Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2019 m. vasario 25 – kovo 1 d.


 

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 21 – kovo 1 d.

Fotografijų konkursas „Gražiausia žiemos akimirka“

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialiniame tinkle Facebook,  Klaipėdos licėjaus paskyroje

I. Navickaitė

Pirmadienis

(02-25)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val.,

301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Antradienis

(02-26)

Matematikos konkursas „Kodas“

5–8 kl. mokiniai

13.00 val., Klaipėdos Sendvario progimnazija

I. Čypė

Tėvų diena

5, 7, I kl. mokiniai tėvai, tose klasėse dirbantys mokytojai

16.00–19.30 val.

I. Navickaitė, K. Sipavičienė

Trečiadienis

(02-27)

Užsienio kalbos (anglų k.)  pasiekimo lygio nustatymo testas

II kl. mokiniai

9.00–11.00 val., 204, 301, 312 kab.

 

I. Lukauskienė,
R. Petrauskienė,
L. Ložinskienė

Tėvų diena

6, 8 kl. mokiniai tėvai, tose klasėse dirbantys mokytojai

16.00–19.30 val.

I. Navickaitė,
K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(02-28)

Mokinių susirinkimas

 

8, I–II mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,  aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Tėvų diena

II–IV kl. mokiniai tėvai, tose klasėse dirbantys mokytojai

16.00–19.30 val.

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Penktadienis

(03-01)

Šimtadienis

II–IV kl. mokiniai, mokytojai

9.00–15.00 val.,
(šventinis renginys – 14.00 val., aktų salė)

E. Mačiulskė,
K. Sipavičienė.
A. Mozeris


2019 m. vasario 18–22 d.

 

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 21 – kovo 1 d.

Fotografijų konkursas „Gražiausia žiemos akimirka“

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialiniame tinkle Facebook,  Klaipėdos licėjaus paskyroje

I. Navickaitė

Vasario 18–22 d.

Mokinių žiemos atostogos

 

        5–8, I–IV kl. mokiniai

 

 

Vasario 16–19 d.

Mokinių edukacinė pažintinė kelionė į  Beniliukso šalis

 

6–8, I–II kl. mokiniai

 

J. Jonaitienė, I. Macytė

Vasario 21–23 d.

ES fondų ir investicijų veiksmų programa. Lyderystės ir komandinio darbo mokymai

8, I kl. mokiniai

9.00–17.00 val., aktų salė, 109 kab.

K. Sipavičienė

Pirmadienis

(02-18)

5–7 klasių mokinių ugdymo(si) rezultatų, namų darbų krūvio tyrimo ir veiklos aptarimas

 

5–7 kl. dirbantys mokytojai

11.00–13.00 val.,
203 kab.

I. Navickaitė

Antradienis

(02-19)

Sporto šventė „Mokytojas irgi gali!“

Mokytojai, darbuotojai

10.00–12.00 val., sporto salė

S. Lukonas

Trečiadienis

(02-20)

Darbuotojų susirinkimas veikloms bei prioritetams aptarti

 

Mokytojai, darbuotojai

9.00–10.30 val.,

aktų salė

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Seminaras „Asmens duomenų apsauga“

Mokytojai, darbuotojai

10.30–13.30 val., aktų salė

R. Kontautienė,
R. Čiarienė

III klasių mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

 

III kl. dirbantys mokytojai

14.00–15.15 val., 301 kab.

I. Lukauskienė

Ketvirtadienis

(02-21)

Metodinė diena

Mokytojai, skyrių vadovai

 

 

Penktadienis

(02-22)

Metodinė diena

 

Mokytojai, skyrių vadovai

 

 

Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursas (Žemaitijos regionas)

 

8 kl., I–IV g. kl.

9.00–16.00 val., Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Kuršėnai

I. Rupšienė
2019 m. vasario 11–16 d.

 

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 21 – kovo 1 d.

Fotografijų konkursas „Gražiausia žiemos akimirka“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialiniame tinkle Facebook, Klaipėdos licėjaus paskyroje

I. Navickaitė

Vasario 8–19 d.

