Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Biomedicina

Klaipėdos licėjuje nuo I gimnazijos klasės plėtojama biomedicinos mokslų kryptis. Per biomedicinos  pamokas mokiniai biologijos teorijos žinias taiko praktiškai: tyrinėja žinduolių vidaus organus, atlieka DNR išskyrimo iš ląstelių eksperimentus, naudodamiesi atpažinimo vadovais tyrinėja ir atpažįsta vandens ekosistemos mikroskopinius organizmus. Mokiniams ypač įdomu patiems atlikti mažas operacijas ar naudojantis 3D „pasivaikščioti po organizmą“ ir giliau suvokti jo sandarą, mikroskopu tyrinėti ląsteles, gamintis mikropreparatus ar savarankiškai suplanuoti ir atlikti eksperimentą.

Mokiniams taikomos tokios mokymosi strategijos, kad ugdytųsi gebėjimai veikti naujose situacijose ir gyvenime, todėl mokiniai atlieka įvairias problemines užduotis, kelia hipotezes ir ieško sprendimų būdų, taip mokiniai įsivertina, kaip suprato biologinius procesus.

Mokiniai mokosi piešiant biologinius objektus ir pateikia platesnius objektų ar reiškinių paaiškinimus rašant esė. Mokiniai modeliuoja, tai yra kuria veikiančius modelius, pvz., žmogaus kraujotakos sistemos, kvėpavimo sistemos, šalinimo sistemos ar virškinimo sistemos modelius ir taip ugdomas mokinių kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas argumentuoti, ieškoti, atrinkti ir vertinti informaciją, gilinama dalykų integracija su fizika, chemija, matematika ir kitais dalykais.

Mokiniai naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais, ieško ir skaito naujausius mokslinius straipsnius, ir patys paruošia mokslinius pranešimus pasirinkta tema, todėl pamokose organizuojama mokslinė konferencija, pvz., “Dirbtinių mikroorganų kūrimas“, „Žmogaus genomo tyrimai ir jų panaudojimas medicinoje“ ir t. t.

Nuotraukos : eksperimentai per biomedicinos pamokas, žmogaus organų sistemų modelių kūrimas.


 

Eksperimentinės chemijos metu atliekamais tyrimais siekiama pagyvinti mokymo(si) procesą, ugdyti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas.

Tiriamosios veiklos tikslas – puoselėti mokinių  ir mokytojų kūrybines galias, skatinti ugdymo proceso metodų įvairovę, siekti inovacijų, nukreipti mokinius mokslinei - tiriamajai bei kūrybinei veiklai, ieškoti raiškos įvairovės, ugdyti svarbius praktinius įgūdžius.

Eksperimentinės chemijos metu mokiniai skatinami:

• planuoti savo veiklą ir derinti ją su draugų, kolegų veikla;

• kryptingai siekti tikslo;

• kaupti ir atsirinkti informaciją, faktus, įvairią tyrimui reikalingą medžiagą;

• išmokyti loginių operacijų: analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas.

Modulio 9, 10 klasei metu gilinama ir papildoma pamokų metu nagrinėjama teorinė medžiaga, sprendžiamos struktūrinės užduotys, skaičiavimo uždaviniai, gilinamasi į sudėtingų uždavinių sprendimo metodiką. Atliekami praktiniai eksperimentai, kurie gilina turimas mokinių teorines žinias, parodo praktinį chemijos pritaikymą gyvenime. Praktinių eksperimentų metu mokiniai mokomi planuoti bandymus, sisteminti ir apibendrinti gautus rezultatus .

2018-03-06 Integruota gamtos mokslų pamoka

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105