Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)

Klaipėdos licėjaus naujienos

<< <  Puslapis 67 iš 80  > >>

2014-06-20

Gerbiamieji tėveliai,

Dėkojame Jums už rūpestį ir geranoriškumą kuriant jaukią ir patogią Klaipėdos licėjaus aplinką. Jūsų suaukoti pinigai sudaro 42. 300 lt lėšų, skirtų mokyklos aplinkos tvarkymo darbams. Deja, dėl užsitęsusių šiluminio mazgo renovacijos darbų šią vasarą pradėti tvarkyti mokyklos aplinką nepavyks. Tikimės Jūsų supratimo ir manome, kad mokyklos aplinką tvarkysime, kai bus baigti statybiniai darbai.

Direktorė

2014-06-17

Mokyklos administracija, atsižvelgusi į tėvų ir mokinių pageidavimus, siūlo patobulintus  mokinių  uniformų variantus. Nuo kitų mokslo metų yra nuspręsta naudotis UAB ,,LIDATA“ paslaugomis, nes ši įmonė siūlo kokybiškesnių audinių ir įvairesnių gaminių mažesnėmis kainomis. Detalesnę informaciją apie įmonę galite rasti UAB ,,Lidata” internetinėje svetainėje www.lidata.lt
Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad mokykla numatė  pereinamąjį laikotarpį, kurio metu galimi abu uniformų variantai.
Pradinių bei
5 – 12 klasių mokinių uniformų pakeitimai yra minimalūs: tiesiog siūlome daugiau  uniformos  variantų.
Priešmokyklinės klasės mokiniams yra rekomenduojama vilkėti pradinių klasių moksleiviams siūlomas uniformas, o ikimokyklinės klasės mokiniams uniformų nereikia.

Visus siūlomus detalesnius uniformų variantus ir kainoraštį žiūrėkite prieduose.
Mokinių uniformos

Kainoraštis

Uniformų matavimosi grafikas
Kviečiame visus moksleivius bei jų tėvelius atvykti Jums paskirtu laiku birželio
19 dieną, ketvirtadienį.
Priešmokyklinė 11:00 - 11:45
I a kl. 11:45 - 12:00
I b kl. 12:00 - 12:25
I c kl. 12:25 - 12:40
II a kl. 12:40 - 13:05
II b kl. 13:05 - 13:30
III a kl. 13:30 - 13:45
III b kl. 13:45 - 13:55
IV a KL. 13:55 - 14:15
IV b kl. 14:15 - 14:35
V – VIII kl. 14:35 - 15:45
IX – XII kl. 15:45 - 17:00

Lauksime Jūsų iki 18.00 val. Jei Jums nurodytas laikas netiktų, informuokite mus iš anksto tel. +370 (616) 33807 arba elektroniniu paštu info@klaipedoslicejus.lt.
Norėtume patikslinti, kad uniformas bus galima pasimatuoti šį ketvirtadienį, birželio 19 d., Klaipėdos licėjaus III aukšte (adresu Kretingos g-vė 44). Jei moksleiviai ir jų tėveliai negalės atvykti nurodytu laiku, rugpjūčio mėnesį bus sudaryta galimybė dar kartą susitikti su UAB „LIDATA“ atstovais, tikslesnė informacija bus išsiųsta elektroniniu paštu mokinių tėvams. Pereinamasis laikotarpis, kurio metu galima bus vilkėti abiejų variantų uniformas, nėra griežtai apibrėžtas. Mokiniai senąsias uniformas galės nešioti, kol jas išaugs.

2014-06-06

4 kl. moksleivių standartizuotų testų rezultatus rasite čia

8 kl. moksleivių standartizuotų testų rezultatus rasite čia

2014-06-05
Mieli tėveliai,
prašome iki 2014-08-15 sumokėti 300 Lt. mokestį už 2014-2015 m.m. Jūsų vaikų mokymo priemones: užsienio kalbų vadovėlius ir žodynėlius, visų mokomųjų dalykų pratybų sąsiuvinius bei "Kalbų kengūros", "Matematikos kengūros", Erudito, Olympis konkursus.
2014-05-30

Stovyklos pradžia š.m. birželio 2d.

