Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Erasmus+ KA2 „Intercultural creative art bridge"

Projekto pavadinimas:
 ,,Intercultural Creative Art Bridge" (,,Tarpkultūrinis kūrybos meno tiltas")

Projekto tipas: Erasmus + mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projektas, remiamas ES lėšomis (80 % pradėjus projektą, 20 % – pateikus galutinę ataskaitą).

Projekto partneriai:

1. Sesim Sarpkaya Fen Lisesi, Turkija, Tarsus

2. Gimnazija Tolmin, Slovėnija, Tolmin

3. Narva Soldino Gumnaasium, Estija, Narva

4. LYCEE HENRI BERGSON, Prancūzija, Paris

5. Matyas Kiraly Gimnazium, Vengrija, Fonyod

6. Pielisjoen koulu, Suomija, Joensuu

 

Projekto tikslinė grupė: 14–16 m. moksleiviai

Projekto trukmė: dveji metai (2017–2019)

Projekto veiklą koordinuoja: Pagrindinio ugdymo skyriaus vadovė Inga Navickaitė ir anglų k. mokytoja metodininkė Lijana Šmaižienė

Projekto santrauka:

Projektą ,,Intercultural Creative Art Bridge"  įgyvendina septynios skirtingų Europos šalių vidurinės mokyklos. Koordinatoriai iš Suomijos, Slovėnijos, Lietuvos, Turkijos, Prancūzijos, Estijos ir Vengrijos sukūrė projektą, kurio pagrindinis tikslas padėti mokiniams įgyti svarbiausių kompetencijų, būtinų XXI a. žmogui: kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo.

Projekto metu siekiama ištirti Europos ir nacionalinio meno paveldą, išmokti branginti ir išsaugoti tradicinę kultūrą bei nykstančius liaudies menus, amatus ir žinias. Tarptautinėmis partnerystėmis pagrįsta veikla, kurioje aktyviai dalyvaus 14–16 metų mokiniai, skirta tam, kad leistų jiems atrasti ir suvokti įvairias socialines ir kultūrines realijas, mokytis kurti naujas kultūros paveldo vertybes ir perduoti jas kitoms kartoms.  Šis projektas suteiks galimybes išvystyti mokinių kūrybinį potencialą nepriklausomai nuo jų akademinių pasiekimų.

Planuojami sukurti galutiniai projekto veiklos produktai – bendras projekto dalyvių  himnas ir logotipas, jungtinis projekte dalyvaujančių šalių tautinių šokių filmas, karikatūrų žurnalas, kultūrinį savitumą atspindinčių ceremonijų ir apeigų fotoknyga, poezijos ir muzikos įrašomasis kompaktinis diskas (CD), sukurto spektaklio įrašas, jungtinis filmas apie nykstančius ir labai retai vartojamus muzikos instrumentus, tradicinių kiekvienos šalies meno dirbinių pristatymas, pamokų, vykusių muziejuose ar kitose kultūros centruose, aprašymai ir planai. Sukurti projekto ištekliai bus perduoti UNESCO meno ir kultūros paveldo organizacijai.

Projekto himnas

Projekto interneto svetainė


Dalyvių atrankos kriterijai


Pirmasis apsilankymas

2017 m. lapkričio 6–8 dienomis, 5–8 kl. skyriaus vadovė Inga Navickaitė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Lijana Šmaižienė dalyvavo pirmajame tarptautinio Erasmus + projekto ,,Intercultural Art Bridge" koordinaciniame dalyvių susitikime Tarsuso mieste (Turkija). Pagrindinis 7-ių projekte dalyvaujančių partnerinių mokyklų koordinatorių ir administracijos atstovų  susitikimo tikslas buvo aptarti projekto veiklos planą ir tolimesnių susitikimų laiką,   bei suplanuoti antrąjį vizitą į partnerinę Gimnazija Tolmin mokyklą, kuris vyks 2018 m. sausio 28 – vasario 3 d. Slovėnijoje, Tolmin mieste.

Turkijoje projekto dalyviai buvo supažindinti su nykstančiais Turkijos liaudies menais ir amatais. Įgyta patirtis dar labiau praplėtė pasirinkto tikslo suvokimą  bei  aktualumą, įgalino dar kruopščiau ir detaliau suplanuoti tolimesnes projektines veiklas.

