Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Erasmus+ KA2 „Intercultural creative art bridge"
Projekto pavadinimas:
 ,,Intercultural Creative Art Bridge" (,,Tarpkultūrinis kūrybos meno tiltas")

Projekto tipas: Erasmus + mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projektas, remiamas ES lėšomis (80 % pradėjus projektą, 20 % – pateikus galutinę ataskaitą).

Projekto partneriai:

1. Sesim Sarpkaya Fen Lisesi, Turkija, Tarsus

2. Gimnazija Tolmin, Slovėnija, Tolmin

3. Narva Soldino Gumnaasium, Estija, Narva

4. LYCEE HENRI BERGSON, Prancūzija, Paris

5. Matyas Kiraly Gimnazium, Vengrija, Fonyod

6. Pielisjoen koulu, Suomija, Joensuu

 

Projekto tikslinė grupė: 14–16 m. moksleiviai

Projekto trukmė: dveji metai (2017–2019)

Projekto veiklą koordinuoja: Pagrindinio ugdymo skyriaus vadovė Inga Navickaitė ir anglų k. mokytoja metodininkė Lijana Šmaižienė

Projekto santrauka:

Projektą ,,Intercultural Creative Art Bridge"  įgyvendina septynios skirtingų Europos šalių vidurinės mokyklos. Koordinatoriai iš Suomijos, Slovėnijos, Lietuvos, Turkijos, Prancūzijos, Estijos ir Vengrijos sukūrė projektą, kurio pagrindinis tikslas padėti mokiniams įgyti svarbiausių kompetencijų, būtinų XXI a. žmogui: kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo.

Projekto metu siekiama ištirti Europos ir nacionalinio meno paveldą, išmokti branginti ir išsaugoti tradicinę kultūrą bei nykstančius liaudies menus, amatus ir žinias. Tarptautinėmis partnerystėmis pagrįsta veikla, kurioje aktyviai dalyvaus 14–16 metų mokiniai, skirta tam, kad leistų jiems atrasti ir suvokti įvairias socialines ir kultūrines realijas, mokytis kurti naujas kultūros paveldo vertybes ir perduoti jas kitoms kartoms.  Šis projektas suteiks galimybes išvystyti mokinių kūrybinį potencialą nepriklausomai nuo jų akademinių pasiekimų.

Planuojami sukurti galutiniai projekto veiklos produktai – bendras projekto dalyvių  himnas ir logotipas, jungtinis projekte dalyvaujančių šalių tautinių šokių filmas, karikatūrų žurnalas, kultūrinį savitumą atspindinčių ceremonijų ir apeigų fotoknyga, poezijos ir muzikos įrašomasis kompaktinis diskas (CD), sukurto spektaklio įrašas, jungtinis filmas apie nykstančius ir labai retai vartojamus muzikos instrumentus, tradicinių kiekvienos šalies meno dirbinių pristatymas, pamokų, vykusių muziejuose ar kitose kultūros centruose, aprašymai ir planai. Sukurti projekto ištekliai bus perduoti UNESCO meno ir kultūros paveldo organizacijai.

Pirmasis apsilankymas

2017 m. lapkričio 6–8 dienomis, 5–8 kl. skyriaus vadovė Inga Navickaitė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Lijana Šmaižienė dalyvavo pirmajame tarptautinio Erasmus + projekto ,,Intercultural Art Bridge" koordinaciniame dalyvių susitikime Tarsuso mieste (Turkija). Pagrindinis 7-ių projekte dalyvaujančių partnerinių mokyklų koordinatorių ir administracijos atstovų  susitikimo tikslas buvo aptarti projekto veiklos planą ir tolimesnių susitikimų laiką,   bei suplanuoti antrąjį vizitą į partnerinę Gimnazija Tolmin mokyklą, kuris vyks 2018 m. sausio 28 – vasario 3 d. Slovėnijoje, Tolmin mieste.

Turkijoje projekto dalyviai buvo supažindinti su nykstančiais Turkijos liaudies menais ir amatais. Įgyta patirtis dar labiau praplėtė pasirinkto tikslo suvokimą  bei  aktualumą, įgalino dar kruopščiau ir detaliau suplanuoti tolimesnes projektines veiklas.

 

 

Pirmojo Tarptautinio projekto ,,Intercultural Art Bridge " koordinatorių susitikimo metu buvo  aptartas tolimesnis veiklos planas, kuris įpareigojo visus projekto dalyvius sukurti ir išrinkti geriausią logotipą iki gruodžio 21 d. Klaipėdos licėjaus projekto logotipo kūrime dalyvavo 7–8 klasių mokiniai. Visi mokiniai buvo įvertinti pažymiais. Norime pasidžiaugti nuostabiomis Vaivos  Petrauskaitės (7 c kl.), Roko Beniko (7 c kl.), Jokūbo Viršilo (7 c kl.), Gabijos Stankevičiūtės (7 c kl.), bei Adomo Mažeikos (8 b kl.) ir Augustino Jučo (8 a kl.) idėjomis. Projekto darbo grupės nutarimu, Augustino Jučo (8 a kl.) logotipas buvo išrinktas geriausiu, originaliausiu, labiausiai projekto esmę perteikiančiu kūriniu. Sveikiname nugalėtoją! 

2018 m. sausio 29 – vasario 2 d. projekto dalyvių vizitas vyko Gimnazija Tolmin, Slovėnijoje. Šiame mobilume dalyvavo anglų kalbos mokytoja Lijana Šmaižienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vadovė Inga Navickaitė, Aja Aksinavičiūtė (I inž kl.) ir Kasparas Arys (I bio kl.). 
Išrinktas projekto logotipas, sukurtas visų šalių tautinius šokius pristatantis filmas, dalyvauta šokių, muzikos edukaciniuose, meno terapijos, komandos formavimo užsiėmimuose.Nuotraukų galerija


2018-03-02 projektas pristatytas nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje "Projektų mugė 2018. Šimtas žinučių tau, Lietuva", kuriame laimėta nominacija "Sėkminga partnerystė". 

Dėkojame idėjų generatorei ir koordinatorei Lijanai Šmaižienei, mokiniams: Ajai Aksinavičiūtei, Donatai Župerkaitei ir Kasparui Ariui. Ypatingai dėkojame braižybos ir modeliavimo mokytojai Linai Pridotkienei už projekto pristatymo - tilto idėją!

 

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105