,
I. Vinčienė

 
2019 m. gegužės 20–24 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gegužės 6–24 d.

Penktokų darbelių parodėlė „Mano vaizduotės dangoraižis“

5 kl. mokiniai

 

L. Pridotkienė

Gegužės

9–24 d.

Humoristinis anglų kalbos projektas ʺIf Every Teacher was One of the Avengers...ʺ

5–8, I–IV kl. mokiniai

 

L. Šmaižienė

Pirmadienis

(05-20)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Paskaita apie teisės studijas

I vis ir II vis kl. mokiniai

14.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė,
R. Petrauskienė,
S. Stimburienė

Antradienis

(05-21)

Tėvų susirinkimas „Vidurinio ugdymo programos vykdymo aktualijos ir reikalavimai“

II kl. mokiniai ir jų tėvai

17.20–18.00 val.

L. Šmaižienė,
I. Lukauskienė

Ketvirtadienis

(05-23)

Praktinė veikla Jūrininkų ligoninės Kardiologijos skyriuje

Tikslinė grupė

9.00–14.00 val.

K. Sipavičienė,
I. Rimkienė

Penktadienis

(05-24)

Lietuvių k. raštu ir literatūros (raštu) I d. PUPP

II kl. mokiniai

9.00–10.40 val.,

201, 202, 203 kab.

I. Lukauskienė,
L. Ložinskienė,
S. Rybakova
,A. Puškorienė,
S. Stimburienė

Paskutinio skambučio šventė

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

12.00 val. sutikimas prie mokyklos

E. Mačiulskė
,K. Sipavičienė

13.00 val. renginys aktų salėje2019 m. gegužės 13–19 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gegužės

6–13 d.

Penktokų darbelių parodėlė „Mano vaizduotės dangoraižis“

5 kl. mokiniai

 

L. Pridotkienė

Gegužės

9–24 d.

Humoristinis anglų kalbos projektas ʺIf Every Teacher was One of the Avengers...ʺ

5–8, I–IV kl. mokiniai

 

L. Šmaižienė

Pirmadienis

(05-13)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė,

skyrių vadovai

Užsiėmimas su psichologe L. Plyskaitiene

8 c kl. mokiniai

14.00–12.35 val., Avilys

K. Sipavičienė,
L. Plyskaitienė

Antradienis

(05-14)

Klasių vadovų susirinkimas

klasių vadovai

11.30–11.50 val., 102 kab.

A. Niparavičienė,
A. Norkienė

Regioninė matematikos viktorina „Skaičių mūšis“

M. Gruzdys (5 kl.), B. Šimkutė (5 kl.),

I. Kuprytė (5 kl.), D. Kozlovaitė (5 kl.)

13.45–16.00 val., Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

I. Čypė

Trečiadienis

(05-15)

Klaipėdos miesto vaikų ir moksleivių konkurso „Giest lakštingalėlis" laureatų koncertas

M. I. Kuprelytė (IV kl.), J. Pilibaitis (IV kl.), V. Bitinaitė (II kl.), E. Raibytė (II kl.), E. Ačaitė (I kl.).

15.00 val., VDG

A. Niparavičienė

Mėlynojo kilimo šventė

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

17.30 val. LCC Michelson centro salėje, Kretingos g. 36, Klaipėda

R. Kontautienė,
T. Jašinskas

Ketvirtadienis

(05-16)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai

 

11.30–11.50 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių Klaipėdos miesto etapo laureatų pagerbimo šventė

Pakviesti mokiniai

I srautas 14.00 val., II srautas, 15.00, III srautas 16.00 val., Klaipėdos universiteto Mažojoje auloje (H. Manto g. 84)

I. Navickaitė,
I. Lukauskienė

Penktadienis

(05-17)

Mokinių susirinkimas. Akcijos „Friday for future“ pristatymas

7 kl. mokiniai

 

11.30–11.50 val., aktų salė

I. Navickaitė, klasių vadovai

5–6 kl. mokiniai

 

12.35–13.05 val., aktų salė

Sekmadienis

(05-19)

Dvyliktojo „Vilties bėgimo“ akcija „Baltijos kelias – Vilties mieste“

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

13.30–14.45 val., Skulptūrų parkas, stovėjimo vieta Nr. 9

K. Sipavičienė


2019 m. gegužės 6–11 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gegužės

6–13 d.

Penktokų darbelių parodėlė „Mano vaizduotės dangoraižis“

5 kl. mokiniai

 

L. Pridotkienė

Gegužės

9–24 d.

Humoristinis anglų kalbos projektas ʺIf Every Teacher was One of the Avengers...ʺ

5–8, I–IV kl. mokiniai

 

L. Šmaižienė

Pirmadienis

(05-06)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Psichologo M. Radušio paskaita

8 kl. mokiniai

11.50–12.35 val., Avilys

K. Sipavičienė, L. Plyskaitienė

Popietė su Mama

6 a kl. mokiniai ir jų mamos

16.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Antradienis

(05-07)

Moksleivių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

D. Drungilas (7 kl.), D. Kuprys (7 kl.),

G. Zinkutė (7 kl.), K. Černuševičius (6 kl.), L. Leonavičiūtė (5 kl.)

11.00 val., Klaipėdos dramos teatro Mažoji salė

Ž. Kairienė, R. Lygnugarienė

8 kl. mokinių Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

8 kl. mokiniai (I srautas)

12.00 val., 309 kab.

