Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2019 m. gruodžio 16–20 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gruodžio

10–20 d.

Penktokų maketų parodėlė "Projektuojame gyvenamąją aplinką"

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(12-16)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai 

Protmūšis ,,Kalėdinis iššūkis“    

6 a, 6 c, 6 d, 7 a kl. bendruomenės

17.00 val., aktų salė

G. Žižiūnienė,
R. Lygnugarienė,
S. Lukonas

Antradienis

(12-17)

31-oji Lietuvos moksleivių informatikos olimpiada (miesto etapas)

7–8 kl, I– IV kl.

10.00–14.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, „Ąžuolyno“ gimnazija

I. Rupšienė

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos epistolinio rašinio konkursas

G. Zinkutė (8 kl.), A. Kožuchar (I kl.),
A.  Dabašinskaitė (I kl.), S. Puzemskaja, (II kl.)

15.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

S. Rybakova

Trečiadienis

(12-18)

Gerosios patirties sklaida: informatikos studijos Glasgow (UK) universitete. Pranešėjas Daumantas Pagojus

III (informatikos A lygį pasirinkę mokiniai)

9.00 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Kalėdinė-socialinė išvyka į „Dvasinės pagalbos jaunimui centrą“

I vis kl.

15.30 val., Darželio g. 11

Š. Marčišauskaitė

Ketvirtadienis

(12-19)

I gimnazijos klasių seniūnų ir pavaduotojų susirinkimas

I kl.  seniūnai ir pavaduotojai

12.50 val., mokyklos skaitykla,

Š. Marčišauskaitė

Kalėdų senelio dirbtuvėlė

6 kl. mokiniai

14.00 val., Klaipėdos lėlių teatras, Turgaus  g. 9

I.Čypė,
R. Lygnugarienė,
G. Žižiūnienė 

Knygų Kalėdos su I inž kl.

I inž kl. mokiniai

14.00 val., mokyklos biblioteka

Š. Marčišauskaitė 

Išvyka į gyvūnų prieglaudą „Būk mano draugas“

Grupė 5 a kl. mokinių

15.00 val.,  gyvūnų prieglauda „Būk mano draugas“

S. Rybakova

Penktadienis (12-20)

5 a klasės mokinių kalėdinis rytmetis „2019 metus palydint“

5 a kl.

10.00–11.30 val., 104 kab.

S. Rybakova

Bendra I gimnazijų klasių kalėdinė klasės valandėlė „Kalėdų protmūšis“

I kl. mokiniai

10.00 val., aktų salė

Š. Marčišauskaitė

Bendruomenės Šv. Mišios

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

12.00 val., Šv. Kazimiero bažnyčia

R. Kontautienė,
R. Oželis 

Kalėdinė popietė senelių namuose

Grupė mokinių iš I vis, I bio, I inž kl.

13.30 val., socialinių paslaugų centras „Danė“

Š. Marčišauskaitė 2019 m. gruodžio 9–15 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gruodžio

9–10 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Laivai, plaustai, laiveliai"

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Gruodžio

10–20 d.

Penktokų maketų parodėlė "Projektuojame gyvenamąją aplinką"

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Gruodžio

9–13 d.

6 kl. mokinių socialinė veikla-akcija ,,Šeima šeimai“

6 kl. mok.

 

R. Lygnugarienė,
G. Žižiūnienė,
I. Čypė

Gruodžio

11–13 d.

Smart cities sustainable development: innovations and creativity.  Hanze University of Applied Sciences, Groningen team visit to Klaipeda

StartUp Klaipėda, Groningen universiteto atstovai, KU, LCC, Klaipėdos licėjaus I ir II kl. mokiniai

KU universitetas, LCC, Jūros tyrimų institutas

K. Sipavičienė,
E. Sereičikas

Pirmadienis

(12-09)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Parama senoliams. Vienišų senelių lankymas bei kalėdinių dovanėlių įteikimas            

Grupė 5 b kl. mokinių, atstovaujančių visą klasę

16.30 val., Socialinės paramos centras.

S. Iljinienė

Tėvų susirinkimas

6 c kl. mokinių tėvai

17.30–18.30 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė

Antradienis

(12-10)

Kalėdinių žaisliukų gamyba

8 b kl. mokiniai

9.50–10.35 val., 106 kab.

