Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Dokumentai

KLAIPĖDOS LICĖJAUS ĮSTATAI


KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2013-2016 M.  STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS UGDYMO PLANAS 2014-2015 M.M.

KLAIPĖDOS LICĖJAUS
UGDYMO PLANAS 2015-2016 m.m.

KLAIPĖDOS LICĖJAUS ETIKOS KODEKSAS

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO IR SKATINIMO TVARKOS KLAIPĖDOS LICĖJAUS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS TĖVŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

PLATUSIS KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIDAUS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS UNIFORMŲ DĖVĖJIMO APRAŠAS 


Klaipėdos licėjaus 2014-2015 m.m. veiklos plano priedai:

KLAIPĖDOS LICĖJAUS METODINĖS TARYBOS 2014-2015 M. M. VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. MOKINIŲ SENATO VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. RENGINIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. DIREKCINIŲ POSĖDŽIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014-2015 M. M. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA


VIEŠIEJI PIRKIMAI

KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2015-01-15

KLAIPĖDOS LICĖJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSAKYMAI

KLAIPĖDOS LICĖJAUS VšP KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 2015-01-15

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105