K. Sipavičienė,

I. Rupšienė

Trečiadienis

(05-08)

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

12.35–13.05 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Projektas akcija „Pagamink lėlę-suvenyrą savo rankomis ir pradžiugink senolį".  Apsilankymas Klaipėdos universitetinės ligoninės slaugos skyriuje

6 kl. mokiniai

14.00–15.30 val.,

Klaipėdos universitetinės ligoninės slaugos skyrius

L. Pridotkienė

Klaipėdos miesto mokyklų 5–12 klasių mokinių koncertas-festivalis „Dainuojame rusiškai“

Užsiregistravę Klaipėdos m. mokiniai ir mokytojai

14.30 val., aktų salė

S. Rybakova

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai

8, I–II kl. mokiniai

16.00–16.45 val.,  Avilys

K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(05-09)

8 kl. mokinių Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

8 kl. mokiniai (II srautas)

9.00 val., 309 kab.

K. Sipavičienė, I. Rupšienė

8 kl. mokinių Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

8 kl. mokiniai (III srautas)

12.00 val., 309 kab.

K. Sipavičienė, I. Rupšienė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai

11.30–11.50 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai

8, I–II kl. mokiniai

15.55–16.40 val.,  Avilys

K. Sipavičienė

Penktadienis

(05-10)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai

11.30–11.50 val., aktų salė

I. Navickaitė, klasių vadovai

Poetinis spektaklis „Mano laiminga istorija“

Licėjaus jaunimo teatro studija

12.35 val., aktų salė

A. Mozeris

Šeštadienis

(05-11)

Informatikos olimpiada

A. Jučas (I kl.), T. Žadvydas (8 kl.),  

A. Vaisman (8 kl.)

6.00–19.00 val., Kaunas

I. Rupšienė

2019 m. balandžio 29 – gegužės 3 d.


Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Balandžio

26–29 d.

Išvyka Poznanė–Štetenas–Varšuva

II bio, II inž kl. mokiniai

 

L. Elertienė, D. Valevičienė

Pirmadienis

(04-29)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Popietė su mama

6 c kl. mokiniai, jų mamos

13.00 val., P. Domšaičio galerija

Ž. Kairienė,
G. Žižiūnienė

Popietė su mama

5 a kl. mokiniai, jų mamos

14.00 val., P. Domšaičio galerija

G. Žižiūnienė

Antradienis

(04-30)

Popietė su mama

5 c kl. mokiniai, jų mamos

13.00 val., P. Domšaičio galerija

R. Lygnugarienė,
G. Žižiūnienė

Popietė „Tau, Mama“

6 b kl. mokiniai, jų mamos

16.00 val., P. Domšaičio galerija

A. Puškorienė,
G. Žižiūnienė

Ketvirtadienis

(05-02)

Susitikimas su Vilties bėgimo organizatoriais

5–8, I–IV kl. vadovai

11.30–11.50 val., 109 kab.

 K. Sipavičienė

Popietė su mama

7 b kl. mokiniai, jų mamos

15.00 val., P. Domšaičio galerija

 

L. Dausynė

Penktadienis

(05-03)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai

7 kl. 11.30–11.50 val., aktų salė

I. Navickaitė, klasių vadovai

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė

Popietė su mama

5 b kl. mokiniai

14.00 val., P. Domšaičio galerija

I. Čypė, G. Žižiūnienė

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai

8, I–II kl. mokiniai

15.55–16.40 val.,  Avilys 

K. Sipavičienė

Gegužės 2–4 d.

XXXI 2019 m. respublikinė geografijos olimpiada 

V. Stankevičius (I kl.)

Birštonas

J. Jonaitienė


2019 m. balandžio 23–25 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Antradienis 
(04-23)

Metodinė diena

 

 

 

Trečiadienis 
(04-24)

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

10.00 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Ketvirtadienis
(04-25)

Tiriamųjų darbų veiklos aptarimas

Metodinių grupių ir tiriamųjų darbų vadovai

10.00 val., 312 kab.

I. Lukauskienė,
A. Norkienė 

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinių grupių pirmininkai

12.00 val., 312 kab.

A. Norkienė

Penktadienis 
(04-26)

5–8 kl. mokinių pažangos aptarimas 

5–8 kl. dirbantys mokytojai

10.00 val., 311 kab.

I. Navickaitė,
K. Sipavičienė,
A. Norkienė

I–IV kl. mokinių pažangos aptarimas

 

I–IV kl. dirbantys mokytojai

12.00 val., 311 kab.

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė,
A. Norkienė

KU tarptautinė konferencija

J. Pilibaitis, M. I. Kuprelytė, E. Ačaitė, E. Raibytė

13.00 val., KU

A. Niparavičienė

Balandžio 
26–29 d.

