Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2020 m. birželio 15–19 d.


Data

Renginys

Dalyviai

 

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

Pirmadienis

(06-15)

Projektinė veikla

5–8, I–III kl. mokiniai

Grupėse pagal tvarkaraštį

I. Navickaitė,
A. Norkienė,
K. Sipavičienė

Antradienis

(06 -16)

Projektinė veikla

5–8, I–III kl. mokiniai

Grupėse pagal tvarkaraštį

I. Navickaitė,
A. Norkienė,
K. Sipavičienė 

8 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė

 

8 kl. mokiniai, jų tėvai

8 a kl. – 10 val.,
8 b kl. – 12 val.,
8 c kl. – 14 val.

K. Sipavičienė,
R. Mineikienė,
L. Dausynė,
L. Vaitkūnas

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val.

R. Kontautienė

 

Trečiadienis

(06-17)

Diena, skirta pažintinei, kultūrinei, ugdymo karjerai veiklai

5–8, I–III kl. mokiniai

Sutartu laiku

Klasių vadovai

Ketvirtadienis (06-18)

Paskutinio skambučio šventė

III, IV kl. mokiniai, jų tėvai, mokytojai

12.00 val. Klaipėdos licėjaus skvere

I. Lukauskienė,
A. Niparavičienė,
L. Elertienė

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

14.00 val.

R. Kontautienė

Penktadienis

(06-19)

Konsultacijų, atsiskaitymų diena

Mokytojai, mokiniai

Sutartu laiku

Skyrių, mokymo programų vadovai

2020 m. birželio 8–12 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020-06-08/12

Klasių vadovų vaizdo konferencija

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė, I. Lukauskienė

Pirmadienis

(06-08)

Gamtos mokslų viktorina „5 lygis“

5 b kl. mokiniai

8.00–8.45 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Gamtos mokslų viktorina „6 lygis“

6 c kl. mokiniai

13.15–14.00 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Antradienis

(06 -09)

Gamtos mokslų viktorina „5 lygis“

5 a, 5 c kl. mokiniai

5 a kl. 8.55–9.40 val.,
5 c kl. 12.00–12.45 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Kontautienė

Trečiadienis

(06-10)

XXVII  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada  (respublikinis etapas)

S. Puzemskaja (II kl.)

Pradžia 10 val., pabaiga birželio 11 d. 15 val., LMNŠC nuotoliniu būdu

S. Rybakova

Mokymo programų grupių vadovų vaizdo konferencija

I. Lukauskienė,
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas,
I. Rupšienė

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Petrauskienė

Ketvirtadienis (06-11)

Projektinė veikla

5–8, I–III kl. mokiniai

Grupėse pagal tvarkaraštį

I. Navickaitė,
A. Norkienė,
K. Sipavičienė

Mokymo programų grupių vaizdo konferencijos

Mokytojai savo grupėse

Sutartu laiku

I. Lukauskienė, 
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas,
I. Rupšienė

Penktadienis

(06-12)

Diena, skirta pažintinei, kultūrinei, ugdymo karjerai veiklai

5–8, I–III kl. mokiniai

Sutartu laiku

Klasių vadovai
2020 m. birželio 1–5 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020-06-01/03

Registracija į projektinės veiklas

5–8, I–II kl. mokiniai

Registracijos nuoroda el. dienyne

I. Navickaitė,
I. Rupšienė

2020-06-01/05

Klasių vaizdo konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal poreikį

Klasių vadovai

2020-06-01/05

Klasių vadovų vaizdo konferencija

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Pirmadienis

(06-01)

Integruota gamtos ir socialinių mokslų pamoka „Magnetai. Žemė – Žemė didelis magnetas“

5 kl. mokiniai

5 b kl. 8.00–8.45 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė,
J. Jonaitienė,
M. Žadvydas

Gegužės mėnesio 5–7 kl. lyderių paskelbimas

5–7 kl. mokiniai

Interneto svetainė, socialinis tinklas Facebook

I. Navickaitė

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Antradienis

(06 -02)