 

 

Pirmojo Tarptautinio projekto ,,Intercultural Art Bridge " koordinatorių susitikimo metu buvo  aptartas tolimesnis veiklos planas, kuris įpareigojo visus projekto dalyvius sukurti ir išrinkti geriausią logotipą iki gruodžio 21 d. Klaipėdos licėjaus projekto logotipo kūrime dalyvavo 7–8 klasių mokiniai. Visi mokiniai buvo įvertinti pažymiais. Norime pasidžiaugti nuostabiomis Vaivos  Petrauskaitės (7 c kl.), Roko Beniko (7 c kl.), Jokūbo Viršilo (7 c kl.), Gabijos Stankevičiūtės (7 c kl.), bei Adomo Mažeikos (8 b kl.) ir Augustino Jučo (8 a kl.) idėjomis. Projekto darbo grupės nutarimu, Augustino Jučo (8 a kl.) logotipas buvo išrinktas geriausiu, originaliausiu, labiausiai projekto esmę perteikiančiu kūriniu. Sveikiname nugalėtoją! 

2018 m. sausio 29 – vasario 2 d. projekto dalyvių vizitas vyko Gimnazija Tolmin, Slovėnijoje. Šiame mobilume dalyvavo anglų kalbos mokytoja Lijana Šmaižienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vadovė Inga Navickaitė, Aja Aksinavičiūtė (I inž kl.) ir Kasparas Arys (I bio kl.). 
Išrinktas projekto logotipas, sukurtas visų šalių tautinius šokius pristatantis filmas, dalyvauta šokių, muzikos edukaciniuose, meno terapijos, komandos formavimo užsiėmimuose.Nuotraukų galerija


2018-03-02 projektas pristatytas nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje "Projektų mugė 2018. Šimtas žinučių tau, Lietuva", kuriame laimėta nominacija "Sėkminga partnerystė". 

Dėkojame idėjų generatorei ir koordinatorei Lijanai Šmaižienei, mokiniams: Ajai Aksinavičiūtei, Donatai Župerkaitei ir Kasparui Ariui. Ypatingai dėkojame braižybos ir modeliavimo mokytojai Linai Pridotkienei už projekto pristatymo - tilto idėją!

 

Sukurtas projekto himnas! Žodžių autorė Donata Župerkaitė, muzikos autorė Aušra Niparavičienė. Himnas


2018 m. kovo 25–29 d. Klaipėdos licėjaus komanda vyko į Estiją, į Narva Soldino Gumnaasium mokymo įstaigą. Šio akademinio mobilumo išvykoje dalyvavo anglų kalbos mokytoja Lijana Šmaižienė, muzikos mokytoja Aušra Niparavičienė ir 8 klasių mokiniai Rokas Norvaišas ir Donata Župerkaitė. Kultūrinės programos metu pristatytas profesionalioje Klaipėdos įrašų studijoje sukurtas projekto himnas, kiekvienos projekto šalies liaudies švenčių papročiai, atskleisti tradicinio maisto gaminimo ypatumai. Suorganizuota edukacinė išvyka į Estijos nacionalinį muziejų praturtino žiniomis apie tautinių mažumų istoriją. Jaunieji projekto dalyviai raktinių žodžių pagalba kūrė poemas. Paskutinę susitikimo dieną visi projekto dalyviai gamino ir vaišinosi tradiciniais kiekvienos šalies patiekalais.
Nuotraukų galerija

2018 m. rugsėjo 13–16 d. Fonyod miestelyje, Vengrijoje vyko projekto koordinatorių susitikimas. Jame dalyvavo Inga Navickaitė ir Lijana Šmaižienė. Susirinkusieji aptarė jau įgyvendintus projekto etapus, numatė būsimas veiklas ir kaip joms pasiruošti. Kitas mokinių ir mokytojų susitikimas vyks š. m. lapkričio 5–9 d. Lycee Henri Bergson, Paryžiuje. Nuotraukų galerija


2018-09-27 licėjuje lankėsi Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorės Renata Donauskytė ir Ingrida Meižienė. Susitikimų metu su mokyklos direktore Regina Konautiene, projekto koordinatorėmis Inga Navickaite ir Lijana Šmaižiene ir projekto dalyviais - mokiniais aptarta projekto administravimas, veiklos, monitoringas,  pasiekti rezultatai, kokybės užtikrinimas, projekto poveikis bendruomenei. 