L. Dausynė

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.45–12.15 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Klaipėdos miesto gimnazijų I–IV klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas

H. Petrauskas  (I kl.), V. Balčiūnaitė (II kl.)

15.00 val., Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

L. Ložinskienė,
L. Šmaižienė

Paskaita „Inventing your arguments and arranging your points in impromptu public speaking“

I–IV kl. mokiniai

16.00 val.,  LCC tarptautinis universitetas (Kretingos g. 36)

L. Ložinskienė

Susitikimas su Jaunųjų Maltiečių vadove N. Sukauskaite

I–IV kl. mokiniai

16.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė,
R. Radajevas

Trečiadienis

(12-11)

Lytiškumo ugdymo paskaita. Lektorė L. Kriščiūnaitė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras

7 c kl. mokiniai

8.55–9.40 val., 108 kab.

Ž. Kairienė

Mažojo senato susirinkimas

Mažojo senato nariai

12.45–13.15 val., Avilys

I. Navickaitė

Ketvirtadienis

(12-12)

Klaipėdos licėjaus tradicinis labdaros paramos projekto didysis renginys „Kalėdų mugė“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

13.00–16.00 val. generalinė repeticija,

15.00–17.00 val. stendų paruošimas,

17.00–20.00 val. „Kalėdų mugė“

20.00–22.00 val. Dūzgės

LCC tarptautinio universiteto salė (Kretingos g. 36)

T. Jašinskas

 

Penktadienis

(12-13)

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30–12.00 val. val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Kalėdinė popietės „Dalinkis gerumu“

I bio kl. mokiniai

14.00 val., Vaikų dienos centras „Dienvidis“, Žilvičių g. 22

Š. Marčišauskaitė

 

Bendruomenės popietė Klaipėdos Teatro aikštės čiuožykloje

7 c kl. mokiniai, jų tėvai

14.30 val., Teatro aikštė

Ž. Kairienė

Gruodžio 14–15 d.

Išvyka į Varšuvą

III kl. mokinių grupė

Išvyksta: 2.00 val., PC „Akropolis“ aikštelė

L. Elertienė


2019 m. gruodžio 2–6 d.

Data

Renginys

Dalyviai

 

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio 27– gruodžio 6 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Laivai, plaustai, laiveliai"

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(12-02)

Tiriamosios veiklos mokymai (KU lektorė R. Saveljeva)

 

I kl. mokiniai

8.55–9.40 val., aktų salė

I. Lukauskienė,
Š. Marčišauskaitė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas

I–IV kl.

12.45–13.15 val., 105 kab.

L. Ložinskienė,L. Šmaižienė

Paskaita-užsiėmimas apie sveiką gyvenseną su „Parko chebra“

5 kl. mokiniai

13.15–14.00 val.

R. Teniukaitė-Šakalienė,
I. Navickaitė

6 b klasės tėvų susirinkimas

6 b kl. mokinių tėvai

17.00–18.00 val., 101  kab.

I. Čypė

Antradienis

(12-03)

Gamtos mokslų grupės susirinkimas

Grupės nariai

15.00 val., 307 kab.

I. Rimkienė

Trečiadienis

(12-04)

Linksmieji žaidimai                                     

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

Ketvirtadienis

(12-05)

Tiriamosios veiklos mokymai (KU lektorė R. Saveljeva)

I kl. mokiniai

I bio kl. 8.00–8.45 val., 104 kab.,
I vis/bio kl. 10.45–11.30 val., 104 kab.,
I inž kl. 14.10–14.55 val., 310 kab.

I. Lukauskienė,
Š. Marčišauskaitė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Advento popietė „Uždekim žiburius širdžių“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

16.30 val., aktų salė

R. Oželis,
G. Žižiūnienė

Penktadienis

(12-06)

Išvyka į Vilnių  (ekskursija po Vilniaus senamiestį, edukacinis užsiėmimas Žaislų muziejuje, Vichy vandens pramogų parkas)

5 a kl. mokiniai

7.00–23.00 val.