Integruota gamtos ir socialinių mokslų pamoka „Magnetai. Žemė – Žemė didelis magnetas“

5 kl. mokiniai

5 a kl. 8.55–9.40 val., 5 c kl. 12.00–12.45 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė,
J. Jonaitienė,
M. Žadvydas

Finansų laboratorijos virtuali ,,Pamoka kitaip”                                  

6 b kl. mokiniai

12.00–12.45 val.  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Čypė

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Kontautienė

Trečiadienis

(06-03)

Šeštokų kompozicijų pristatymas:

„Išbandėm kvilingo techniką“

6 kl. mokiniai

Socialinis tinklas Facebook, Klaipėdos licėjaus paskyra

L. Pridotkienė

Mokymo programų grupių vadovų vaizdo konferencija

I. Lukauskienė, L. Ložinskienė,

R. Karapetian, I. Rimkienė,

K. Sipavičienė, V. Pamparas,

I. Rupšienė

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Petrauskienė

Ketvirtadienis (06-04)

Mokymo programų grupių vaizdo konferencijos

Mokytojai savo grupėse

Sutartu laiku

I. Lukauskienė,
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas,
I. Rupšienė

Penktadienis

(06-05)

Diena, skirta pažintinei, kultūrinei, ugdymo karjerai veiklai

5–8, I–III kl. mokiniai

Sutartu laiku

Klasių vadovai

2020-06-06/07

Informatikos vyr. gr. olimpiada (10–12 kl.) finalinis etapas

A. Jučas (II kl.)

14.00–18.00 val., nuotoliniu būdu

I. Rupšienė2020 m. gegužės 25–29 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020-04-27/05-30

„Šokio iššūkis!”

5–8 ir I–IV kl. mokiniai, mokytojai, šeimos nariai

Nuotraukų koliažus siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė

2020-05-01/30

Šokio, dailės ir informacinių technologijų projektas „Pagauk šešėlį“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Nuotraukas ar video medžiagą siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė,
K. Sipavičienė,
L. Vaitkūnas

2020-05-18/30

Muzikos ir dailės projektas „Natografija dailėje“

7–8 klasės, I–II kl. mokiniai

Muzikos ir dailės pamokos

A. Niparavičienė,
K. Sipavičienė

2020-05-25/27

Sveikatiados iššūkis „Renkuosi sveikatai palankius užkandžius!"

5–6 kl. mokiniai

Socialinis tinklas Facebook, Klaipėdos licėjaus paskyra

I. Navickaitė

2020-05-25/27

Klasių vaizdo konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal poreikį

Klasių vadovai

2020-05-25/27

Klasių vadovų vaizdo konferencija

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Pirmadienis

(05-25)

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Antradienis

(05-26)

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Kontautienė

Trečiadienis

(05-27)

II IB klasės tėvų susirinkimas                                 

II IB klasės mokinių tėvai

15.00–15.30 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

L. Šmaižienė

Mokymo programų grupių vadovų vaizdo konferencija

I. Lukauskienė,
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas,
I. Rupšienė

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Petrauskienė

Ketvirtadienis (05-28)

Anglų k. projektas  „Things that teachers say..."

7 b kl. mokiniai

Socialinis tinklas Facebook, Klaipėdos licėjaus paskyra

L. Šmaižienė

Finansų laboratorijos virtuali ,,Pamoka kitaip”

6 d kl. mokiniai

15.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Lygnugarienė

Mokymo programų grupių vaizdo konferencijos

Mokytojai savo grupėse

Sutartu laiku

I. Lukauskienė, 
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas,
I. Rupšienė

Penktadienis

(05-29)

Matematinis konkursas ,,Kas ir kiek?“

5 a, 5 b, 5 c, 5 d kl. mokiniai

Per matematikos pamokas,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

A. Puškorienė2020 m. gegužės 18–22 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020-04-27/05-30

„Šokio iššūkis!”

