Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS DARBO PLANAS


SAVAITĖS DARBO PLANAS


2017 m. gruodžio 11–17 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (12-11)

Kalėdinė mugė (4–6 kl.)

Mokyklos bendruomenė

Per pertraukas

V. Baronienė,
A. Puškorienė,
Ž. Kairienė,
S. Lukonas,
R. Mineikienė,
L. Dausynė

Antradienis (12-12)

Edukacinis renginys ,,Advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos, burtai"

8 a kl. mokiniai

10.00–11.00 val., Klaipėdos savivaldybės etnokultūros centras

R. Lygnugarienė

Kalėdinė mugė (4–6 kl.)

Mokyklos bendruomenė

Per pertraukas

V. Baronienė,
A. Puškorienė,
Ž. Kairienė,
S. Lukonas,
R. Mineikienė,
L. Dausynė

Trečiadienis

(12-13)

Vaiko gerovės komisijos posėdis

VGK nariai

15 val., 312 kab.

I. Lukauskienė, VGK nariai

Kalėdinė mugė (7–8, I–II kl.)

Mokyklos bendruomenė

Per pertraukas

I. Macytė,
J. Jonaitienė,
A. Niparavičienė,
L. Elertienė,
L. Šmaižienė,
K. Sipavičienė,
E. Mačiulskė

Išvyka į VšĮ „Linksmąsias pėdutes“

5 a kl. mokiniai

14.00 val., Jūrininkų pr. 38

S. Lukonas

Ketvirtadienis (12-14)

Edukacinis renginys ,,Advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos, burtai"

8 b kl. mokiniai

12.50–13.50 val., Klaipėdos savivaldybės etnokultūros centras

R. Lygnugarienė

Vaikų ir tėvelių viktorina „Atbėga elnias devynragis“

5 c kl. mokiniai, jų tėveliai

16.00 val. aktų salė

Ž. Kairienė

Kalėdinė mugė (7–8, I–II kl.)

Mokyklos bendruomenė

Per pertraukas

I. Macytė,
J. Jonaitienė,
A. Niparavičienė,
L. Elertienė,
L. Šmaižienė,
K. Sipavičienė,
E. Mačiulskė

 

Edukaciniai užsiėmimai Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje „Dainuoju ir seku pasaką“

I bio kl. mokiniai

12.00–14.00 val.,

Panevėžio g. 2

A. Niparavičienė

Penktadienis (12-15)

Kalėdinė mugė (III–IV kl.)

Mokyklos bendruomenė

Per pertraukas

S. Rybakova, A. Norkienė

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS,

Liepų g. 53a

V. Baronienė

Sekmadienis

(12-17)

Išvyka į mišką puošti kalėdinės eglutės žvėreliams. Spektaklis Lietuvos Jūrų muziejaus delfinariume spektaklis „Delfinai ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“

4 c kl. mokiniai, jų tėveliai

11.00–16.00 val.

Lietuvos Jūrų muziejus, Smiltynės g. 3

V. Baronienė

2017 m. gruodžio 4–8 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (12-04)

Kalėdinio renginio repeticija

5–8, I–IV kl. mokiniai

9.00 val. aktų salė (Kretingos g. 44)

T. Jašinskas

Antradienis (12-05)

I soc kl. mokinių  tėvų susirinkimas „I trimestro rezultatų ir mokinių pažangos aptarimas“

I soc kl. mokinių tėvai ir mokiniai

18.00–19.00 val. 105 kab.

L. Šmaižienė

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinio atviruko gamyba“

6 b kl. mokiniai

13.00–15.00 val. Mažosios Lietuvos muziejus

L. Dausynė

Kalėdinio renginio repeticijos

Teatro, muzikos ir šokio grupės

Pagal atskirą grafiką

T. Jašinskas,
A. Niparavičienė,I. Palaitienė

Trečiadienis

(12-06)

Išvyka į TV žaidimo „Tūkstantmečio vaikai“ filmavimą

Karolis Gramba (II inž kl.) ir

II kl. mokinių palaikymo komanda

7.00 val.

Vilnius,

S. Konarskio g. 49

E. Mačiulskė,
L. Elertienė

Kalėdinio renginio repeticija

Ikimokyklinių, priešmokyklinių, 1–4 kl. mokiniai, teatro studijos nariai

9.00 val. aktų salė

(Mokyklos g. 3)

T. Jašinskas,
K. Švenčionytė

Mokinių darbų ekspozicija  „Modeliuojame tiltus-tiltelius"

6 a ir 6 b kl. mokiniai

II aukšto fojė

L. Pridotkienė

Ketvirtadienis (12-07)

Kalėdinio renginio generalinė repeticija

Visi mokiniai ir mokytojai

9.00–14.00 val.