2018 m. lapkričio 5–9 d. Klaipėdos licėjaus komanda vyko į Prancūziją, Paryžiaus Henri Bergson licėjų. Šioje išvykoje dalyvavo projekto koordinatorė Inga Navickaitė, teatro mokytoja Kristina Švenčionytė bei I klasės mokiniai Augustinas Jučas ir Justinas Jučas. Su teatro mokytojais dirbdami mokiniai ieškojo skirtumų ir panašumų tarp barokinio ir šiuolaikinio teatro, kūrė etiudus, o savaitės pabaigoje surengė projekto pristatymą visai bendruomenei. Mokytojai turėjo galimybę mokytis dalyvaudami pamokose, pristatydami aktyviuosius metodus. Aptarti jau įgyvendinti projekto rezultatai, numatyta būsimo susitikimo Suomijoje veikla ir pasiruošimas.  Mūsų bičiuliai iš Pielisjoen koulu mokyklos, Joensuu mieste, Suomijoje lapkričio 13 d. organizavo užsienio kalbų popietę ir skype konferenciją su įvairių šalių mokiniais. Šiame susitikime dalyvavo ir Erasmus + projekto "Intercultural creative art bridge" dalyviai Augustinas ir Justinas Jučai. Mokiniai iš Suomijos norėjo sužinoti apie Lietuvos švietimo sistemą, mūsų šalies kultūrą, tradicijas ir kt. 
Nuotraukas atsiuntė projekto Suomijoje koordinatorė Sinikka Lyyra.
 

Sausio 22 d. edukacinės veiklos metu 8 kl. mergaitės gamino rankdarbius iš veltinio. Dėkojame užsiėmimo vadovei Ilonai Stančikienei.
Vasario 4–8 d. dalyvių susitikime Suomijoje bus surengta šalių rankdarbių paroda, kurioje mūsų komanda pristatys margučius ir veltinukus.

Daugiau

Vasario 4–8 d. Pielisjoen koulu mokykloje, Joensuu mieste, Suomijoje, vyko šeštasis Erasmus + projekto ,,Intercultural Creative Art Bridge" dalyvių susitikimas. Klaipėdos licėjui atstovavo 8 klasių mokinės Ieva Norkutė ir Viltė Benkunskaitė bei mokytojos Inga Navickaitė ir Lijana Šmaižienė. Susitikimo šeimininkai parengė turiningą programą, kurios metu dalyviai pristatė savo šalių rankdarbius, gamino juos patys, dalyvavo pamokose, diskutavo apie jaunimo vaidmenį išsaugant tautinį paveldą. Vėliau aplankė Nacionalinį Koli parką, dalyvavo visai mokyklai organizuotoje Žiemos sporto dienoje ir netgi išbandė suomišką pirtį bei maudynes eketėje.
Nuotraukų galerija čia.

Balandžio 10–12 d. vyko programos „Erasmus+“ projekto "Intercultural creative art bridge" paskutinis šalių dalyvių susitikimas. 


Oficialiame susitikimo pradžios renginyje dalyvavo ankstesniuose mobilumuose dalyvavę mokiniai ir mokytojai. Meninėje programoje pasirodė: I. Vaičaitytė, V. Bitinaitė, I. Genys, G. Zinkutė, A. Mokina, M. I. Kuprelytė ir muzikos mokytoja A. Niparavičienė.

Susitikimo metu aptarta, kas atlikta įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, veiklos dalyvių pasiekti mokymosi rezultatai (jie bus siunčiami į UNESCO), poveikis bei galimybė tęsti projektą bei naudoti jo rezultatus.

Svečiai taip pat dalyvavo ekskursijoje po Vilniaus senamiestį, Klaipėdoje aplankė Lietuvos jūrų muziejų, dalyvavo spektaklyje-ekskursijoje „Keliaujančios bažnyčios. Klaipėda tranzit Memel“ (Šeiko šokio teatras), Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas) Richardo Strausso gala koncerte.

Daugiau nuotraukų


Dalyvavimas projekte sudarė galimybę semtis patirties iš kitų šalių mokyklų bei dalintis savąja, kartu garsinant Klaipėdos licėjaus bendruomenę ir Lietuvą.

Projekto partneriai: Klaipėdos licėjus (projekto koordinatorius);
Sesim Sarpkaya Fen Lisesi, Tarsus, Turkija;
Gimnazija Tolmin, Tolmin, Slovėnija;
Narva Soldino Gumnaasium, Narva, Estija;
Lycee Henri Bergson, Paris Prancūzija;
Matyas Kiraly Gimnazium, Fonyod, Vengrija;
Pielisjoen koulu, Joensuu, Suomija.Daugiau informacijos apie projektą: https://www.icabridge.com

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105