5–8 ir I–IV kl. mokiniai, mokytojai, šeimos nariai

Nuotraukų koliažus siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė

2020-05-01/30

Šokio, dailės ir informacinių technologijų projektas „Pagauk šešėlį“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Nuotraukas ar video medžiagą siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė, K. Sipavičienė, 

L. Vaitkūnas

2020-05-18/30

Muzikos ir dailės projektas „Natografija dailėje“

7–8 klasės, I–II kl. mokiniai

Muzikos ir dailės pamokos

A. Niparavičienė,
K. Sipavičienė

2020-05-18/22

Klasių vaizdo konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal poreikį

Klasių vadovai

2020-05-18/22

Klasių vadovų vaizdo konferencija

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Pirmadienis

(05-18)

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

11.30 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Tėvų, kurie pageidauja, kad jų vaikai mokytųsi pagal dvikalbio ugdymo programą 5 kl.

Būsimų 5 kl. mokinių tėvai

16.00 val.  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Kontautienė

6 d kl. mokinių tėvų susirinkimas

6 d kl. mokinių tėvai

16.00 val.  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Lygnugarienė

6c kl. mokinių tėvų susirinkimas

6 c kl. mokinių tėvai

17.00 val.  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Lygnugarienė

Antradienis

(05-19)

Prof. S. Vaitekūno (8 klasių mokinių) geografijos olimpiada

V. V. Virbalas (8 kl.), D. Oželytė (8 kl.)

Nuotoliniu būdu

J. Jonaitienė

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Kontautienė

Trečiadienis

(05-20)

Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas

IV kl. mokiniai

8.00–12.00 val.

L. Vinčienė

Respublikinis geografijos olimpiados etapas 

 

V. Stankevičius (II kl.)

10.00 val., nuotoliniu būdu

J. Jonaitienė

Psichologės A. Kurbatovienės paskaita „Stresas ir jo valdymo būdai“

III, IV kl. mokiniai

III kl. 13.15 val., IV kl. 16 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

K. Sipavičienė

Virtuali mokinių ir jų mokytojų pagerbimo ceremonija „Mėlynojo kilimo šventė“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

18.00–20.00 val. socialinio tinklo Facebook Klaipėdos licėjaus paskyroje

R. Kontautienė,
T. Jašinskas, 
I. Navickaitė

Ketvirtadienis (05-21)

Finansų laboratorijos virtuali ,,Pamoka kitaip”

6 c kl. mokiniai

15.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Lygnugarienė

Mokymo programų grupių vaizdo konferencijos

Mokytojai savo grupėse

Sutartu laiku

I. Lukauskienė, 
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas,
I. Rupšienė

Penktadienis

(05-22)

Klaipėdos licėjaus 5–6 kl. galiūno konkursas

Užsiregistravusieji 5–6 kl. mokiniai

11.30–12.00 val., ZOOM

S. Lukonas,
R. Lygnugarienė,
J. Jonaitienė,
S. Iljinienė,
I. Navickaitė


2020 m. gegužės 11–15 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020-04-20/05-15

Nuotraukų paroda „Pavasaris mano kieme“

5, 6 kl. mokiniai

Socialinis tinklas Facebook

I. Navickaitė

2020-04-27/05-30

„Šokio iššūkis!”

5–8 ir I–IV kl. mokiniai, mokytojai, šeimos nariai

Nuotraukų koliažus siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė

2020-05-01/30

Šokio, dailės ir informacinių technologijų projektas „Pagauk šešėlį“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Nuotraukas ar video medžiagą siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė, K. Sipavičienė, 

L. Vaitkūnas

2020-05-11/15

Integruotas literatūros ir dailės projektas ,,Lietuvos kraštovaizdis M. K. Čiurlionio kūryboje“

6 kl. mokiniai

Literatūros ir dailės pamokos

R. Lygnugarienė,

K. Sipavičienė

2020-05-11/15

Klasių vaizdo konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal poreikį

Klasių vadovai

2020-05-11/15

Klasių vadovų vaizdo konferencija

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė, I. Lukauskienė

Pirmadienis

(05-11)

Viktorina „Ką aš žinau apie Europą?“  (vokiečių k.)

