Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Ugdymas karjerai

Tikslas - padėti mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Ugdymo karjerai veikla padeda mokiniams:

 • Įvairių mūsų siūlomų veiklų pagalba geriau pažinti save, savo gabumus, interesus, pomėgius bei gebėti juos kritiškai įvertinus pritaikyti siekiant sėkmingos karjeros.
 • Gebėti rasti jiems rūpimą informaciją apie profesijas, studijų pasiūlas, įsidarbinimo galimybes bei asmeninį tobulėjimą.
 • Suprasti, kas yra sėkmingas pasirengimas karjerai bei įvertinti savo karjeros planavimo svarbą.
 • Išmokti atrasti ir pasinaudoti ištekliais, padedančiais pasiekti tikslą.
 • Susipažinti su studijų galimybėmis Lietuvos ir užsienio universitetuose.
 • „Pasimatuoti profesiją“ pažintinių vizitų bei darbo praktikų metu.

Ugdymo karjerai koordinatorė – Edita Mačiulskė

Darbo laikas:
Antradieniais 10—15 val. 
Ketvirtadieniais 10—15 val.  

Elektroninis paštas: edita.maciulske@klaipedoslicejus.lt

KARJEROS UGDYMO KOORDINATORĖS VEIKLA

Mokiniams padeda:

 • Įvairių testų bei individualių konsultacijų pagalba pažinti save, įvardinti savo gebėjimus, talentus, pomėgius, savo stipriąsias puses bei polinkius.
 • Išsiaiškinti karjeros krypingumą, kokios profesijos labiausiai tiktų.
 • Rasti informaciją apie savo norimą ateities profesiją, universitetus, siūlančius pasirinkto pobūdžio programas bei priėmimo į universitetus sąlygas.
 • Susipažinti su naujausiomis priėmimo į universitetus tvarkomis.
 • Susidaryti individualų profesijos planą.
 • Susitikti su pasirinktos srities specialistais, universitetų atstovais.
 • Suorganizuoti norimą veiklinimo vizitą, kurio metu galima praktiškai išbandyti pasirinktą profesiją, ,,pasimatuoti”, ar ji tiktų ir ar patiktų.

Tėvams:

 • Teikia informaciją karjeros ugdymo klausimais.
 • Informuoja apie Lietuvos bei užsienio universitetų stojimo sąlygas bei naujausias tvarkas.

Auklėtojams:

 • Siūlo pažintinius bei veiklinimo vizitus į įvairias įmones, padeda juos organizuoti.
 • Siūlo klasių valandėlių temas.
 • Teikia metodinę medžiagą karjeros ugdymo klausimais.

Koordinatorės darbas paremtas: Ugdymo karjerai programa 2014, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72.

Klaipėdos licėjaus ugdymo karjerai veiklų planas 2017–2018 m. m.

Ugdymo karjerai užsiėmimų programa

     Profesinis veiklinimas

Tai yra praktika ar darbas pagal sutartį/susitarimą, kai mokinys 1-3 dienas tiesiogiai dalyvauja kokios nors organizacijos veikloje, stebi tam tikro specialisto, profesijos atstovo darbą, atlieka priskirtas praktines užduotis.

Profesinio veiklinimo privalumai mokiniams:

 • Gauna tiesioginę informaciją apie karjeros galimybes, darbo vietos specifiką.
 • Pažvelgia į pasirinktą veiklą „iš vidaus“.
 • Išsiaiškina tam tikros specialybės specifiką, reikalavimus, privalumus ir trūkumus.
 • Padeda suvokti savo perspektyvą ir planuoti karjerą.
 • Ugdo reikalingas karjeros kompetencijas bei įgyja profesinės patirties.
 • Kuria socialinį tinklą: užmezga kontaktus su įmonių , įstaigų vadovais bei specialistais.

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105