Šeštokų darbelių paroda: „Modeliuojame skraidymo ir plaukiojimo priemones“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Vasario 16–19 d.

Mokinių edukacinė pažintinė kelionė į  Beniliukso šalis

6–8, I–II kl. mokiniai

 

J. Jonaitienė, I. Macytė

Pirmadienis

(02-11)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Antradienis

(02-12)

Lietuvos mokinių 26-oji rusų (užsienio) kalbos olimpiada, miesto etapas

II–III kl. mokiniai

10.00 val., Klaipėdos Vydūno gimnazija

S. Rybakova

Studijos užsienyje: reikalavimai, tvarkos, tendencijos

Mokytojai

12.30 val., 301 kab.

E. Mačiulskė

Vasaros stovyklų užsienyje pristatymas

Licėjaus bendruomenė

17.00 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Trečiadienis

(02-13)

Muzika ir aš

Licėjaus bendruomenė

7–8, I–IV kl. 11.30–11.50 val., 
5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė

A. Mozeris

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai

8-II kl. mokiniai

15.55–16.40 val., Avilys

K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(02-14)

Mokinių susirinkimas

8, I–II mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,  aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Aktyvioji pertrauka

Visi pageidaujantys

12.35–13.05 val., aktų salė

I. Palaitienė

Penktadienis

(02-15)

Patyriminė naktis „Friday night“

5–7, II bio kl. mokiniai, senatas

vasario 15 d. 15.00 val. – vasario 16 d. 9.00 val.

E. Mačiulskė, I. Navickaitė

Žiniakovė ,,Aš labai myliu LIETUVĄ!" (Vasario 16-ajai paminėti)

5–7 kl. mokiniai

Per 1 pamoką – 7 kl., per 3 pamoką  – 6 kl., per 4 pamoką – 5 kl., aktų salė 

R. Lygnugarienė,
Ž. Kairienė

Vasario 16-osios minėjimas

Licėjaus bendruomenė

7–8, I–IV kl. 11.30–11.50 val., aktų salė

K. Švenčionytė,
L. Elertienė,
G. Žižiūnienė

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai 

8, I–II kl. mokiniai

15.55–16.40 val.,  Avilys 

K. Sipavičienė
2019 m. vasario 4–9 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Vasario 4–8 d.

Badmintono turnyras

Visi pageidaujantys

11.30–11.50 val., 12.35–13.05 val., sporto salė

S. Lukonas

Sausio 21 – kovo 1 d.

Fotografijų konkursas „Gražiausia žiemos akimirka“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialiniame tinkle Facebook, Klaipėdos licėjaus paskyroje

I. Navickaitė

Vasario 3–9 d.

 

Erasmus + projekto „Intecultural creative art bridge“ dalyvių mokymosi susitikimas

I. Norkutė (8 b kl.),
V. Benkunskaitė (8 c kl.)

Pielisjoen koulu, Joensuu, Suomija

I. Navickaitė, L. Šmaižienė

Pirmadienis

(02-04)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val.,
301 kab.

E. Burbienė, 

 skyrių vadovai

Balso lavinimo ir artikuliacijos trenažas ,,Išgirsk save"

5–8, I kl. mokiniai

11.30–11.50, 12.35–13.05 val.,

aktų salė

K. Švenčionytė

Antradienis

(02-05)

30-oji Lietuvos  moksleivių informatikos olimpiada (šalies atrankinis etapas)

8 kl, I–IV kl.

10.00–14.00 val. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

I. Rupšienė

Chemijos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

10.45–13.50 val., 307 kab.

S. Stimburienė

Trečiadienis

(02-06)

Paskaita „Aromaterapija kasdienai“

Pageidaujantys mokytojai

12.35–13.05 val., mokytojų kambarys

R. Teniukaitė-Šakalienė

Ketvirtadienis

(02-07)

Mokinių susirinkimas

8, I–II mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,  aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Diktanto rašymo konkursas ,,Diktanto virtuozas 2019“

5–6 kl. mokiniai

13.00 val. – 5 kl., 203 kab., 14.00 val. – 6 kl., 203 kab.