 

S. Rybakova

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30–12.00 val. val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Kalėdinio laikotarpio edukacija „Kalėdinio vainiko gamyba“ ir 5 d klasės bendruomenės renginys

 

5 d kl. mokiniai ir tėveliai

19.00 val.,  Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, Laugalių g. 6, Gargždai

J. Jonaitienė


2019 m. lapkričio 25–30 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio

4–27 d.

Modelių paroda „Saulės sistema“

 

6 kl. mokiniai

II a. fojė

I. Navickaitė,
M. Žadvydas,
L. Pridotkienė

Lapkričio 27– gruodžio 4 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Laivai, plaustai, laiveliai"

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(11-25)

Edukacinės dirbtuvės „Adventas. Advento kalendoriaus kūrimas“

II inž/vis kl. mokiniai

9.50–10.35 val., aktų salė

I. Palaitienė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Išvyka į galvosūkių kambarį „Alkatrasas“

II bio kl. mokiniai

10.30–12.30 val., Šilutės pl. 21

R. Oželis

Kūrybiniai užsiėmimai Kalėdų tema „Pakavimo dirbtuvėlės“

II bio kl. mokiniai

13.00–15.00 val., 107 kab.

R. Oželis

Antradienis

(11-26)

Mokymo programų vadovų susirinkimas

Mokymo programų vadovai

11.45–12.15 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Klasių atstovų susitikimas

Po 2 mokinius iš 5–7 kl.

14.10–14.55 val., skaitykla

I. Navickaitė,
K. Arys

Trečiadienis

(11-27)

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.45–12.15 val., 203 kab.

I. Navickaitė

MEPA Jaunieji ambasadoriai. Edukacinis užsiėmimas „ES funkcijos ir vertybės, bendroji rinka, Šengeno ir eurozonos poveikis kasdieniam gyvenimui“

I bio kl. mokiniai

10.45–11.30 val., 208 kab.

J. Jonaitienė

Linksmieji žaidimai                                     

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

5 b kl.  tėvų susirinkimas

5 b kl. mokinių tėvai

17.30 val., Avilys

S. Iljinienė

Ketvirtadienis

(11-28)

Projekto „Matematikos grožio begalybė“ darbų pristatymas

I–IV kl. mokiniai

11.30 val., III aukšto fojė

R. Karapetian,

K. Sipavičienė

MEPA Jaunieji ambasadoriai. Edukacinis užsiėmimas „ES plėtra ir valdymas”

I bio kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 208 kab.

J. Jonaitienė

Penktadienis

(11-29)

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Klaipėdos licėjaus krepšinio turnyras

I–IV kl. mokiniai, tėvai, mokytojai

12.00–15.00 val., KU Pedagogikos fakulteto sporto salė

S. Lukonas

Klaipėdos ir Kaliningrado universiteto inicijuotas  poezijos konkursas „Užburiantys poezijos garsai"

G. Zinkutė (8 kl.),
J. Žvaliauskas (I kl.),
K. Lamakinaitė (III kl.)

16.00 val., Klaipėdos nacionalinių mažumų kultūros centre

S. Rybakova

Šeštadienis

(11-30)

 

Jaunimo atsinaujinimo diena „Būk, kas esi!“

8 b, 8 c kl. mokiniai

9.00–21.00 val., Telšių krepšinio arena,

Birutės g. 7, Telšiai

R. Oželis

2019 m. lapkričio 18–24 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio

4–24 d.

Modelių paroda „Saulės sistema“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

I. Navickaitė,
M. Žadvydas,
L. Pridotkienė

Lapkričio 11–22 d.

Kūrybinis projektas ,,Eilės, pasiklydusios rudens lapuose“

7–8 kl. mokiniai

I a. fojė

 

Ž. Kairienė,
R. Lygnugarienė,
K. Sipavičienė

Lapkričio 11–22 d.

Nacionalinės karjeros savaitės veiklos                         

5–8, I–IV kl. mokiniai       

 

E. Mačiulskė

Pirmadienis

(11-18)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Mokinių susirinkimas

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

I. Navickaitė

Paskaita apie savanorystę, pagalbą senoliams ir vienišiems žmonėms

5 b kl. mokiniai

12.00 val., 104 kab.

