Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2018 m. spalio 22–26 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(2018-10-22)

Tiriamosios veiklos mokymai (dr. Regina Saveljeva)

I bio kl. mokiniai

9.50–10.35 val., 310 kab.

I. Lukauskienė

Susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.40–12.00 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Tiriamosios veiklos mokymai (dr. Regina Saveljeva)

I inž kl. mokiniai

10.55–11.40 val., 301 kab.

I. Lukauskienė

Antradienis

(2018-10-23)

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai"

D. Lygnugarytė (6 a kl.), V. Petrauskaitė (8 c kl.), D.  Župerkaitė (I biokl. ), E. Tarozaitė (III bio kl.)

15.00 val., Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazijoje

S. Rybakova

Tėvų diena. Individualūs pokalbiai su mokytojais. Registracija vykdoma internete: www.tevudiena.lt

6, 8 kl. mokinių tėvai

16.00–19.00 val.

I. Navickaitė,
K. Sipavičienė,
I. Rupšienė

Tėvų susirinkimas

6 c kl. mokinių tėvai

19.00–20.00 val., 108 kab.

Ž. Kairienė

Ketvirtadienis

(2018-10-25)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, mokytojai

11.40–12.00 val. aktų salė

K. Sipavičienė

Mokinių susirinkimas

III kl. mokiniai

12.45–13.05 val., aktų salė

I. Lukauskienė

Edukacija „Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje“

I bio kl. mokiniai

12.00–13.00 val., Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

R. Oželis

Paskaita-diskusija apie studijas UK: reikalavimai, tvarkos, galimybės

III, IV kl. mokiniai

14.05–14.50 val., aktų salė

E. Mačiulskė

Tėvų diena. Individualūs pokalbiai su mokytojais. Registracija vykdoma internete: www.tevudiena.lt

5, 7 kl. mokinių tėvai

16.00–19.00 val.

I. Navickaitė,
I. Rupšienė

Tėvų susirinkimas

5 c kl. mokinių tėvai

19.00–20.00 val., 108 kab.

R. Lygnugarienė

Tėvų susirinkimas

5 b kl. mokinių tėvai

19.00–20.00 val., 108 kab.

I. Čypė

Penktadienis

(2018-10-26)

Diena, skirta savanorystės ir edukacinėms veikloms

5–7 kl. mokiniai

 

I. Navickaitė,
5–7 klasių vadovai

Tiriamosios veiklos mokymai (dr. Regina Saveljeva)

I vis kl. mokiniai

13.05–13.50 val., 106 kab.

V. Kazlauskienė

Pamokos netradicinėse erdvėse

8, I–II kl. mokiniai

13.00–15.00 val.

K. Sipavičienė,
8, I–II klasių vadovai2018 m. spalio 15–19 d. 

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(2018-10-15)

I kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

I kl. dirbantys mokytojai

8.05–8.45 val., mokyt. kamb.

K. Sipavičienė

Susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.40–12.00 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Ugnės Radzevičienės paskaita „Sveikas, Šokolade!“

7 a kl. mokiniai

13.05–13.50 val., 205 kab.

I. Navickaitė,
D. Valevičienė

5 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

5 kl. dirbantys mokytojai

14.10–14.50 val., mokyt. kamb.

I. Navickaitė

Antradienis

(2018-10-16)

II kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

II kl. dirbantys mokytojai

8.05–8.45 val., mokyt. kamb.

K. Sipavičienė

6 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

6 kl. dirbantys mokytojai

14.10–14.50 val., mokyt. kamb.

I. Navickaitė

I kl. mokinių tėvų susirinkimas

I kl. mokinių tėvai, klasių vadovai

17.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Trečiadienis

(2018-10-17)

7 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

7 kl. dirbantys mokytojai

8.05–8.45 val., mokyt. kamb.

I. Navickaitė

Mokinių prezidento rinkimai

5–8, I–IV kl. mokiniai

Kandidatų rinkiminės kalbos 10.35–10.55 val., aktų salė

A. Mozeris,
K. Švenčionytė, senatas

Balsuoja 5–8 kl. 11.40–12.00 val., aktų salė

Balsuoja I–IV kl. 12.45–13.05 val., aktų salė

Seminaras ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas" (lektorė dr. G. Adomavičienė)

Mokytojai

14.00–17.00 val.