R. Lygnugarienė,

Ž. Kairienė

Aktyvioji pertrauka

Visi pageidaujantys

12.35–13.05 val., aktų salė

I. Palaitienė

Mokinių tėvų susirinkimas

IV kl. mokinių tėvai

17.00 val., aktų salė

S. Rybakova

Penktadienis

(02-08)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai

7 kl. 11.30–11.50 val.,aktų salė

L. Vaitkūnas, S. Lukonas

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė

Išvyka į karjeros mokslo ir žinių mugę „Studijos 2019“

II kl. mokiniai

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO Laisvės pr. 5, Vilnius

E. Mačiulskė, A. Niparavičienė,

G. Žižiūnienė

Užsiėmimas „Žiemos virusų šaldymas“

5 c kl. mokiniai

12.40–13.40 val., Klaipėdos poilsio parkas

R. Lygnugarienė

Diktanto rašymo konkursas ,,Diktanto virtuozas 2019“

 

7 kl. mokiniai

14.00 val. – 7 kl., 108 kab.

R. Lygnugarienė,
Ž. Kairienė2019 m. sausio 28 – vasario 2 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–28 d.

 

Penktokų maketai „Bažnyčios projektas“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a fojė

L. Pridotkienė

Sausio 28 – vasario 1 d.

Badmintono turnyras

Visi pageidaujantys

11.30–11.50 val., 12.35–13.05 val., sporto salė

S. Lukonas

Sausio 21 – kovo 1 d.

 

Fotografijų konkursas „Gražiausia žiemos akimirka“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialiniame tinkle Facebook, Klaipėdos licėjaus paskyroje

I. Navickaitė

Vasario 3–9 d.

 

Erasmus + projekto „Intecultural creative art bridge“ dalyvių vizitas

I. Norkutė (8 b kl.),
V. Benkunskaitė (8 c kl.)

Pielisjoen koulu, Joensuu, Suomija

I. Navickaitė, L. Šmaižienė

Pirmadienis

(01-28)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
E. Kerpienė,  skyrių vadovai

Bandomasis matematikos egzaminas

IV kl. mokiniai

10.45–13.50 val., 302, 201 kab.

R. Karapetian

Trečiadienis

(01-30)

 

Susirinkimas „Vidurinio ugdymo plano pristatymas ir individualaus ugdymo plano pasirinkimo galimybės“

II kl. mokiniai ir jų tėvai, mokytojai, klasių vadovai

17.30 val., aktų salė

R. Kontautienė, I. Lukauskienė

Ketvirtadienis

(01-31)

 

Mokinių susirinkimas

8, I–II mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,  aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Aktyvioji pertrauka

Visi pageidaujantys

12.35–13.05 val., aktų salė

I. Palaitienė

Penktadienis

(02-01)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai

7 kl. 11.30–11.50 val., aktų salė

I. Navickaitė, klasių vadovai

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė

Informacinių technologijų bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

13.05–15.45 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Šeštadienis

(02-02)

 

 

Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (regiono etapas)

I–IV kl. mokiniai

9.30–13.30 val., Klaipėdos universiteto miestelis, Herkaus Manto g. 84

I. Rupšienė

2019 m. sausio 21–26 d.


Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–28 d.

Penktokų maketai „Bažnyčios projektas“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a fojė

L. Pridotkienė

Sausio 24–26 d.

ES fondų ir investicijų veiksmų programa. Lyderystės ir komandinio darbo mokymai

8, I kl. mokiniai

8.00–16.00 val., Avilys

K. Sipavičienė

Pirmadienis

(01-21)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

R. Kontautienė, E. Kerpienė,  skyrių vadovai

Anglų k. bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai (29)

8.55–11.30 val., 204 kab.

