Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Kūrybiškumas ir inovacijos mokykloje

Projektas ,,Kūrybiškumas ir inovacijos mokykloje’’ (Creativity and Innovation@School).

Projekto esmė:
Nordplus Junior projektas ,,Kūrybiškumas ir inovacijos mokykloje” skirtas kultūriniam ir lingvistiniam Pabaltijo ir Šiaurės šalių pažinimui, komunikacinių bei kognityvinių gebėjimų lavinimui. Visuomenė yra linkusi susikurti tam tikrus stereotipus,  pagal kuriuos vertina kitos kultūros žmones. Neigiamo vertinimo priežastis - tinkamos informacijos apie kitos šalies kultūrą ir žmones neturėjimas. Tik suvokiant, vertinant ir gerbiant savo kultūrą, sugebama puoselėti pagarbą kitokiai kultūrai, gerbti jos unikalumą. Tarptautinės meno kalbos (drama, šokis, dailė, muzika, sportas ir kt.) pagalba mokiniai susipažins su Lietuvos ir Danijos, Suomijos bei Švedijos kultūra, įvardins šioms šalims bendras vertybes ir išskirs panašumus, kurie jungia šias šalis. Bendraujant ir bendradarbiaujant su kitais projekto dalyviais, mokiniai tobulins komunikacines ir socialines, pažinimo kompetencijas, stiprins mokymosi motyvaciją. Bendra veikla skiepys toleranciją, lygiateisiškumo suvokimą, pagarbą kultūriniam ir socialiniam skirtingumui bei ruoš jaunąją kartą gyvenimui multikultūrinėje visuomenėje. Projektinė veikla susidės iš keturių dalių (vizitų). Viso projekto metu vyks veiklos vertinimas (anketos, diskusijos, apvalaus stalo debatai). Bus vykdoma ir informacijos sklaida mokyklų bendruomenėse, rengiami straipsniai vietinei spaudai, ruošiama projekto internetinė svetainė.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.


Nord Plus Junior projektas „Kūrybiškumas ir inovacijos“_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105