Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Logopedas

Logopedė  Kristina Stankutė-Matė, e-paštas:

kristina.stankutemate@klaipedoslicejus.lt, Mokyklos g. 3.
 

Logopedo tikslas mokyti,  lavinti ir koreguoti vaiko garsų artikuliaciją ir  tartį,  per  žaidybinę veiklą  skatinti  vaikų bendravimą,  kalbos  supratimą,  verbalizaciją. Lavinti  rišliąją  kalbą.  Mokyti  ir koreguoti vaiko raštingumą.

Logopedinių pratybų pagrindinės darbo gairės:

 • Vaikų bendravimo skatinimas
 • Artikuliacinio aparato rengimas garsų tarimui
 • Kalbos supratimo ugdymas
 • Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas
 • Naujų sąvokų aiškinimas ir supratimas
 • Klasifikavimo ir diferencijavimo įgūdžių formavimas ir tobulinimas
 • Rankos ruošimas rašto darbam
 • Raštingumo lavinimas
 • Rišliosios kalbos lavinimas
 • Pažinimo procesų lavinimas
 • Nuolatinis (pastovus) kalbinės medžiagos kartojimas

Logopedės Kristinos Stankutės-Matės konsultavimo laikas

Pirmadienis    14.00 — 16.15
Antradienis     14.15 — 16.40
Trečiadienis    14.40 — 16.15
Penktadienis   14.40 — 16.15

Įvertinus vaikų galias ir patiriamus sunkumus, rekomenduoju  individualius  logopedo užsiėmimus lankyti 2 kartus per savaitę.                                         

Ugdant specialiųjų poreikių mokinius, sėkmę lemia tinkamai parinkta mokymo priemonių ir būdų sistema, mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimas.

 

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105