Stovyklos pabaiga š. m. birželio 30 d.

Darbo laikas:

  nuo 8.00 iki 17.00 val.
(Jei bus pageidaujančių, stovykla dirbs iki rugpjūčio 20d.)

Daugiau informacijos rasite čia 

2014-05-30

PIRMYN Į VASARĄ 

Stovyklos pradžia birželio 2 d.

Stovyklos pabaiga birželio 27 d.

Darbo laikas 8.00-17.00 val.

 Savaitės užsiėmimų kaina 150 Lt.

 Stovyklos programą rasite čia

2014-05-28

Birželio 3 dieną, 14 val., Šv. Pranciškaus  Asyžiečio  koplyčioje (šalia Onkologijos dispancerio) bus   laikomos šventos mišios už Klaipėdos licėjaus bendruomenę (mokinius, mokytojus, kitus darbuotojus bei mokinių tėvus).

 Kviečiame visą mokyklos bendruomenę dalyvauti šiose mišiose. Į Šv. Pranciškaus  Asyžiečio  koplyčią vyksime savarankiškai.

Mokyklos direktorė

2014-05-28
Gerb. Tėveliai,

Primename, kad reikia prasitęsti  2014-2015 mokslo metų mokymo sutartis.  Prašome kreiptis į mokyklos administratorę Birutę Arošienę (305 kabinetas).

1-4 klasių mokinių tėvelius kviečiame atvykti iki š. m. birželio 6 dienos, 5-8 klasių – iki š. m. birželio 13 dienos, 9-11 klasių – iki š. m. birželio 20 dienos. Jei iškiltų nepatogumų dėl nurodyto laiko,  atvykite Jums tinkamu laiku,  prieš tai  informuokite mokyklos administraciją ( tel. 351286, 861633807).

Tai pat norime Jus informuoti, kad nuo ateinančių mokslo metų keičiasi mokestis už mokslą. Lieka ta pati mėnesio įmoka (priešmokyklinėje ir ikimokyklinėje klasėje – 550 Lt, 1 - 12 klasėse – 680 Lt ), tačiau mokėti reikia už 12 mėnesių. Priešmokyklinėje ir ikimokyklinėje klasėje mokslo metų kaina – 6600  Lt, 1 - 12 klasėse – 8160 Lt.

Puslapis 1 iš 166  > >>

Sveikiname

B. Pauželis (5 kl.) – 1 vieta. Mokytoja A. Puškorienė

T. Žadvydas (I kl.)  – 8 vieta.  Mokytoja D. Valevičienė

J. Viršilas (I kl.) – 29 vieta. Mokytoja D. Valevičienė

A. Vaisman (I kl.) – 38 vieta. Mokytoja D. Valevičienė

I. Engelaitis (I kl.) – 40 vieta. Mokytoja D. Valevičienė

T. Motekaitis (I kl.) – 40 vieta. Mokytoja D. Valevičienė

A. M. Bielinskaitė (I kl.) – 46 vieta. Mokytoja D. Valevičienė

U. Urbonavičiūtė (II kl.) – 6 vieta. Mokytoja E. Ruzgienė

J. Jučas (II kl.) – 8 vieta. Mokytoja E. Ruzgienė

A. Jučas (II kl.) – 9 vieta. Mokytoja E. Ruzgienė

V. Stankevičius (II kl.) – 15 vieta. Mokytoja E. Ruzgienė

N. Narmontaitė (III kl.) –11 vieta. Mokytoja R. Karapetian

P. Oželis (III kl.) – 29 vieta. Mokytoja R. Karapetian

K. Arys (III kl.)  – 30 vieta. Mokytoja R. Karapetian

V. Aleknavičiūtė (III kl.) – 38 vieta. Mokytoja R. Karapetian

T. Danilevičius (III kl.) – 45 vieta.  Mokytoja R. Karapetian

Sveikiname

M. Petrauskas (III kl.) – III vieta (B1 lygis)

Mokiniui ruoštis padėjo mokytoja V. Kazlauskienė

Sveikiname

J. Viršilas (I kl.) – I vieta,
T. Žadvydas (I kl.) – III vieta

Mokinius olimpiadai ruošė mokytojas M. Žadvydas

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105