L. Ložinskienė

Neverbalinio bendravimo trenažas „Pamatyk kitą“

5–8, I kl. mokiniai

7–8, I kl. 11.30–11.50 val., aktų salė

K. Švenčionytė

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė

Antradienis

(01-22)

Erasmus + projekto „Intercultural creative art bridge“ edukacinis užsiėmimas

8 kl. mokiniai

9.50–11.30 val., Avilys

I. Navickaitė,
L. Šmaižienė

Biologijos bandomasis egzaminas

IV mokiniai (16)

13.05–15.40 val., 310 kab.

I. Rimkienė

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai

8–II kl. mokiniai

15.55–16.40 val., Avilys

K. Sipavičienė

Trečiadienis

(01-23)

Aktyvioji pertrauka „Varžybos su šokdynėmis“

Visi pageidaujantys

11.30–11.50 val. ir 12.35–13.05 val., sporto salė

S. Lukonas

Ketvirtadienis

(01-24)

Mokinių susirinkimas

8, I–II mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,  aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Lietuvių k. olimpiada

E. Noreikaitė (IV kl.), E. Mikutaitė (III kl.), S. S. Jazilionytė (II kl., U. Kaupinytė (I kl.)

10.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

L. Vinčienė, A. Norkienė, I. Lukauskienė

Tėvų susirinkimas „I trim. ugdymo(si) rezultatų aptarimas“

II vis kl. mokinių tėvai

17.00–19.30 val., 105 kab.

L. Šmaižienė

Penktadienis

(01-25)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai

7 kl. 11.30–11.50 val.,aktų salė

I. Navickaitė, klasių vadovai

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė

Dalyvavimas LRT visuomeniniame TV projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“

K. Gramba (III kl.) ir palaikymo komanda (III–IV kl.)

S. Konarskio g. 49, Vilnius

R. Petrauskienė

Jaunųjų mokyklos paramedikų mokymai

8–II kl. mokiniai

15.55–16.40 val., Avilys

K. Sipavičienė

Šeštadienis

(01-26)

Geografinių žinių konkursas „Adventur 2019“

6–III kl. mokiniai

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Vilnius

J. Jonaitienė


2019 m. sausio 14–18 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 2–21 d.

Metinė inventorizacija įstaigoje

Inventorizacinės komisijos nariai

 

D. Daugintytė

Sausio 14–28 d.

Penktokų maketai „Bažnyčios projektas“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(01-14)

Darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms bei prioritetams aptarti

 

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val.,

301 kab.

R. Kontautienė, E. Kerpienė,

 skyrių vadovai

Antradienis

(01-15)

Anglų k. ir IT integruoto projekto „My Monster“ parodos atidarymas

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

I a., prie 105, 106 kab.

L. Šmaižienė,
L. Dausynė, L. Vaitkūnas

Trečiadienis

(01-16)

68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

I–IV kl. mokiniai

10.00 val., Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

R. Karapetian

Vaiko gerovės komisijos posėdis

VGK nariai

15.00 val., 203 kab.

I. Lukauskienė,
I. Navickaitė

Tėvų susirinkimas

I inž kl. mokinių tėvai

17.30 val., 203 kab.

I. Palaitienė

Mokinių tėvų susirinkimas „Mokymosi rezultatų aptarimas“

I vis kl. mokinių tėvai

17.15 val., 106 kab.

 

V. Kazlauskienė,
K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(01-17)

Mokinių susirinkimas

8, I–II mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,  aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

Lytiškumo ugdymo užsiėmimas „Esu vertas daugiau“ (lektoriai Jovita ir Rokas Balsiai, Klaipėdos miesto šeimos centras)

I bio, I vis, I inž kl.

11.50–13.50 val., vaikinai – 106 kab., merginos – Avilys

R. Oželis, K. Sipavičienė

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinės tarybos nariai

12.35–13.05 val., 312 kab.

A. Norkienė

Kalėdinio renginio aptarimas

Mokytojai, darbuotojai

15.00 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Tėvų susirinkimas

I bio kl. mokinių tėvai

17.00 val., 106 kab.