A. Norkienė

Edukacija „Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje“

8 b, 8 c kl. mokiniai

15.00–16.00 val., Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

J. Jonaitienė

Ketvirtadienis

(2018-10-18)

Mokinių prezidento rinkimai

5–8, I–IV kl. mokiniai

Rinkimų rezultatų paskelbimas 10.35–10.55 val., aktų salė

A. Mozeris,
K. Švenčionytė, senatas

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, mokytojai

11.40–12.00 val. aktų salė

K. Sipavičienė

Mokinių susirinkimas

III kl. mokiniai

12.45–13.05 val., aktų salė

I. Lukauskienė

Seminaras ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas" (lektorė dr. G. Adomavičienė)

Mokytojai

14.00–17.00 val., aktų salė

A. Norkienė

Mobilioji bio klasė

III–IV kl. mokiniai (24)

12.30–16.30 val., sporto salė

E. Mačiulskė,
I. Rimkienė

Penktadienis

(2018-10-19)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–7 kl. 10.35 val., aktų salė

I. Navickaitė, klasių vadovai

5 kl. 11.40 val., aktų salė

Ugnės Radzevičienės paskaita „Sveikas, šokolade!“

7 b kl. mokiniai

13.05–13.50 val., 106 kab.

I. Navickaitė,
L. Dausynė

2018 m. spalio 8–12 d.

Veikla

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Spalio 8–12 d.

Anglų k. raštingumo ir dailyraščio konkursas

I–IV kl. mokiniai

 

L. Šmaižienė, L. Ložinskienė, R. Petrauskienė

Spalio 8–12 d.

Mokinių darbų paroda „Saulės sistema“

 

6 kl. mokiniai

 

I. Navickaitė

Pirmadienis

(2018-10-08)

Susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

 

Mokytojai

11.40–12.00 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Tiriamosios veiklos mokymai (dr. Regina Saveljeva)

I bio kl. mokiniai

9.50–10.35 val., aktų salė

I. Lukauskienė

Tiriamosios veiklos mokymai (dr. Regina Saveljeva)

I inž kl. mokiniai

10.55–11.40 val., aktų salė

I. Lukauskienė

Trečiadienis

(2018-10-10)

Lietuvos sveikuolių sąjungos lektoriaus Daliaus Viršilo paskaita „Tikras turtas. Kaip susiprojektuoti sveiką, laimingą ir turtingą gyvenimą?“

8 a, I bio, I inž, I vis kl. mokiniai

8.00–8.45 val., aktų salė

R. Mineikienė, R. Oželis, L. Ložinskienė,
I. Navickaitė

Savanorystės pamoka kartu su Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos mokiniais „Iš širdies į širdį“

8 b kl. mokiniai

9.50–10.35 val., Klaipėdos „Medeinės“ mokykla

K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(2018-10-11)

Dailininkės Daivos Dašenkovienės parodos atidarymas

8–II kl. mokiniai, mokytojai

11.40 val., III a. fojė

K. Sipavičienė

Penktadienis

(2018-10-12)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–7 kl. 10.35 val.

I. Navickaitė, klasių vadovai

5 kl. 11.40 val., aktų salė

Ugnės Radzevičienės paskaita „Sveikas, Šokolade!“

 

7 c kl. mokiniai

13.05–13.50 val., 107 kab.

I. Navickaitė,
L. Vaitkūnas2018 m. spalio 1–5 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Rugsėjo 27–

spalio 1 d.

Erasmus+ KA1 projektas. Klaipėdos licėjaus pedagoginio personalo kompetencijų tobulinimas ruošiantis įgyvendinti Tarptautinio Bakalaureato programą

 

L. Šmaižienė, I. Rimkienė,

A. Kontautas

Frankfurtas, Vokietija

K. Mineikis

Spalio 1–5 d.

Klaipėdos Licėjaus 5–8, I–IV klasių mokinių tėvų Ugdymo karjerai poreikių tyrimas.