Žvejų rūmai, Taikos pr. 70

T. Jašinskas,
K. Švenčionytė,
A. Niparavičienė,
R. Andersen,
I. Palaitienė,
I. Stančikienė

Kalėdinis paramos labdaros teatralizuotas koncertas „Smaragdo šalies burtininkas“

Licėjaus bendruomenė

18.00 val.

Žvejų rūmai, Taikos pr.70

T. Jašinskas,
I. Lukauskienė,
A. Niparavičienė,
R. Andersen,
I. Palaitienė,
I. Stančikienė,
I. Navickaitė,
K. Sipavičienė,
klasių vadovai

2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 1 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (11-27)

Kalėdinio labdaros paramos projekto pristatymas

1–4 kl. mokiniai

13.00 val. 107 kab.

Licėjaus mokinių prezidentė I. Armalytė

Anglų kalbos atvira pamoka „Whatʼs on the menu? Ways of preparing food“

6 a kl. mokiniai

12.55–13.40 val. 206 kab.

L. Dausynė

Trečiadienis

(11-29)

Išvyka į kino teatrą žiūrėti filmo „Gerumo stebuklas“

5 c kl. mokiniai

13.40 val. Forum Cinema, „Akropolis“, Taikos per. 61

Ž. Kairienė

I bio klasės mokinių tėvų susirinkimas

I bio klasės mokinių tėvai

17.00 val. 102 kab.

A. Niparavičienė

Ketvirtadienis (11-30)

Tikybos pamoka, skirta pasaulinei AIDS dienai „ŽIV/AIDS. Ką daryti, kad tai nenutiktų?“

I bio, I inž kl.

14.55–15.40

R. Oželis

Penktadienis (12-01)

Nacionalinis matematikos ir gamtamokslio raštingumo konkursas

8, I, II kl.

užregistruoti mokiniai

309 kab.

(laikas tikslinamas)

I. Lukauskienė

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a.

V. Baronienė

 

Anglų kalbos šūkių ir frazeologizmų diena

5-8, I kl. mokiniai

Per anglų k. pamokas

105 kab.

L. Šmaižienė

Kalėdinio teatralizuoto koncerto „Smaragdo šalies burtininkas“ repeticija

Visi dalyviai

9.00 val. aktų ir sporto salė

(mokiniai repetuoja pagal numerius)

T. Jašinskas, klasių vadovai2017 m. lapkričio 20–24 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Visą savaitę

Stalo teniso turnyras

I–IV kl. mokiniai

Per ilgąsias pertraukas

S. Lukonas

Pirmadienis (11-20)

Mokytojų susirinkimas

Mokytojai

11.35 val. 301 kab.

I. Lukauskienė

Konkursas „Olympis 2017 - Rudens sesija“ (lietuvių kalba)

4c  kl. mokiniai

14.00-14.45 val.

309 kab.

V. Baronienė

 

Humanitarinių mokslų metodinės grupės susirinkimas

Metodinės grupės nariai

12.35 val. 2013 kab.

R. Lygnugarienė

Trečiadienis

(11-22)

Atvira pamoka „Eating out in the UK“

6 a kl. ir pageidaujantys mokytojai

8.05–8.50 val.

106 kab.

L. Dausynė

5–8 kl. klasių vadovų ir mokytojų susirinkimas dėl mokinių ugdymo(si) pažangos

5–8 kl. mokytojai ir klasių vadovai

9.00–9.45 val. mokytojų kambarys

I. Navickaitė

Ketvirtadienis (11-23)

Kalėdinio labdaros paramos projekto pristatymas

I–IV kl. mokiniai

11.35 val. aktų salė

Licėjaus mokinių senatas ir prezidentė

Spektaklis pagal Sergejaus Kozlovo pasakaitę „Ežiukas rūke“ (rež. A. Kavaliauskaitė)

4 c  kl. mokiniai

11.30–13.30 val.

Klaipėdos dramos teatras

Teatro g. 2

V. Baronienė

 

Konkursas „Olympis 2017 - Rudens sesija“ (pasaulio pažinimas)

4 c  kl. mokiniai

14.00–14.45 val.

