Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)
Biblioteka/skaitykla

   Bibliotekos vedėja Renata Lygnugarienė, el. pašto adresas: info@klaipedoslicejus.lt, Kretingos g. 44, Avilys, 103 kab.

        Bibliotekos tikslas bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti, ugdyti bendravimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principais, ruošti moksleivius gyventi informacinėje visuomenėje ir ugdyti nuolatinį skaitymo poreikį.

Uždaviniai

 • licėjaus bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu; 
 • ugdyti mokinių informacinius gebėjimus;
 • sudaryti sąlygas savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
 • mokyti prasmingai naudotis technologijomis;
 • rengti mokinius tapti visą gyvenimą trunkančio mokymosi proceso dalyviais;
 • teikti mokiniams profesinio informavimo paslaugas;
 • komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį atnaujintas bendrąsias ugdymo programas;
 • dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose.

Svarbiausios bibliotekininko veiklos sritys:

 • informacijos vartotojų aptarnavimas;
 • bendradarbiavimas su kitomis švietimo, kultūros, informacijos įstaigomis;
 • mokyklų bibliotekų informacinės sistemos (MOBIS) diegimas; 
 • komplektavimas, informacijos išteklių kaupimas įvairiose laikmenose;
 • išteklių apskaita ir apdorojimas – sisteminimas, katalogavimas, tradicinių ir elektroninių informacijos paieškos sistemų (IPS) kūrimas ir priežiūra;
 • informacijos išteklių sklaida;
 • mokyklos bibliotekos veiklos analizė: tikslų ir uždavinių formulavimas, poreikių nustatymas, planavimas, įgyvendinimo priemonių numatymas.


Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105