Klaipėdos Licėjaus 5–8, I–IV klasių mokinių ugdymo karjerai poreikių tyrimas

 

5–8, I–IV kl. mokinių tėvai,

5–8, I–IV kl. mokiniai

 

E. Mačiulskė, I. Rupšienė,

L. Vaitkūnas

Pirmadienis

(2018-10-01)

Susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

 

Mokytojai

11.40–12.00 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Apvaliojo stalo pokalbis „Po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi. Kuo patrauklus Šventojo Tėvo asmuo XXI a.?“

 

Licėjaus mokytojai, darbuotojai

15.00 –15.45 val., Avilys

R. Oželis, G. Žižiūnienė

Antradienis

(2018-10-02)

8–II kl. klasės vadovų susirinkimas

Klasių vadovai

11.40–12.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Trečiadienis

(2018-10-03)

Akcijos „Laiškas Mokytojui“ pradžia

5–8, I–IV kl. mokiniai

 

K. Švenčionytė, A. Mozeris

Ketvirtadienis

(2018-10-04)

Mokinių susirinkimas

8–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.40 val., aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Mokinių susirinkimas

 

III–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45 val., aktų salė

I. Lukauskienė, klasių vadovai

Penktadienis

(2018-10-05)

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

 

K. Švenčionytė, A. Mozeris

II bio kl. sveikinimas mokytojams

 

Mokytojai

11.40–12.00 val., aktų salė

A. Niparavičienė
2018 m. rugsėjo 24–28 d. 


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Rugsėjo 27–30 d.

Erasmus+ KA1 projektas. Klaipėdos licėjaus pedagoginio personalo kompetencijų tobulinimas ruošiantis įgyvendinti Tarptautinio Bakalaureato programą

L. Šmaižienė, I. Rimkienė,

A. Kontautas

Frankfurtas, Vokietija

K. Mineikis

Pirmadienis

(2018-09-24)

Susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.40–12.00 val.,

301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Atsiliepiant į popiežiaus kvietimą gailestingumo darbams, socialinė pilietinė akcija „Šulinys“

5 kl. mokiniai

Tikybos pamokų metu

R. Oželis

Trečiadienis

(2018-09-26)

Būrelių mugė

5–8 kl. mokiniai ir mokytojai

8.00–8.45 val., aktų salė

J. Jonaitienė, I. Navickaitė,

K. Sipavičienė

Susitikimas su Dalia Ibelhauptaite

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

 

18.00 val. Navalio viešbučio konferencijų salė

K. Sipavičienė

Europos kalbų diena. Pažintis su skirtingų šalių virtuvėmis ir viktorinos

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

 

10.35–10.55 val., II a. fojė

Užsienio kalbų mokytojai

Europos kalbų diena. Pasakos „Ropė“ inscenizavimas skirtingomis kalbomis

5–8, I kl. mokiniai ir jų mokytojai

 

11.40–12.00 val., aktų salė

Ketvirtadienis

(2018-09-27)

ŠMPF projektų koordinatorių susitikimas su Erasmus+ projekto „Intercultural creative art bridge“ dalyviais

Projekto dalyviai

8.30–11.30 val.

R. Kontautienė, I. Navickaitė,

L. Šmaižienė

Atsiliepiant į popiežiaus kvietimą gailestingumo darbams, socialinė pilietinė akcija „Šulinys“

6–7 kl. mokiniai

Tikybos pamokų metu

R. Oželis

Mokinių susirinkimas

8–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.40 val., aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Mokinių susirinkimas

III–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45 val., aktų salė

I. Lukauskienė, klasių vadovai

Penktadienis

 (2018-09-28)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–7 kl. 10.35 val.

I. Navickaitė, klasių vadovai

5 kl. 11.40 val., aktų salė

Susitikimas su  buvusiu vyriausiuoju  derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą derybininku, Lietuvos ambasadoriumi JAV, Meksikoje, Jungtinėje Karalystėje, Užsienio reikalų ministerijos amdasadoriumi  Rusijoje, Afganistane. p. Vygaudu Ušacku. Susitikimas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti paminėti.