309 kab

V. Baronienė

 

Penktadienis (11-24)

Kalėdinio labdaros paramos projekto pristatymas

6–8 kl. mokiniai

11.35 val. aktų salė

Licėjaus mokinių senatas ir prezidentė

Kalėdinio labdaros paramos projekto pristatymas

5 kl. mokiniai

12.35 val. aktų salė

I. Navickaitė

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a.

V. Baronienė

 
2017 m. lapkričio 13–17 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Tolerancijos savaitė

Pirmadienis (11-13)

Konkursas „Olympis 2017 - Rudens sesija“(matematika)

4c  kl. mokiniai

14.00-14.45 val.

309 kab.

V.Baronienė        

Išvyka į „Apeirono“ teatrą

5-8 kl. mokiniai

14.00-16.00 val. Turgaus g. 16

K.Švenčionytė

Antradienis (11-14)

Integruota tikybos – etikos pamoka, skirta tolerancijos savaitei „Kaip mes matome kitus, taip mus mato kiti. Stereotipai“

8a, 8b kl. mokiniai

9.55-10.40

Avilys

R. Oželis,

G. Žižiūnienė

Susitikimas su filosofu doc. dr. T.Kiauka: dialogas apie toleranciją

II bio, II soc, II inž kl. mokiniai

11.50-12.35 val. aktų salė

K. Sipavičienė

Susitikimas su pranciškonu broliu Benediktu. Pokalbis „Kaip priimti kitokį?“

Mokinių savanorių grupės „Viltis“ nariai

16.00 val. šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia

K. Sipavičienė

Informatikos olimpiada (mokyklos etapas)

7, 8, I, II, III kl. mokiniai

10.00-14.00 val. 309 kab.

I. Rupšienė

5-8 kl. vadovų susirinkimas

5-8 kl. vadovai

11.35 val. 109 kab.

K. Sipavičienė, I. Navickaitė

Trečiadienis

(11-15)

Susitikimas su Telšių vyskupijos šeimos centro vicedirektoriumi, Klaipėdos miesto šeimos centro direktoriumi kun. dr. Andriumi Vaitkevičiumi.

II bio, II inž, II soc kl. mokiniai

8.05-8.50 val.

aktų salė

R. Oželis,

R. Mineikienė

Konkursas „Olympis 2017 - Rudens sesija“ (anglų kalba)

4c  kl. mokiniai

09.55-10.40 val.

309 kab.

L. Šmaižienė        

Ketvirtadienis (11-16)

Tikybos pamoka, skirta tolerancijos savaitei „Tolerancijos dekalogas“

6b kl. tikybą lankantys mokiniai

10.50-11.35 val. 107 kab.

R. Oželis

Susitikimas su LCC lektoriumi Emiliu Griciumi „ Kur prasideda ir baigiasi tolerancijos ribos?“

I soc, I bio, I inž kl. mokiniai

11.55-12.35 val. aktų salė

K. Sipavičienė

Diskusija: „Ar doroviniai dėsniai egzistuoja taip pat,  kaip egzistuoja ir gamtos dėsniai?“

I bio, I bio kl. mokiniai

16.00 val. viešbučio „Ararat“ konferencijų salė

K. Sipavičienė

Išvyka į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją stebėti rūkymo mašinos darbo

7 kl. mokiniai

13.00 val.  Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

K. Sipavičienė

Paskaita apie toleranciją, pagarbą ir kūrybiškumą „Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą...“

Licėjaus mokytojai

15.00 val. Avilys

R. Oželis

Penktadienis (11-17)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4c  kl. mokiniai

12.30-14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a.

V. Baronienė
2017 m. lapkričio 6–10 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

I. Navickaitė,  L. Šmaižienė lapkričio 6–10 d. vizitas į Tarsus( Turkija) projektas Erasmus+ K2  Cooperation for innovation and the exchange of good practices „Intercultural Creative Art Bridge"

Pirmadienis (11-06)

Integruotas anglų k. ir gamtosaugos projektas „Integrated approach to the Baltic Sea: field experiments, equipment and geography“

4 c, 5 a, 7 c, 8 a, 8 b, I soc kl.