S. Iljinienė

Antradienis

(11-19)

Bandomasis elektroninis testavimas 7 kl.

7 b kl. mokiniai

8.50–11.10 val., 207 kab.

I. Navickaitė

Informatikos olimpiada (mokyklos etapas)

7–8, I–IV kl. mokiniai

10.00–14.00 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Išvyka į Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą „Pažink profesijas iš arčiau"

I inž ir I vis kl. mokiniai

11.40–13.50 val.,  Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Š. Marčišauskaitė,
T. Mikelevič

IV kl. mokinių Tėvų diena

IV kl. mokinių tėvai, mokytojai

14.30–19.00 val. (registracija internetu)

I. Lukauskienė

Trečiadienis

(11-20)

Klaipėdos PK bendruomenės pareigūnų grupės paskaita „Teisinė atsakomybė“

7 kl. mokiniai

Per 4 pamoką 7 a, 7 b kl., per 5 pamoką 7 c kl.

I. Navickaitė,
R. Šniuolytė-Novikovė,
J. Jonaitienė,
I. Rupšienė

Senato inauguracija

Mokyklos bendruomenė

12.45–13.15 val., aktų salė

A. Mozeris, senatas

5–8 klasių gamtos mokslų konkursas

5–8 kl. mokinių komanda

14.00 val., Klaipėdos Vydūno gimnazija

A. Kontautas

Ketvirtadienis (11-21)

Bandomasis elektroninis testavimas I kl.

I bio kl. mokiniai

8.50–11.10 val., 207 kab.

K. Sipavičienė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Paskaita apie savanorystę, pagalbą senoliams ir vienišiems žmonėms

5 c kl. mokiniai

12.00 val., 203 kab.

S. Iljinienė

Išvyka į dažasvydį

I kl. mokiniai

14.00–16.00 val., Dažasvydžio bazė, Artojo g. 7 a

Š. Marčišauskaitė

Gamtos mokslų konkursas „Gamtos labirintai“

I–II kl. mokiniai

16.00 val., aktų salė

M. Žadvydas,
S. Stimburienė,
I. Rimkienė

Penktadienis

(11-22)

Išvyka į švietimo inovacijų parodą „Mokykla be sienų 2019“ Vilniuje

II IB kl. mokiniai

Išvyksta: 7.00 val.
Grįžta: 24.00 val.

L. Šmaižienė

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Inžinerijos diena Klaipėdos universitete

I inž, II inž, III (pasirinkę IT ir fiziką A lygiu)

10.00–15.00 val., Klaipėdos universitetas, Bijūnų 17, Klaipėda

I. Rupšienė

KU dėstytojo V. Granicko paskaita „Žmogaus teisė: jos turinys ir istorija"

I bio kl. mokiniai

13.00–14.00 val., 107 kab.

Š. Marčišauskaitė

Sekmadienis

(11-24)

Išvyka į J. Jurašo režisuotą spektaklį „Balta drobulė“ (pagal Škėmos romaną)  Kauno valstybiniame dramos teatre

IV kl. mokiniai

Išvyksta: 10.00 val.  Planuojama grįžti: 24.00 val.

L. Vinčienė,
E. Mačiulskė
2019 m. lapkričio 11–15 d. 

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio
4–16 d.

Modelių paroda „Saulės sistema“

 

6 kl. mokiniai

II a. fojė

I. Navickaitė,
M. Žadvydas,
L. Pridotkienė

Lapkričio 11–15 d.

Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

5–8, I–IV kl.

Per IT ir technologijų pamokas

I. Rupšienė,
L. Vaitkūnas

Lapkričio 11–15 d.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

5–8 kl. mokiniai

I aukšto fojė, lietuvių kalbos ir literatūros kabinetai

R. Lygnugarienė,
Ž. Kairienė,
A. Norkienė,
I. Lukauskienė

Lapkričio 11–22 d.

Kūrybinis projektas ,,Eilės, pasiklydusios rudens lapuose“

7–8 kl. mokiniai

I aukšto fojė

 

 

Ž. Kairienė,
R. Lygnugarienė,
K. Sipavičienė

Pirmadienis

(11-11)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Tėvų susirinkimas

7 a kl. mokinių tėvai

17.00 val., 203 kab.