 

Išvyka Poznanė–Štetenas–Varšuva

II bio, II inž kl. mokiniai

 

L. Elertienė,
D. Valevičienė2019 m. balandžio 15–19 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(04-15)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas

6 kl. mokiniai

10.45–11.30 val. 6 a kl. 311 kab., 6 b kl. 310 kab., 6 c kl. 204 kab.

I. Navickaitė,  I. Čypė,  J. Jonaitienė

Antradienis

(04-16)

X Moksleivių mokslinės tiriamosios veiklos konferencija „Ieškau. Tiriu. Mąstau“

I–III kl. mokiniai

10.00–14.00, aktų salė

I. Lukauskienė,
A. Norkienė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Edukacinis užsiėmimas „Žvėrinčiuje“

5 a kl. mokiniai

8.00–14.00 val., Liepų g.23, HBH pramogų kompleksas, Žibininkai, Kretingos raj.

G. Žižiūnienė,
I. Navickaitė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai.  Edukacinis užsiėmimas Klaipėdos etnokultūros centre

5 b kl. mokiniai

10.15–13.15 val., Klaipėdos etnokultūros centras, Daržų g. 10

I. Čypė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Edukaciniai užsiėmimai Klaipėdos turizmo mokykloje

5 c kl. mokiniai

9.00–10.50 val., Klaipėdos turizmo mokykla, Taikos pr. 69, Klaipėda

R. Lygnugarienė,
I. Navickaitė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Edukaciniai užsiėmimai Klaipėdos turizmo mokykloje

6 a kl. mokiniai

10.00–12.00 val., Taikos pr. 69, Klaipėda

S. Lukonas,  
I. Navickaitė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai.  Edukacinis užsiėmimas Klaipėdos aukštesniojoje jūreivystės mokykloje

6 b kl. mokiniai

10.00–13.00 val., Klaipėdos jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7

A. Puškorienė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Edukacinis užsiėmimas AB „Klaipėdos vanduo“

6 c kl. mokiniai

10.00–13.00 val., AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11

Ž. Kairienė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Edukacinis užsiėmimas Klaipėdos aukštesniojoje jūreivystės mokykloje

7 a kl. mokiniai

10.00–13.00 val., Klaipėdos jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7

R. Mineikienė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Edukacinis užsiėmimas AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“

7 b kl. mokiniai

13.00–15.00 val., AB „Grigeo Klaipėdos kartonas, Nemuno g. 2

L. Dausynė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Edukaciniai užsiėmimai Klaipėdos turizmo mokykloje

7 c kl. mokiniai

11.00–13.00 val., Klaipėdos turizmo mokykla, Taikos pr. 69, Klaipėda

L. Vaitkūnas,
I. Navickaitė

Diena, skirta pažintinei, ugdymo karjerai veiklai. Apsilankymas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje

8 b ir 8 c kl. mokiniai

10.00 val.,  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24

J. Jonaitienė

Klasių tėvų susirinkimai

8, I, II kl. mokinių tėvai

 

17.30 val.

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Trečiadienis

(04-17)

Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalis – konkursas  „Giest lakštingalėlis – 2019“

J. Pilibaitis (IV kl.), M. I.  Kuprelytė (IV kl.), V. Bitinaitė (II kl.), E. Raibytė (II kl.), E.  Ačaitė (I kl.), A. Mokina (8 kl.), I. Genys (III kl.), V. Drungilaitė (II kl.)

13.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

A. Niparavičienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas

6 kl. mokiniai

10.45–11.30 val. 6 a kl. 311 kab., 6 b kl. 301 kab., 6 c kl. 204 kab.

I. Navickaitė, 
S. Lukonas,
L. Vaitkūnas, 
I. Čypė

Ketvirtadienis

(04-18)

Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalis – konkursas  „Giest lakštingalėlis – 2019“

J. Pilibaitis (IV kl.), M. I.  Kuprelytė (IV kl.), V. Bitinaitė (II kl.), E. Raibytė (II kl.), E.  Ačaitė (I kl.), A. Mokina (8 kl.), I. Genys (III kl.), V. Drungilaitė (II kl.)

13.00 val. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija

A. Niparavičienė

Penktadienis

(04-19)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika

6 kl. mokiniai

10.45–11.30 val. 6 a kl. 204 kab., 6 b kl. 310 kab., 6 c kl.

I. Navickaitė,
L. Vaitkūnas,  
Ž. Kairienė,
L. Elertienė

 
2019 m. balandžio 8–12 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Balandžio 2–12 d.

Šeštokų darbų ekspozicija „Maketuojame kambario interjerą“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Balandžio 11–12 d.

Projektas „Mokinys mokiniui“

5–6, I–IV kl. mokiniai

Pagal sudarytą tvarkaraštį

I. Navickaitė,
E. Mačiulskė

Balandžio 9–13 d.

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

Po 4 pamokos – 5, 6 kl. mokiniams

5

11.50–12.35

Po 5 pamokos – 7–8, I–IV kl. mokiniams

6

13.05–13.50

 

7

14.00–14.45

 

8

14.55–15.40

 

9

15.50–16.35

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105