Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Ugdymas karjerai

Tikslas - padėti mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Ugdymo karjerai veikla padeda mokiniams:

 • Įvairių mūsų siūlomų veiklų pagalba geriau pažinti save, savo gabumus, interesus, pomėgius bei gebėti juos kritiškai įvertinus pritaikyti siekiant sėkmingos karjeros.
 • Gebėti rasti jiems rūpimą informaciją apie profesijas, studijų pasiūlas, įsidarbinimo galimybes bei asmeninį tobulėjimą.
 • Suprasti, kas yra sėkmingas pasirengimas karjerai bei įvertinti savo karjeros planavimo svarbą.
 • Išmokti atrasti ir pasinaudoti ištekliais, padedančiais pasiekti tikslą.
 • Susipažinti su studijų galimybėmis Lietuvos ir užsienio universitetuose.
 • „Pasimatuoti profesiją“ pažintinių vizitų bei darbo praktikų metu.

Ugdymo karjerai koordinatorė – Edita Mačiulskė

Darbo laikas:
Antradieniais 10—15 val. 
Ketvirtadieniais 10—15 val.  

Elektroninis paštas: edita.maciulske@klaipedoslicejus.lt

KARJEROS UGDYMO KOORDINATORĖS VEIKLA

Mokiniams padeda:

 • Įvairių testų bei individualių konsultacijų pagalba pažinti save, įvardinti savo gebėjimus, talentus, pomėgius, savo stipriąsias puses bei polinkius.
 • Išsiaiškinti karjeros krypingumą, kokios profesijos labiausiai tiktų.
 • Rasti informaciją apie savo norimą ateities profesiją, universitetus, siūlančius pasirinkto pobūdžio programas bei priėmimo į universitetus sąlygas.
 • Susipažinti su naujausiomis priėmimo į universitetus tvarkomis.
 • Susidaryti individualų profesijos planą.
 • Susitikti su pasirinktos srities specialistais, universitetų atstovais.
 • Suorganizuoti norimą veiklinimo vizitą, kurio metu galima praktiškai išbandyti pasirinktą profesiją, ,,pasimatuoti”, ar ji tiktų ir ar patiktų.

Tėvams:

 • Teikia informaciją karjeros ugdymo klausimais.
 • Informuoja apie Lietuvos bei užsienio universitetų stojimo sąlygas bei naujausias tvarkas.

Auklėtojams:

 • Siūlo pažintinius bei veiklinimo vizitus į įvairias įmones, padeda juos organizuoti.
 • Siūlo klasių valandėlių temas.
 • Teikia metodinę medžiagą karjeros ugdymo klausimais.

Koordinatorės darbas paremtas: Ugdymo karjerai programa 2014, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72.

Klaipėdos licėjaus ugdymo karjerai veiklų planas 2017–2018 m. m.

Ugdymo karjerai užsiėmimų programa

     Profesinis veiklinimas

Tai yra praktika ar darbas pagal sutartį/susitarimą, kai mokinys 1-3 dienas tiesiogiai dalyvauja kokios nors organizacijos veikloje, stebi tam tikro specialisto, profesijos atstovo darbą, atlieka priskirtas praktines užduotis.

Profesinio veiklinimo privalumai mokiniams:

 • Gauna tiesioginę informaciją apie karjeros galimybes, darbo vietos specifiką.
 • Pažvelgia į pasirinktą veiklą „iš vidaus“.
 • Išsiaiškina tam tikros specialybės specifiką, reikalavimus, privalumus ir trūkumus.
 • Padeda suvokti savo perspektyvą ir planuoti karjerą.
 • Ugdo reikalingas karjeros kompetencijas bei įgyja profesinės patirties.
 • Kuria socialinį tinklą: užmezga kontaktus su įmonių , įstaigų vadovais bei specialistais.

Naujienos

Puslapis 1 iš 134  > >>

2018-12-04
Visos naujienos >>

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.55–11.40

Po 4 pamokos – 5 kl. mokiniams

5

12.00–12.45

Po 5 pamokos – 6–7 kl. mokiniams

6

13.05–13.50

Po 6 pamokos – 8, I–IV kl. mokiniams

7

14.05–14.50

 

8

15.00–15.45

 

9

15.55–16.40

 

Mokinių atostogos 2018-2019 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-25

2019-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105