I, II kl. mokiniai

II kl. 8.00–8.45 val.,  I kl. 10.45–11.30 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

V. Kazlauskienė

7 a kl. dirbančių mokytojų susirinkimas

7 a kl. dirbantys mokytojai

11.30–11.45 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė,

R. Šniuolytė-Novikovė

Viktorina „Ką aš žinau apie Europą?“ (anglų k.)

II vis/inž kl. mokiniai

13.15–14.00 val.,   ZOOM vaizdo konferencijų platforma

L. Ložinskienė

SEU viktorina Europos dienai paminėti: ,,Mes skirtingi ir tuo pačiu tokie panašūs!”

5 b kl. mokiniai

13.15–14.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

S. Iljinienė

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Navickaitė

Antradienis

(05-12)

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Kontautienė

Trečiadienis

(05-13)

Viktorina „Ką aš žinau apie Europą?“ (anglų k.)

7 a, 7 b, 8 b kl. mokiniai

7 a kl. 8.00–8.45 val., 8 b kl. 8.55–9.40 val.,  7 b kl. 12.00–12.45 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

L. Šmaižienė

L. Dausynė

Viktorina „Ką aš žinau apie Europą?“ (prancūzų k.)

8, II kl. mokiniai

II kl. – 15.05–15.50, 8 kl. 14.10–14.55 val.,   ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Mineikienė

Psichologės A. Kurbatovienės paskaita „Stresas ir jo valdymo būdai“

IV kl. mokiniai

10.45 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

K. Sipavičienė

Mokymo programų vadovų vaizdo konferencija

Mokymo programų vadovai

16.00 val.,   ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Petrauskienė

Ketvirtadienis

(05-14)

SEU viktorina Europos dienai paminėti: ,,Mes skirtingi ir tuo pačiu tokie panašūs!”

5 c kl. mokiniai

12.00–12.45 val., ZOOM vaizdo konferencijų platforma

S. Iljinienė

Viktorina „Vieninga Europa“, skirta Europos dienai paminėti

6–8, I–IV kl. mokiniai, mokytojai, tėvai

13.15–13.50 val.,   ZOOM vaizdo konferencijų platforma

J. Jonaitienė

Informatikos jaunių olimpiada (7–9 kl.), finalas

T. Žadvydas (I kl.)

14.00–18.00 val., nuotoliniu būdu

I. Rupšienė

Šeštų klasių matematinės varžytuvės „Skaičių magija“

6 a, b, c, d kl. (norintys)

15.05–15.50 val.,   ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Čypė

Parengiamosios IB klasės (10 kl.) būsimųjų mokinių susirinkimas

I kl. mokiniai, ketinantys mokytis parengiamojoje IB kl.

15.30 val.,   ZOOM vaizdo konferencijų platforma

R. Petrauskienė

Mokymo programų grupių vaizdo konferencijos

Mokytojai savo grupėse

16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

I. Lukauskienė,  L. Ložinskienė,
R. Karapetian, I. Rimkienė,
K. Sipavičienė, V. Pamparas, I. Rupšienė

Penktadienis

(05-15)

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada

(šalies etapas)

M. Petrauskas (III kl.),

P. Viršilaitė (III kl.)

9.30–16.00 val.,  ZOOM vaizdo konferencijų platforma

V. Kazlauskienė

Informatikos jaunių olimpiada (7–9 kl.), finalas

T. Žadvydas (I kl.)

14.00–18.00 val., nuotoliniu būdu

I. Rupšienė

 


2020 m. gegužės 4–8 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020-04-20/05-15

Nuotraukų paroda „Pavasaris mano kieme“

5, 6 kl. mokiniai

Socialinis tinklas Facebook

I. Navickaitė

2020-04-27/05-30

„Šokio iššūkis!”