Per anglų k. pamokas

R. Dailidė

Antradienis (11-07)

Projektas „Aktyvūs lankytojai interaktyviame muziejuje“

I inž kl. mokiniai

13.00-13.40 val. P. Domšaičio galerijoje

K. Sipavičienė

Trečiadienis

(11-08)

 

 

 

 

Ketvirtadienis (11-09)

Susitikimas su Olesia Žuravliova

I inž, I soc, I bio kl. mergaitės

12.00-12.45 val. Aktų salė

A. Niparavičienė, L. Elertienė

Penktadienis (11-10)

Projektas „Aktyvūs lankytojai interaktyviame muziejuje“

II inž kl. mokiniai

13.00–13.40 val.  

P. Domšaičio galerijoje

K. Sipavičienė

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a.

V. Baronienė

 2017 m. spalio 30 – lapkričio 3 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Mokinių rudens atostogos

Pirmadienis (10-30)

Seminaras „Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai“ (ŠU lektorių komanda, 6 ak. v.)

Užsiregistravusieji SEMI+ sistemoje Klaipėdos licėjaus mokytojai

10.00–14.30 val. aktų salė

A. Norkienė, I. Lukauskienė

Mokinių konsultacijos (pagal atskirą tvarkaraštį)

5–8, I–IV kl. mokiniai

8.00–10.00 val. dalykų kabinetai

I. Navickaitė, I. Lukauskienė, dalykų mokytojai

Antradienis

(10-31)

Mokinių konsultacijos (pagal atskirą tvarkaraštį)

5–8, I–IV kl. mokiniai

8.00–14.00 val. dalykų kabinetai

I. Navickaitė, I. Lukauskienė

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinės tarybos nariai

14.30 val. 312 kab.

A. Norkienė

Ketvirtadienis (11-02)

Metodinė diena

 

 

 

Penktadienis (11-03)

Metodinė diena

 

 

 


2017 m. spalio 23–27 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (10-23)

Projektinė 5–8 kl. mokinių savaitė „Tirdamas mokausi“ (pagal atskirą planą)

5–8 kl. mokiniai

Kretingos g. 44,

kitos erdvės

5–8 kl. mokytojai

Išvyka  į Veiviržėnus. Spektaklis „Laimė yra lapė“ ir edukacinis užsiėmimas „Duonutės kelias“

4c  kl. mokiniai

 10.00–15.00 val.

Klaipėdos raj. Vėžaičiai, Liepų g. 3A

V. Baronienė        

Antradienis (10-24)

Projektinė 5–8 kl. mokinių savaitė „Tirdamas mokausi“ (pagal atskirą planą)

5–8 kl. mokiniai

Kretingos g. 44,

kitos erdvės

5–8 kl. mokytojai

Atvirų durų  diena 7, 8, I kl. mokinių tėvams

 

7, 8, I kl. mokiniai ir jų tėvai

17.30–20.00 val.

dalykų kabinetuose

I. Navickaitė, K. Sipavičienė

Metodiniai tiriamosios veiklos mokymai

I bio, I inž, I soc kl. mokiniai

9.00–12.00 val. aktų salė

R. Saveljeva, I. Lukauskienė

 

Trečiadienis

(10-25)

Projektinė 5-8 kl. mokinių savaitė „Tirdamas mokausi“ (pagal atskirą planą)

5–8 kl. mokiniai

Kretingos g. 44,

kitos erdvės

5–8 kl. mokytojai

Ketvirtadienis (10-26)

Atvirų durų diena II, III, IV kl. mokinių tėvams

II, III, IV kl. mokiniai ir jų tėvai

17.30–20.00 val.

dalykų kabinetuose

K. Sipavičienė, I. Lukauskienė

Projektinės grupės „Pažink save kūryboje“  pasirodymas

Pageidaujantys

11.35 val. III a. fojė

K. Švenčionytė

Penktadienis (10-27)

Pažintinės kultūrinės veiklos diena

5–8, I–III kl. mokiniai

Visą dieną

Klasių vadovai

Išvyka į sporto klubo IMPULS baseiną

4c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a

V. Baronienė

2017 m. spalio 16–20 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (10-16)

Edukacinis konkursas „ Matematikos ekspertas 2017“

4 c kl. mokiniai

14.00–14.45 val.

309 kab.

V. Baronienė

Susitikimas su Marijos Taikos karalienės  bažnyčios klebonu V. Viktoravičiumi

II bio, II inž kl. mokiniai

16.00 val. Marijos Taikos karalienės bažnyčioje 

K. Sipavičienė

Antradienis (10-17)

Netradicinė pamoka „Savarankiškumo ugdymo reikšmė 4-oje klasėje“

4 c kl. mokiniai

14.00–14.45 val.

