Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Kūrybiškumas ir inovacijos mokykloje

Projektas ,,Kūrybiškumas ir inovacijos mokykloje’’ (Creativity and Innovation@School).

Projekto esmė:
Nordplus Junior projektas ,,Kūrybiškumas ir inovacijos mokykloje” skirtas kultūriniam ir lingvistiniam Pabaltijo ir Šiaurės šalių pažinimui, komunikacinių bei kognityvinių gebėjimų lavinimui. Visuomenė yra linkusi susikurti tam tikrus stereotipus,  pagal kuriuos vertina kitos kultūros žmones. Neigiamo vertinimo priežastis - tinkamos informacijos apie kitos šalies kultūrą ir žmones neturėjimas. Tik suvokiant, vertinant ir gerbiant savo kultūrą, sugebama puoselėti pagarbą kitokiai kultūrai, gerbti jos unikalumą. Tarptautinės meno kalbos (drama, šokis, dailė, muzika, sportas ir kt.) pagalba mokiniai susipažins su Lietuvos ir Danijos, Suomijos bei Švedijos kultūra, įvardins šioms šalims bendras vertybes ir išskirs panašumus, kurie jungia šias šalis. Bendraujant ir bendradarbiaujant su kitais projekto dalyviais, mokiniai tobulins komunikacines ir socialines, pažinimo kompetencijas, stiprins mokymosi motyvaciją. Bendra veikla skiepys toleranciją, lygiateisiškumo suvokimą, pagarbą kultūriniam ir socialiniam skirtingumui bei ruoš jaunąją kartą gyvenimui multikultūrinėje visuomenėje. Projektinė veikla susidės iš keturių dalių (vizitų). Viso projekto metu vyks veiklos vertinimas (anketos, diskusijos, apvalaus stalo debatai). Bus vykdoma ir informacijos sklaida mokyklų bendruomenėse, rengiami straipsniai vietinei spaudai, ruošiama projekto internetinė svetainė.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.


Nord Plus Junior projektas „Kūrybiškumas ir inovacijos“Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105