R. Oželis

Penktadienis

(01-18)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai

7 kl. 11.30–11.50 val., aktų salė

I. Navickaitė, klasių vadovai

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė2019 m. sausio 7–11 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 2–21 d.

Metinė inventorizacija įstaigoje

Inventorizacinės komisijos nariai 

 

D. Daugintytė

Pirmadienis

(01-07)

Mokytojų ir darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms ir prioritetams aptarti 

Mokytojai, darbuotojai

11.30–11.50 val., 301 kab.

E. Burbienė, E. Kerpienė, skyrių vadovai

Antradienis

(01-08)

Paskaita „Tarp mūsų mergaičių“ (lekt. Jolanta Rinkevičiūtė)

6 kl. mergaitės

11.50–12.35 val., aktų salė

I. Navickaitė,
R. Teniukaitė-Šakalienė

5 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas 

5 kl. dirbantys mokytojai

12.35–13.05 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Trečiadienis

(01-09)

7 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

7 kl. dirbantys mokytojai

12.35–13.05 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Ketvirtadienis

(01-10)

Mokinių susirinkimas

8, I–II mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,  aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai 

6 kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų aptarimas

6 kl. dirbantys mokytojai

12.35–13.05 val., 203 kab. 

I. Navickaitė

Penktadienis

(01-11)

Akcija „Atmintis gyva, kol liudija“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

8.00–8.10 val.

A. Mozeris

Renginys „Kas nutiko Sausio 13-ąją?“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

7–8, I–IV kl. 11.30–11.50 val., aktų salė

A. Mozeris, L. Elertienė

5–6 kl. 12.35–13.05 val., aktų salė
2019 m. sausio 3–4 d.


Veikla

 

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Ketvirtadienis

(01-03)

Mokinių susirinkimas

8, I–IV kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,aktų salė

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė,
klasių vadovai

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 klasių vadovai

12.35–13.05 val.,
203 kab.

I. Navickaitė

Penktadienis

(01-04)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

7 kl. 11.30 val.,
aktų salė

I. Navickaitė,
klasių vadovai

5–6 kl. 12.35 val., aktų salė

Susirinkimas dėl metinės inventorizacijos įstaigoje

Inventorizacinės komisijos nariai

12.35 val., 301 kab.

D. Daugintytė

2018 m. gruodžio 17–21 d.

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(12-17)

Kalėdinis labdaros paramos koncertas „Mažasis princas“

1–4, 5–8, I–IV kl. mokiniai

Repeticija

14.30–18.00  val., Kultūros centras Žvejų rūmai

T. Jašinskas, I. Stančikienė,

A. Mozeris, K. Švenčionytė

Šventinis koncertas
18.30–20.30 val.,  Kultūros centras Žvejų rūmai

T. Jašinskas,
I. Stančikienė,
A. Mozeris, K. Švenčionytė

Antradienis

(12-18)

Tarptautinių olimpiadų laureatų apdovanojimo ceremonija Valdovų rūmuose

M. I. Kuprelytė (IV kl.),K. Semėnas (III 1 kl.), J. Viršilas (8 c kl.), A. Niparavičienė, I. Rimkienė, M. Žadvydas, R. Grabauskienė

6.00–24.00 val., Valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius

 

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinių sausainių puošyba“

Visi pageidaujantys

10.35 val., II a. fojė

R. Lygnugarienė ir 5 c kl. mokiniai

Origami pamokėlė

6 a, 6 b kl. mokiniai

12.35 val., aktų salė

J. Jonaitienė, I. Pocevičiūtė, V. Vaičius

Trečiadienis

(12-19)

Užsiėmimas „Kalėdos, kvepiančios cinamonu“ kulinarijos studijoje ČIOP ČIOP

6 c kl. mokiniai

9.00–11.00 val., Trilapio g. 10

Ž. Kairienė

Kalėdinis protmūšis

5–8 kl., I–IV kl. mokinių komandos ir mokytojai

16.40 val., aktų salė

Senatas

Kalėdinė vakaronė

7 b kl. mokiniai

17.00–18.30 val., Avilys

L. Dausynė

Kalėdinė vakaronė

8 b kl. mokiniai

15.00–19.00 val.,„Forum Cinemas“, Akropolis

J. Jonaitienė

Ketvirtadienis

(12-20)