108 kab.

K. Sipavičienė       

Trečiadienis

(10-18)

5, 6 kl. klasių vadovų ir mokytojų susirinkimas dėl mokinių ugdymo(si) pažangos

5, 6 kl. mokytojai ir klasių vadovai

8.05–9.50 val. mokytojų kambarys

I. Navickaitė

Susitikimas su mokytojais iš  Lycee Francois Couperin Fontainebleau

Licėjaus mokytojai

11.35 val. mokytojų kambarys

R. Lygnugarienė,

R. Mineikienė

Ketvirtadienis (10-19)

Edukacinis konkursas „ Matematikos ekspertas 2017“

4 c kl. mokiniai

14.00-14.45 val.

309 kab.

V.Baronienė

Tėvų diena 4 c, 5, 6 kl. mokinių tėvams

 

4 c, 5, 6 kl. mokinių tėvai, mokiniai, mokytojai

17.30–20.00 val. dalykų kabinetai

4 c, 5, 6klasių vadovai,

I. Navickaitė

Penktadienis (10-20)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a.

V. Baronienė

 

Klaipėdos regos centro spektaklis „Muzika tamsoje“

Savanorių grupė „Viltis“

14.00 val. Klaipėdos regos centre

K. Sipavičienė       


2017 m. spalio 9–13 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (10-09)

Netradicinė pamoka  „Jausmų pasaulis“

4 c  kl. mokiniai

14.00–14.45 val.

108 kab.

Klaipėdos licėjaus psichologė A. Petkutė     

Klasių vadovų ir vaiko gerovės komisijos posėdis

Klasių vadovai

15.00 val. 109 kab.

K. Sipavičienė, I. Lukauskienė, I.Navickaitė

Antradienis (10-10)

Pasitarimas dėl 5–8 kl. mokinių projektinės savaitės

5–8 kl. mokytojai

14.00 val.

A. Norkienė

Trečiadienis (10-11)

Edukacinis užsiėmimas „Pojūčių pasaulyje“

4 c  kl. mokiniai

13.00–15.00 val. „Pojūčių pasaulis“,

H. Manto 75

V. Baronienė

 

Edukacinis užsiėmimas šiuolaikinio meno parodoje

8 a, 8 b kl. mokiniai

12.00–13.00 val. KKKC Parodų rūmai, Bažnyčių g. 4

R. Lygnugarienė

Ketvirtadienis (10-12)

 

 

 

 

Penktadienis (10-13)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a.

V. Baronienė

 

Lycee Francois Couperin Fontainebleau mokinių ir mokytojų vizitas mūsų mokykloje

Mokyklos svečiai

1–5 pamokos

R. Lygnugarienė, I. Navickaitė, R. Mineikienė2017 m. rugsėjo 2–6 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (10-02)

Pirmosios pagalbos ir higienos kursai licėjaus darbuotojams

Licėjaus darbuotojai

14.00 val. aktų salė

I. Lukauskienė

Kandidatų  registracija į Licėjaus senatą ir prezidento poziciją

8, I–IV kl. mokiniai

jonikas.gediminas.j@gmail.com

Senatas

Antradienis (10-03)

Konstitucijos egzaminas

I–IV klasių mokiniai

9.00 val. 301 kab.

L. Elertienė, V. Pamparas

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinės tarybos nariai

 

 

Kandidatų į Licėjaus senatą ir prezidento poziciją rinkiminės kalbos

8, I–IV kl. mokiniai

11.35, 12.35 val. aktų salė

Senatas

Trečiadienis (10-04)

Licėjaus senato ir prezidento rinkimai

8, I–IV kl. mokiniai

11.35 val. aktų salė

Senatas

Padėkos metų „Tariu tau AČIŪ“ skelbimas

5–8 , I–IV kl. mokiniai

12.35 aktų salė

T. Jašinskas, K. Švenčionytė

Ketvirtadienis (10-05)

II kl. mokinių improvizuotos pamokos pradinukams

II kl. mokiniai

2, 3, 4 pamokos Mokyklos g. 3

K. Sipavičienė, E. Mačiulskė

Kalėdinio paramos projekto kūrybinės ir administracinės grupės susirinkimas

I. Lukauskienė, I. Navickaitė,

K. Sipavičienė, A. Niparavičienė,

R. Andersen, I. Palaitienė, T. Jašinskas

14.00 304 kab.