S. Lukonas

Antradienis

(11-12)

Dalyvavimas LRT visuomeninio TV projekto „Lietuvos Tūkstantmečio vaikai“ filmavime

E. Grambaitė ir 8 a kl. mokiniai

Didžioji Lietuvos televizijos studija, Konarskio g. 49, Vilnius

R. Mineikienė

Bandomasis elektroninis testavimas 7 kl.

7 b kl. mokiniai

8.50–11.10 val., 207 kab.

I. Navickaitė

II kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

II kl. dirbantys mokytojai

11.30 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Psichologo psichoterapeuto V. Arvasevičiaus paskaita "Žalingi įpročiai"

 

Per 2 pamoką – II inž ir II IB kl., per 3 pamoką – II bio ir 8 b kl., per 4 pamoką – I vis ir I bio kl., per 5 pamoką – II inž, per 6 pamoką – 8 c ir 7 a  kl.., aktų salė

E. Mačiulskė,
K. Sipavičienė

6, 7 kl. mokinių Tėvų diena

6, 7 kl. mokinių tėvai, mokytojai

14.30–19.00 val. (registracija internetu)

I. Navickaitė

Trečiadienis

(11-13)

Gydytojo P. Osipovo paskaita apie žalingus įpročius

7 kl. mokiniai

9.50–10.35 val., aktų salė

A. Puškorienė,
E. Sereičikas,
R. Lygnugarienė

Linksmieji žaidimai

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Klaipėdos miesto mokyklų mergaičių futbolo varžybos „Mero taurei“ laimėti

5–7 kl. mergaičių rinktinė

12.00 val., Neptūno sporto salė

S. Lukonas

Ketvirtadienis (11-14)

II, III kl. mokinių Tėvų diena

II, III kl. mokinių tėvai, mokytojai

14.30–19.00 val. (registracija internetu)

K. Sipavičienė

Išvyka į spektaklį  „The Adventures of Tom Sawyer“

8 b kl. mokiniai

 

13.00–15.00 val., Klaipėdos koncertų salė

 

L. Dausynė

Tėvų susirinkimas

6 d kl. mokinių tėvai

17.30 val., 203 kab.

 

Penktadienis

(11-15)

Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti

M. Simutis (5 kl.), B. Pauželis (5 kl.),

B. Šimkutė  (6 kl.)

 

9.00–16.00 val., KU

 

I. Čypė,
A. Puškorienė

Edukacinė-pažintinė išvyka į Druskininkus

5 c, 5 d, 6 a, 6 b, 7 a, 7 b kl. mokinių grupė

Pradžia: 12.00 val.,
grįžimas: 2019-11-16 9.00 val.

J. Jonaitienė,
G. Žižiūnienė,
I. Čypė2019 m. lapkričio 11–16 d.

2019 m. lapkričio 4–8 d.

Data

Renginys

Dalyviai

 

Laikas ir vieta

Atsakingas

Lapkričio

4–16 d.

Modelių paroda „Saulės sistema“

 

6 kl. mokiniai

II a. fojė

I. Navickaitė,
M. Žadvydas,
L. Pridotkienė

Pirmadienis

(11-04)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Petrauskienė,
skyrių vadovai

Antradienis

(11-05)

8 kl. dirbančių mokytojų susirinkimas

8 kl. vadovai, mokytojai

 

11.30 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

5 kl. mokinių Tėvų diena

5 kl. mokinių tėvai, mokytojai

14.30–19.00 val. (registracija internetu) 

I. Navickaitė

Trečiadienis

(11-06)

I kl. dirbančių mokytojų susirinkimas

I kl. vadovai, mokytojai 

11.30 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Linksmieji žaidimai

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

Ketvirtadienis (11-07)

8, I kl. mokinių Tėvų diena

8, I kl. mokinių tėvai, mokytojai

14.30–19.00 val. (registracija internetu)

K. Sipavičienė

Mokytojų, dirbančių su užsieniečiais mokiniais, susirinkimas

Klasių vadovai, mokytojai

12.45 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Penktadienis

(11-08)

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

2019 m. spalio 21–25 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Spalio 24–25 d.