Renginys „Šventinė Stileiva“

5–8, I–IV kl. mokiniai

12.35 val., aktų salė

Senatas

Kalėdinė vakaronė

IV kl. mokiniai

16.00–17.00 val., aktų salė

S. Rybakova

Kalėdinė vakaronė

II kl. mokiniai

14.00–16.00 val., aktų salė

L. Elertienė, A. Niparavičienė,

L. Šmaižienė

Penktadienis

(12-21)

Kalėdinio labdaros paramos projekto finalas

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

10.35 val., aktų salė

Senatas

Bendruomenės Šv. Mišios

5–8, I–IV kl. mokiniai, mokytojai, tėvai, darbuotojai

12.00 val., Šv. Asyžiečio koplyčia, Savanorių g. 4

 

Kalėdinė vakaronė

8 c kl. mokiniai

13.30–17.30 val., Akropolio boulingas

J. Jonaitienė


2018 m. gruodžio 10–14 d. 


<td rowspan="2" valign="to

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Veikla

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(12-10)

Kalėdinio renginio repeticija

1–4, 5–8, I–IV kl. mokiniai

9.00 val., Kretingos g. 44

(pagal sudarytą tvarkaraštį)

T. Jašinskas, I. Stančikienė,

A. Mozeris, K. Švenčionytė

Europos lotynų kalbos ir Antikos kultūros konkursas moksleiviams ELEX-2018

II bio kl. mokiniai

9.50–10.35 val.

A. Norkienė, I. Lukauskienė

Tiriamosios veiklos mokymai

I bio kl. mokiniai

9.50–10.35 val., 204 kab.

I. Lukauskienė, R. Saveljeva,

R. Oželis

Tiriamosios veiklos mokymai

I inž  kl. mokiniai

10.55–11.40 val., 204 kab.

I. Lukauskienė, R. Saveljeva,

I. Palaitienė

Mokytojų ir darbuotojų susirinkimas savaitės veikloms ir prioritetams aptarti

Mokytojai, darbuotojai

11.35–11.50 val.,

301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Antradienis

(12-11)

Informatikos olimpiada (miesto etapas)

8 kl, I–IV kl. mokiniai

10.00–14.00 val., Klaipėdos

„Vėtrungės“ gimnazija

I. Rupšienė

Tėvų susirinkimas

II bio kl. mokinių tėvai

17.30 val., 102 kab.

A. Niparavičienė

Trečiadienis

(12-12)

Penktokų susibūrimas „Kalėdų senelio dirbtuvėse“

5 a, 5 b, 5 c kl. mokiniai

12.00 val.

R. Lygnugarienė, I. Čypė,

G. Žižiūnienė

Stalo teniso varžybos miesto mokyklų „Mero taurei“ laimėti

5–8, I kl. mokiniai

15.00 val., Kultūros centras Žvejų rūmai

S. Lukonas

Ketvirtadienis

(12-13)

Kalėdinio renginio repeticija

1–4, 5–8, I–IV kl. mokiniai

9.00 val., Kretingos g. 44

(pagal sudarytą tvarkaraštį)

T. Jašinskas, I. Stančikienė,

A. Mozeris, K. Švenčionytė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30–11.50 val.,

 aktų salė

K. Sipavičienė, klasių vadovai

„Kalėdinis protmūšis“

5 c kl., 6 c kl. mokiniai ir jų tėvai

17.00 val., aktų salė

R. Lygnugarienė, Ž. Kairienė

Penktadienis

(12-14)

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

Po 4 pamokos – 5, 6 kl. mokiniams

5

11.50–12.35

Po 5 pamokos – 7–8, I–IV kl. mokiniams

6

13.05–13.50

 

7

14.00–14.45

 

8

14.55–15.40

 

9

15.50–16.35

 

Mokinių atostogos 2018-2019 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-25

2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105