Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Biblioteka/skaitykla

Bibliotekos tikslas bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti, ugdyti bendravimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principais, ruošti moksleivius gyventi informacinėje visuomenėje ir ugdyti nuolatinį skaitymo poreikį.

Uždaviniai

 • licėjaus bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu; 
 • ugdyti mokinių informacinius gebėjimus;
 • sudaryti sąlygas savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
 • mokyti prasmingai naudotis technologijomis;
 • rengti mokinius tapti visą gyvenimą trunkančio mokymosi proceso dalyviais;
 • teikti mokiniams profesinio informavimo paslaugas;
 • komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį atnaujintas bendrąsias ugdymo programas;
 • dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose.

Svarbiausios bibliotekininko veiklos sritys:

 • informacijos vartotojų aptarnavimas;
 • bendradarbiavimas su kitomis švietimo, kultūros, informacijos įstaigomis;
 • mokyklų bibliotekų informacinės sistemos (MOBIS) diegimas; 
 • komplektavimas, informacijos išteklių kaupimas įvairiose laikmenose;
 • išteklių apskaita ir apdorojimas – sisteminimas, katalogavimas, tradicinių ir elektroninių informacijos paieškos sistemų (IPS) kūrimas ir priežiūra;
 • informacijos išteklių sklaida;
 • mokyklos bibliotekos veiklos analizė: tikslų ir uždavinių formulavimas, poreikių nustatymas, planavimas, įgyvendinimo priemonių numatymas.
Bibliotekos darbo laikas
Pirmadienis–penktadienis  8.30–17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.)

Paskutinė mėnesio darbo diena – sanitarinė diena. Skaitytojai neaptarnaujami


Bibliotekos knygų fondas nuolat atnaujinamas. Naujų knygų sąrašą galite rasti skirsnyje dešinėje "Naujos knygos" arba paskaudę šią nuorodą

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105