Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Administracija

Darbuotojo elektroninio pašto adrese yra nurodytas vardas ir pavardė:  vardas.pavarde@klaipedoslicejus.lt  (be lietuviškų rašmenų). Jei darbuotojas turi dvi pavardes, jos rašomos iš eilės be tarpų, pavyzdžiui, vardas.pavardepavarde@klaipedoslicejus.lt.
 
Direktorė
Doc. dr. Regina
Kontautienė
Direktorės
pavaduotoja
Elona
Kerpienė
Vidurinio ugdymo
 (III–IV klasių)
skyriaus vadovė
Inga
Lukauskienė
Pagrindinio ugdymo (5–8, I–II klasių)
skyriaus vadovė
Inga Navickaitė
    
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo (1–4 klasių) skyriaus vadovė
Elena Burbienė
Metodinės veiklos vadovė
Auksė Norkienė
 STEM programos
vadovas
 Marius Žadvydas

Ugdymo karjerai skyriaus vadovė
Edita Mačiulskė
       
Pradinių klasių
ugdymo
koordinatorė
Virginija Baronienė 
 Vadovė ūkio reikalams
Irena
Matuzevičienė
  Vyr. buhalterė
Margarita
Špak
 
   

Raštinės vedėja
Birutė
Arošienė

Administratorė
Romualda Čiarienė
   Informacinių sistemų koordinatorė
Dovilija Jančiauskienė 
 

Pamokų ir konsultacijų laikas pradinių klasių mokiniams

Konsultacijos 805 - 850
1 pirma pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI2 antra pamoka 1000 - 1045
3 trečia pamoka 1055 - 1140
PIETŪS4 ketvirta pamoka 1200 - 1245
5 penkta pamoka 1305 - 1350
6 šešta pamoka 1410 - 1455
7 septinta pamoka 1505 - 1550
PAVAKARIAI

Pamokų ir konsultacijų laikas vyresnių klasių mokiniams

1 pirma pamoka 805 - 850
2 antra pamoka 900 - 945
PUSRYČIAI3 trečia pamoka 955 - 1040
4 ketvirta pamoka 1050 - 1135
5 penkta pamoka 1150 - 1235
PIETŪS VYR. KL. MOKINIAMS6 šešta pamoka 1255 - 1340
PIETŪS GIMNAZISTAMS7 septinta pamoka 1400 - 1445
8 aštunta pamoka 1455 - 1540
9 devinta pamoka 1550 - 1635

Mokinių atostogos 2017-2018 m. m.

RUDENĮ

Rudens atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.ŽIEMĄŽiemos (Kalėdų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.


PAVASARĮ 

Pavasario (Velykų) atostogos (5–8, I–IV kl.) 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

VASARĄ

Vasaros (5-8, I-III g.): 2018-06-15/2018-08-31

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105