8–III kl. mokiniai

13 val., aktų salė

J. Jonaitienė, K. Sipavičienė

2018 m. rugsėjo 17–22 d.


Veikla

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(2018-09-17)

Susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.40–12.00 val.,

301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Išvyka į Klaipėdos uosto akvatoriją

I bio kl. mokiniai

11.30-13.00 val.

A. Niparavičienė

„Festo“ įmonės ratuota automatikos paroda

I inž, II inž , II bio klasių mokiniai

Mokyklos kieme 14.30 val.

K. Sipavičienė, A. Niparavičienė

Susitikimas su Žvaigždučių Vilties bėgimo organizatoriumi

I bio, II bio kl. mokiniai

Aktų salė, 13.05 val.

K. Sipavičienė, R. Oželis,

A. Niparavičienė

Trečiadienis

(2018-09-19)

6 kl. mokinių maketavimo darbų paroda „Gyvenamojo namo projektas"

Buvę 6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Ketvirtadienis

(2018-09-20)

Išvyka į  SWITCH 2018 - moderniųjų technologijų ir inovacijų parodą/forumą

I inž, II inž kl. mokiniai

6.00–20.00  val. Vilnius,

Litexpo parodų rūmai

L. Vaitkūnas, I. Rupšienė

Išvyka į AMES organizuojamą Didžiąją tarptautinę studijų parodą STUDY WORLD 2018

I vis, II vis kl. mokiniai

10.00–16.00 val.  Kultūros fabrikas, Bangų g. 5, Klaipėda

L. Šmaižienė, V. Kazlauskienė

 Savanoriavimas „Žvaigždučių Vilties bėgime 2018“

I bio, II  bio kl. mokiniai

10.00–15.00 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno prieigos

 A. Niparavičienė, R. Oželis

Mokinių susirinkimas

8 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.40 val., aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Penktadienis

(2018-09-21)

 

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–7 kl. 10.35 val.

I. Navickaitė, klasių vadovai

5 kl. 11.40 val., aktų salė

Išvyka į Mokslo festivalio ,,Erdvėlaivis Žemė“ organizuojamą renginį Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje

5 c kl. mokiniai

13.00–14.00 val.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

R. Lygnugarienė

Šeštadienis (2018-09-22)

 

Jaunimo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi

6–8, I–II kl. mokiniai

5.30–0.00 val.,

Vilnius, Katedros aikštė

R. Oželis, G. Žižiūnienė
2018 m. rugsėjo 10–14 d.

Veikla

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Rugsėjo 12–16 d.

Erasmus+ projekto ,,Intercultural Creative Art Bridge" koordinatorių susitikimas

L. Šmaižienė, I. Navickaitė

Mátyás Király Gimnázium, Vengrija

I. Navickaitė, L. Šmaižienė

Pirmadienis

(2018-09-10)

Direkcinis susirinkimas, skirtas aptarti savaitės veiklas ir prioritetus

Mokytojai

11.40–12.00 val.,

301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Tarptautinė raštingumo diena.

Akcija ,,Įsidėmėtinos rašybos žodžių brigantina“

5–8, I–IV kl.

Lietuvių kalbos literatūros pamokų metu

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

Antradienis

(2018-09-11)

Tarptautinė raštingumo diena.

Akcija ,,Įsidėmėtinos rašybos žodžių brigantina“

5–8, I–IV kl.

Lietuvių kalbos literatūros pamokų metu

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

Trečiadienis

(2018-09-12)

I kl. mokinių supažindinimas su tiriamąja veikla

I kl. mokiniai

11.40 val., aktų salė

I. Lukauskienė, A. Norkienė

Ketvirtadienis

(2018-09-13)

Klaipėdos miesto I. Simonaitytės viešosios bibliotekos parodos „Kai Klaipėda Memelius vadinos: senųjų mokyklų pėdsakais" atidarymas

II–III kl. mokiniai

11.40 val., I a. fojė

L. Elertienė

III–IV (gimnazijos) kl. mokinių tėvų susirinkimas

III–IV kl. mokinių tėvai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė, I. Lukauskienė

Penktadienis

(2018-09-14)

 

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

6–7 kl. 10.35 val.,

5 kl. 11.40 val., aktų salė

Ž. Kairienė, R. Lygnugarienė

2018 m. rugpjūčio 23 – rugsėjo 13 d. 