5–8 ir I–IV kl. mokiniai, mokytojai ir visi norintys

Nuotraukų koliažus siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė

2020-05-01/30

Šokio, dailės ir informacinių technologijų projektas „Pagauk šešėlį“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Nuotraukas ar video medžiagą siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė,
K. Sipavičienė,
L. Vaitkūnas

05-04/08

Klasių vaizdo konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal poreikį

Klasių vadovai

05-04/08

Klasių vadovų vaizdo konferencija

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

05-04/08

Užsiėmimas „Kaip sustiprinti komandą  netradicinėmis sąlygomis“

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

Per klasių valandėles, ZOOM

E. Mačiulskė

05-04/08

,,Diktantas-pažintis su žinomais Lietuvos rašytojais“. Iššūkis, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti

5–8 ir I–IV kl. mokiniai

Pirmadienis-penktadienis

Lituanistai

Pirmadienis

(05-04)

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val., ZOOM

I. Navickaitė

Balandžio mėnesio 5–7 kl. lyderių paskelbimas

5–7 kl. mokiniai

Interneto svetainė, socialinis tinklas Facebook

I. Navickaitė

Antradienis

(05-05)

Šeštokų popierinių gėlių virtuali parodėlė „Sveikinu mamą“

6 a ir 6 b kl. mokiniai

Interneto svetainė, socialinis tinklas Facebook

L. Pridotkienė

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val., ZOOM

R. Kontautienė

Trečiadienis

(05-06)

Penktokų darbelių paroda „Tau mano mamyte“

5 kl. mokiniai

Interneto svetainė, socialinis tinklas Facebook

L. Pridotkienė,
J. Jonaitienė

Mokymo programų vadovų vaizdo konferencija

Mokymo programų vadovai

16.00 val., ZOOM

R. Petrauskienė

Ketvirtadienis

(05-07)

MOKSLO-LAB lietuvių k. olimpiados finalas

5 kl. mokiniai, patekę į  konkurso finalą

mokslolab.lt, nuotoliniu būdu

A. Norkienė

Vaizdo konferencija tema „Asmens duomenų apsauga nuotolinio mokymo(si) procese“. Pranešėja R. Čiarienė

8, I–II kl. mokiniai, jų tėvai

8.00–8.40 val. I kl. mokiniai ir jų tėvai,
9.50–10.35 val. 8 kl. mokiniai ir jų tėvai,
13.15–14.00 val. II kl. mokiniai ir jų tėvai

K. Sipavičienė,
klasių vadovai

Mokymo programų grupių vaizdo konferencijos

Mokytojai savo grupėse

16.00 val., ZOOM

I. Lukauskienė,
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas,
I. Rupšienė

Penktadienis

(05-08)

Kubikų-rubikų varžytuvės

5–7 kl. mokiniai,
klasių vadovai

12.45–13.10 val., ZOOM

I. Navickaitė,
S. Lukonas,
L. Vaitkūnas
2020 m. balandžio 27–30 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020–03-23/04-30

Karaokė dainų konkursas „Dainuojantis licėjus“

1–4, 5–8, I–IV kl. mokiniai

Informacija siunčiama per el. dienyną

A. Niparavičienė

2020–03-23/04-30

Muzikinis iššūkis

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialinis tinklas Facebook

A. Niparavičienė,
I. Navickaitė

2020-04-20/05-15

Nuotraukų paroda „Pavasaris mano kieme“

5, 6 kl. mokiniai

Socialinis tinklas Facebook

I. Navickaitė

2020-04-27/05-30

„Šokio iššūkis!”

5–8 ir I–IV kl. mokiniai, mokytojai, šeimos nariai ir visi norintys

Nuotraukų koliažus siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė

2020-05-01/30

Šokio, dailės ir informacinių technologijų projektas „Pagauk šešėlį“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Nuotraukas ar video medžiagą siųsti el. paštu sok.licejus@gmail.com

I. Palaitienė,
K. Sipavičienė,
L. Vaitkūnas

04-27/30

Klasių vaizdo konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal poreikį

Klasių vadovai

04-27/30

Klasių vadovų vaizdo konferencija

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Pirmadienis

(04-27)

