Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2019 m. rugsėjo 23–28 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Pirmadienis

(09-23)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

 

Trečiadienis

(09-25)

Susitikimas su vairavimo mokyklos „BKU centras" atstovu Ramūnu Šatu

II–III kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Lukauskienė

 

8 kl. vadovų susirinkimas

8 kl. vadovai

11.30 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Linksmieji žaidimai

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

Ketvirtadienis (09-26)

Europos kalbų diena

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

10.35–10.45 val., III a. fojė – greitakalbių turnyras; 11.30–12.00 val., aktų salė –  Europos kalbų mugė; 12.45–13.15 val., mokytojų kambarys –žemaitiškos vaišės

I. Lukauskienė, L. Ložinskienė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salėje

K. Sipavičienė

Penktadienis

(09-27)

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

Šeštadienis

„Youth Empowered" seminaras „Užsikrauk karjerai"

II IB kl. mokiniai

9.00–17.00 val., Klaipėdos kultūros fabrikas

L. Šmaižienė


2019 m. rugsėjo 16–20 d. 

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Rugsėjo 16–20 d.

Paroda „Pirmieji šeštokų kvilingo darbeliai“

Visi pageidaujantys

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(09-16)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Petrauskienė,

skyrių vadovai

Trečiadienis

(09-18)

5–7 kl. vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.30 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Linksmieji žaidimai

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginys ,,Išmanus asmeninių finansų valdymas“

7 c kl. mokiniai

14.00–14.45 val. KVK Verslo fakultetas, Jaunystės g. 1, Klaipėda

Ž. Kairienė

Klaipėdos miesto mokyklų mokinių rudens kroso varžybos

5–8, I–IV kl. mokiniai

14.00 val., Klaipėdos miesto stadionas, Sporto g. 6, Klaipėda

S. Lukonas

Ketvirtadienis (09-19)

Dalyvavimas LRT visuomeninio TV projekto „Lietuvos Tūkstantmečio vaikai“ filmavime

B. Šimkutė ir 6 b kl. mokiniai

Didžioji Lietuvos televizijos studija, Konarskio g. 49, Vilnius

I. Čypė

8, I–II kl. klasių vadovų susirinkimas

8, I–II kl. vadovai, psichologė Rimantė Šniuolytė-Novikovė

11.30 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Mažųjų žvaigždučių vilties bėgimas

I vis, II inž/vis kl.

Šv. Asyžiečio koplyčia

K. Sipavičienė,
Š. Marčišauskaitė

Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginys „Įrenginių valdymas mintimis“

6 c kl. mokiniai

14.00–14.45 val. KVK Technologijų fakultetas, Bijūnų g. 10, Klaipėda

R. Lygnugarienė,

6 d kl. mokiniai

15.00–15.45 val. KVK Technologijų fakultetas, Bijūnų g. 1, Klaipėda

I. Navickaitė

Penktadienis

(09-20)

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė


2019 m. rugpjūčio 22–rugsėjo 12 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

08-20/22 d.

Pamokėlės būsimiems pirmokams

Būsimi 1 kl. mokiniai

10.00–12.00 val., Mokyklos g. 3

E. Burbienė

Penktadienis

 (08-23)

Seminaras „Emocinė kultūra (EQ) komandoje. Lektorė Nomeda Marazienė

Licėjaus darbuotojai

10.00–17.00 val., Kultūros fabrikas, Bangų g. 5 a

R. Kontautienė,
I. Navickaitė

2–4 kl. mokinių tėvų susirinkimas

2–4 kl. mokinių tėvai

18.00 val., Mokyklos g. 3

R. Kontautienė,

E. Burbienė

Pirmadienis

(08-26)

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

I dalis 10.00–11.00 val. – priešgaisrinės saugos mokymai

II dalis 12.00–14.00 val. – posėdis, Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė

Antradienis

(08-27)

8, I–II kl. vadovų susirinkimas

8, I–II kl. vadovai

10.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Konsultacijos naujai į Klaipėdos licėjų mokytis atvykusiems mokiniams

5 d kl. mokiniai

Lietuvių k. – 10.00 val., 312 kab.,

matematikos – 11.00 val., 202 kab.

A. Norkienė,
A. Puškorienė

Konsultacija naujai  į Klaipėdos licėjų mokytis atvykusiems mokiniams

6 d kl. mokiniai

Lietuvių k. – 10.00 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė

5–7 kl. vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

12.00 val., 203 kab.

I. Navickaitė,

Trečiadienis (08-28)

Konsultacija naujai  į Klaipėdos licėjų mokytis atvykusiems mokiniams

6 d kl. mokiniai

Matematikos – 9.00 val., 205 kab.

D. Valevičienė

 

Mokymo programų vadovų susitikimas su dalykų mokytojais

Dalykų mokytojai

10.00 val. lietuvių k. – 312 kab., užsienio k. – 204 kab., matematikos – 302 kab., socialinių mokslų – 206 kab., dailės ir dorinio ugd. – 109 kab., muzikos – Avilys

R. Petrauskienė

Mokymo programų vadovų susirinkimas

Programų vadovai

12.00 val., 301 kab.

R. Petrauskienė

5, 7 kl. mokinių tėvų susirinkimas

5, 7 kl. mokinių tėvai,

mokytojai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
I. Navickaitė

Ketvirtadienis (08-29)

I–II (gimnazijos) kl. mokinių tėvų susirinkimas

I–II kl. mokinių tėvai,

mokytojai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
K. Sipavičienė

Penktadienis
(08-30)

6, 8 kl. mokinių tėvų susirinkimas

6, 8 kl. mokinių tėvai,

mokytojai

18.00 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
I. Navickaitė,
K. Sipavičienė

Pirmadienis
(09-02)

Mokslo ir žinių diena

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

1, 5–8, I–IV kl.  11.00 val. naujų mokslo metų pradžios iškilmės ir Šv. Mišios už mokyklos bendruomenę (Šv. Kazimiero bažnyčia, Kretingos g. 40); 12.00 val. – linksmoji šventės dalis mokyklos kieme

R. Kontautienė,
A. Mozeris

2–4 kl. 11.30 val. šventinės pamokėlės 1–4 kl. mokiniams; 12.15 val. – linksmoji šventės dalis mokyklos kieme (Mokyklos g. 3)

E. Burbienė,
I. Stančikienė

Antradienis–trečiadienis
(09-03/04)

Bendruomenės stiprinimo renginys „REstartuojam ir važiuojam!“

I–IV kl.

Startas: rugsėjo 3 d. 12.00 val.
Finišas: rugsėjo 4 d. 12.00 val.,
Drevernos uostas

E. Mačiulskė,
K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Ketvirtadienis–penktadienis  (09-05/06)

Bendruomenės stiprinimo renginys „Gaudom vėjus!“

5–8 kl.

Startas: rugsėjo 5 d. 12.00 val.
Finišas: rugsėjo 6 d. 12.00 val., Drevernos uostas

E. Mačiulskė,
I. Navickaitė

Trečiadienis
(09-11)

I (gimnazijos) kl. tėvų susirinkimas

I kl. mokinių tėvai

17.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė,
Š. Marčišauskaitė

Ketvirtadienis
(09-12)

III–IV (gimnazijos) kl. mokinių tėvų susirinkimas

III–IV kl. mokinių tėvai

17.30 val., Kretingos g. 44, aktų salė

R. Kontautienė,
I. Lukauskienė_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105