Tarptautinio DP akreditacijos vizitas 

 

 

R. Petrauskienė

Pirmadienis

(10-21)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Petrauskienė, skyrių vadovai

5 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

5 kl. dirbantys mokytojai

14.00 val., 312 kab.

I. Navickaitė

Antradienis

(10-22)

Kandidatų į mokyklos prezidentus rinkiminės kalbos

Mokiniai

11.30 val. I– IV, aktų salė

12.45 val. 5–8 kl., aktų salė

A. Mozeris, senatas

6–7 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

6–7 kl. dirbantys mokytojai

14.00 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Trečiadienis

(10-23)

Spooky  Halloween

5–6 kl. mokiniai

Visą dieną, I ir II aukšte

L. Dausynė,
L. Šmaižienė

Mokyklos prezidento rinkimai

Mokiniai

11.30 val. I– IV, fojė prie aktų salės
12.45 val. 5–8 kl., fojė prie aktų salės

A. Mozeris, senatas

Klaipėdos m. rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai“

J. Petrova (IV kl.), D. Župerkaitė (II kl.),
V. Vetrovaitė (7 kl.), G. Pidlužnyj ( 6 kl.),
L. Tarozaitė (I kl.), D. Lygnugarytė (7 kl.) 

14.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

S. Rybakova,
T. Mikelevič

Ketvirtadienis (10-24)

Mokyklos prezidento rinkimų rezultatų paskelbimas

Mokyklos bendruomenė

11.30 val., aktų salė

A. Mozeris, senatas

Diena, skirta pažintinei, kultūrinei ir edukacinei veiklai

5 kl. mokiniai

 

I. Navickaitė, klasių vadovai

Penktadienis

(10-25)

Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Tiltai į ateities muzikinį ugdymą. Švietimo, kultūros ir meno jungtys“

A. Niparavičienė

10 val., Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetai

A. Niparavičienė

Diena, skirta pažintinei, kultūrinei ir edukacinei veiklai

6–7 kl. mokiniai

 

I. Navickaitė, klasių vadovai

Mokinių susirinkimas

5 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45 val., aktų salė

 

I. Navickaitė2019 m. spalio 14–18 d. 


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

14–17 d.

Kuprinių svėrimo akcija

5–6 kl. mokiniai

 

R. Teniukaitė-Šakalienė

Pirmadienis

(10-14)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Petrauskienė, skyrių vadovai

Išvykstamoji edukacinė pamoka „Pasivaikščiojimas su Senamiesčio katinu“

5 d kl. mokiniai

10.40–11.40 val., Klaipėdos senamiestis

J. Jonaitienė

Išvyka į parodų rūmus. Parodos apžvalga bei kūrybinis edukacinis užsiėmimas

5 b kl. mokiniai

12.50 val., trukmė: 2,5 val., Didžioji Vandens g. 2

S. Iljinienė

Antradienis

(10-15)

Netradicinė klasės valandėlė „Neklaidžiok  tarp knygų“

6 b kl. mokiniai

11.40–12.45 val.,  Miško biblioteka, Kretingos g. 61

I. Čypė

8, I–II kl. klasių vadovų susirinkimas

8, I–II kl. vadovai

11.30 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Senamiesčio orientavimosi ralis „Senamiesčio mikrosprintas“ + „Senamiesčio skulptūrų ralis“

6 b, I bio, I inž kl. mokinių grupė

15.00–17.30 val., Jono kalnelis, Klaipėdos skulptūrų parkas

J. Jonaitienė

Trečiadienis

(10-16)

Dalyvavimas LRT visuomeninio TV projekto „Lietuvos Tūkstantmečio vaikai“ filmavime

B. Šimkutė ir 6 b kl. mokiniai

Didžioji Lietuvos televizijos studija, Konarskio g. 49, Vilnius

I. Čypė

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Pakviesti mokiniai

12.45 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Linksmieji žaidimai

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., kiemas/aktų salė)

A. Mozeris

Klaipėdos m. mokyklų mokinių mergaičių kvadrato varžybos „Mero taurei“ laimėti

5–6 kl. mergaičių rinktinė

14.00 val., P. Mašioto prog

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105