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val., ZOOM

I. Navickaitė

Vaizdo konferencija tema „Asmens duomenų apsauga nuotolinio mokymo(si) procese“

5 kl. mokinių tėvai, klasių vadovai

17.00 val., ZOOM

R. Čiarienė,
I. Navickaitė

Vaizdo konferencija tema „Asmens duomenų apsauga nuotolinio mokymo(si) procese“

6 kl. mokinių tėvai, klasių vadovai

17.45 val., ZOOM

R. Čiarienė,
I. Navickaitė

Antradienis

(04-28)

IT varžybos 2020

3GT komanda: K. Gramba,
G. Grencevičius,
J. Gylys, V. Tubinas

Nuo 10.50 val. nuotoliniu būdu

I. Rupšienė

Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Žodžio, muzikos ir vaizdo magija“

III klasės mokiniai (muzika) ir pamokos svečiai

12.00–12.45 val., ZOOM

A. Niparavičienė,
Ž. Radžiuvienė

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val., ZOOM

R. Kontautienė

Vaizdo konferencija tema „Asmens duomenų apsauga nuotolinio mokymo(si) procese“

7 kl. mokinių tėvai, klasių vadovai

17.00 val., ZOOM

R. Čiarienė,
I. Navickaitė

Trečiadienis

(04-29)

Virtuali akcija Flashmobas „Šok“, skirtas tarptautinei šokio dienai paminėti

5–6 kl. mokiniai

11.30 val. ZOOM

I. Palaitienė

Vaizdo konferencija tema „Asmens duomenų apsauga nuotolinio mokymo(si) procese“

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

16.00 val., ZOOM

R. Čiarienė,
I. Navickaitė

Ketvirtadienis

(04-30)

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

5–8, I–IV kl. mokiniai

Nuotoliniu būdu

G. Butkienė

Penktadienis

Akcija „Gerų darbų diena“

Visi norintys

Nuotraukas siųsti į Klaipėdos licėjaus Facebook paskyrą

 

I. Navickaitė

2020 m. balandžio 20–24 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020–03-23/04-30

Karaokė dainų konkursas „Dainuojantis licėjus“

1–4, 5–8, I–IV kl. mokiniai

Informacija siunčiama per el. dienyną

A. Niparavičienė

2020–03-23/04-30

Muzikinis iššūkis

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialinis tinklas Facebook

A. Niparavičienė,
I. Navickaitė

04-20/05-15

Nuotraukų paroda „Pavasaris mano kieme“

5, 6 kl. mokiniai

Socialinis tinklas Facebook

I. Navickaitė

04-20/24

Klasių vaizdo konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Pagal poreikį

Klasių vadovai

04-20/24

Klasių vadovų vaizdo konferencija

 

8, I–IV kl. vadovai

Pagal poreikį

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Pirmadienis

(04-20)

Socialinės geografijos ir regionalistikos studijų centro vadovo doc. dr. E. Spiriajevo pamoka-paskaita „Turizmo geografija“  

II IB kl. mokiniai

8.55–9.40 val., ZOOM

J. Jonaitienė

IV kl. mokinių tėvų susirinkimas

IV kl. mokinių tėvai, mokytojai

16.00 val., ZOOM

K. Sipavičienė

Klasių vadovų vaizdo konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val., ZOOM

I. Navickaitė

Antradienis

(04-21)

Integruota lietuvių kalbos, istorijos ir muzikos pamoka „Dainoje mūsų vienybė“                                  

II kl. mokiniai

10.45–11.30 val., ZOOM

I. Lukauskienė,
V. Pamparas,
E. Sereičikas,
A. Niparavičienė

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

15.30 val., ZOOM

R. Kontautienė

Trečiadienis

(04-22)

IB programoje dirbančių mokytojų vaizdo konferencija

IB programos mokytojai

16.00 val., ZOOM

R. Petrauskienė

Ketvirtadienis

(04-23)

Mokymo programų grupių vaizdo konferencijos

Mokytojai

Mokymo programų grupėse suderintu laiku

I. Lukauskienė,
L.

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105