R. Kontautienė

Penktadienis (10-06)

Mokytojų dienos šventė „Nusišypsok“

(pagal atskirą planą)

Licėjaus bendruomenė

Visą dieną

T. Jašinskas, K. Švenčionytė

Licėjaus prezidento ir senato inauguracija

8, I–IV kl. mokiniai

10.00 val.

aktų salė

Senatas

Klasikinės muzikos koncertas „Nes meilė stipri…” (Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“)

Licėjaus mokytojai

18.30 val. Klaipėdos koncertų salė

R. Kontautienė2017 m. rugsėjo 25–29 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis (09-25)

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu

I-II klasių mokiniai

11.20-12.00 val.

I. Lukauskienė

Antradienis (09-26)

Europos kalbų diena

5-8, I-IV kl. mokiniai

Mokyklos erdvės

A. Norkienė, L. Vinčienė, V. Kazlauskienė,

Trečiadienis (09-27)

Kalėdinio paramos projekto kūrybinės ir administracinės grupės susirinkimas

I. Lukauskienė, I. Navickaitė,

K. Sipavičienė, A. Niparavičienė,

R. Andersen, I. Palaitienė,

T. Jašinskas

15.00 val. 303 kab.

R.K ontautienė

Ketvirtadienis (09-28)

Dailininko Algimanto Jusionio darbų parodos atidarymas

I-IV kl. mokiniai

11.35 val. III a. fojė

K.Sipavičienė

Penktadienis (09-29

Klasės gimtadienis - išvyka į Kauną.

4 c  kl. mokiniai

07.00-20.00 val.

 Klaipėda-Kaunas

Klaipėda

V.Baronienė        

Olimpinio judėjimo diena. Judrioji mugė „Švyturio“ arenoje „Sėkmės vėjų miestas“

5-8, I-II kl. mokiniai

10.40-20.00 val. „Švyturio“ arena

Klasių vadovai

2017 m. rugsėjo 18–22 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

6-8 kl. mokinių  mainų vizitas į Couperin (Prancūzija) licėjų

Pirmadienis (09-18)

Mokslinės tiriamosios veiklos temų ir darbo vadovų pasirinkimas (18–22 d.)

I–III kl. mokiniai

308 kab.

I. Lukauskienė

Antradienis (09-19)

Klasių vadovų susirinkimas

Klasių vadovai

109 kab. 11.35 val.

K. Sipavičienė

Trečiadienis (09-20)

I klasės mokytojų susirinkimas „Naujokų adaptacija“

I klasių mokytojai

301 kab. 11.35 val.

K. Sipavičienė

5–8 klasių mokytojų susirinkimas „Naujokų adaptacija“

5–8 kl. mokytojai

301 kab. 12.35 val.

I. Navickaitė

Ketvirtadienis (09-21)

Gimnazijos klasių mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai

Aktų salė 11.35 val.

I. Lukauskienė,

K. Sipavičienė

Penktadienis (09-22)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val.

sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a

V. Baronienė

5–8 kl. mokinių susirinkimai

5–8 kl. mokiniai

Aktų salė 11.35 val. 6–8 kl.,
12.35 val. 5 kl.

I. Navickaitė

Konferencija: „Reformacijai 500 metų“

III A1, III A2

12.00 val. „Baltijos“ gimnazija“

V. Pamparas,

L. Elertienė


2017 m. rugsėjo 11–15 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Antradienis (09-12)

Informacinis susirinkimas „Brandos darbo reikalavimai“

IV klasės mokiniai

11.35 val. 312 kab.

I. Lukauskienė,

A. Norkienė

Ketvirtadienis (09-14)

Tarptautinis studijų forumas „Study the World“

II–III kl. mokiniai

Kultūros fabrikas, Bangų g. 5A 10 val.

K. Sipavičienė,

E. Mačiulskė,

R. Petrauskienė

Gimnazijos klasių mokinių susirinkimas

I–IV kl. mokiniai

Aktų salė, 11.35 val.

I. Lukauskienė

Penktadienis (09-15)

Išvyka į sporto klubą IMPULS, į baseiną

4 c  kl. mokiniai

12.30–14.00 val. sporto klubas IMPULS, Liepų g. 53a

V. Baronienė

5–8 kl. mokinių susirinkimas

5–8 kl. mokiniai

Aktų salė, 11.35 val.

I. Navickaitė

2017  m. rugsėjo 4–8 d.

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105