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Ketvirtadienis (08-23)

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinės tarybos nariai

11.00 val., Kretingos g. 44, 312 kab.

A. Norkienė

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimas

Ugdytinių tėvai

17.30 val., Mokyklos g. 3

R. Kontautienė, E. Burbienė

Penktadienis

(08-24)

Metodinių grupių susirinkimai

Metodinių grupių nariai

9.00–10.00 val., Kretingos g. 44

R. Lygnugarienė, L. Elertienė, D. Valevičienė

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

11.00–12.00 val., Kretingos g. 44

 

I. Navickaitė

Buvusių licėjaus abiturientų susitikimas

Buvę abiturientai

14.00–16.00 val., Kretingos g. 44

E. Kerpienė, I. Lukauskienė

Pirmadienis

(08-27)

Vizitas į Vilniaus licėjų dėl bendradarbiavimo realizuojant IB programą

IB programoje dirbantys mokytojai

Tikslinama

R. Kontautienė, R. Petrauskienė

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

10.00–12.00 val., Kretingos g. 44

 

I. Navickaitė

Antradienis

(08-28)

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

12.00–14.00 val., Kretingos g. 44,

 aktų salė

R. Kontautienė

I–II (gimnazijos) kl. mokinių tėvų susirinkimas

I–II kl. mokinių tėvai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė, K. Sipavičienė

Trečiadienis

(08-29)

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

10.00–12.00 val.

 

I. Navickaitė

Pamokėlės būsimiems pirmokams

Būsimi 1 kl. mokiniai

10.00–12.00 val., Mokyklos g. 3

E. Burbienė

5–6 kl. mokinių tėvų susirinkimas

5–6 kl. mokinių tėvai

17.00 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė, I. Navickaitė

7–8 kl. mokinių tėvų susirinkimas

7–8 kl. mokinių tėvai

18.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,  I. Navickaitė,  K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(08-30)

Įvairių dalykų konsultacijos naujai atvykusiems mokiniams (pagal sudarytą konsultacijų tvarkaraštį)

Naujai atvykę mokiniai

10.00–12.00 val.

 

I. Navickaitė

Pamokėlės būsimiems pirmokams

Būsimi 1 kl. mokiniai

10.00–12.00 val., Mokyklos g. 3

E. Burbienė

1 kl. mokinių tėvų susirinkimas

1 kl. mokinių tėvai

17.00 val., Mokyklos g. 3

R. Kontautienė, E. Burbienė

2–4 kl. mokinių tėvų susirinkimas

2–4 kl. mokinių tėvai

18.30 val., Mokyklos g. 3

R. Kontautienė, E. Burbienė

Penktadienis

(08-31)

Pasiruošimas mokslo metų pradžios šventei

Darbo grupės

 

 

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinės tarybos nariai

11.00 val., Kretingos g. 44, 312 kab.

A. Norkienė

Pirmadienis

(09-03)

Mokslo ir žinių diena

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

10.00 val. 1, 5–8, I–IV kl.

(Šv. Kazimiero bažnyčia, Kretingos g. 40);

 

12.00 val. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. mokiniams

(Mokyklos g. 3)

Ketvirtadienis–penktadienis (09-06/07)

Bendruomenės renginiai

5–7 kl. ir 8, I–IV kl.

Tikslinama

 

Ketvirtadienis

(09-13)

III–IV (gimnazijos) kl. mokinių tėvų susirinkimas

III–IV kl. mokinių tėvai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė, I. Lukauskienė

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

Po 3 pamokos – 5 kl. mokiniams

4

10.55–11.40

Po 4 pamokos – 6–7 kl. mokiniams

5

12.00–12.45

Po 5 pamokos – 8–II kl. mokiniams

6

13.05–13.50

Po 6 pamokos – III–IV kl. mokiniams

7

14.05–14.50

 

8

15.00–15.45

 

9

15.55–16.40

 

Mokinių atostogos 2018-2019 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105