Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2020 m. kovo 30 – balandžio 3 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir susisiekimo priemonė

Atsakingas

2020-03-16/04-01

Skaitymo iššūkis

 

5–8 kl. mokiniai

Informacija siunčiama per el. dienyną savo lietuvių k. mokytojui

Lietuvių k. mokytojai

2020-03-22/04-10

Piešinių konkursas „Naminukų piešiniai“

5–8 kl. mokiniai

Informacija siunčiama per el. dienyną

K. Sipavičienė

2020–03-23/04-30

Karaokė dainų konkursas „Dainuojantis licėjus“

1–4, 5–8, I–IV kl. mokiniai

Informacija siunčiama per el. dienyną

A. Niparavičienė

2020–03-23/04-30

Muzikinis iššūkis

 

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

Socialinis tinklas Facebook

I. Navickaitė,
A. Niparavičienė

 

       

Kasdien

Klasių video konferencijos

5–8, I–IV kl. mokiniai

Kiekviena klasė sutartu laiku, ZOOM

Klasių vadovai

Pirmadienis

(03-30)

Klasių vadovų video konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val., ZOOM

I. Navickaitė

Kovo mėnesio lyderių paskelbimas

5–7 kl. mokiniai

Interneto svetainė, socialinis tinklas Facebook, el. dienynas

I. Navickaitė

Antradienis

(03-31)

Mokymo programų grupių video konferencijos

Mokytojai

16.00 val., ZOOM, savo mokymo programų grupėse

I. Lukauskienė,
L. Ložinskienė,
R. Karapetian,
I. Rimkienė,
K. Sipavičienė,
V. Pamparas

Trečiadienis

(04-01)

Mokymo programų vadovų video konferencija

Mokymo programų vadovai

16.00 val., ZOOM

R. Petrauskienė

Klasių vadovų video konferencija

8, I–II kl.  kl. vadovai

16.30 val., ZOOM

K. Sipavičienė

Ketvirtadienis
(04-02)

Direkcinis pasitarimas

Skyrių vadovai

16.00 val., ZOOM

R. Kontautienė

Penktadienis

(04-03)

 

Klasės vadovų video konferencija su mokinių tėvais

8, I–II kl.  kl. vadovai

Kiekviena klasė sutartu laiku

K. Sipavičienė

Klasių vadovų video konferencija

5–7 kl. vadovai

16.00 val., ZOOM

I. Navickaitė2020 m. kovo 9–14 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

2020-02-25/03-04

Šeštokų maketų paroda „Mano kambario interjeras“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(03-09)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Protmūšis, skirtas Kovo 11-ajai

5–8 kl., I–IV kl.

 mokinių komandos

5–8 kl. 12.00–12.45 val., aktų salė
I–IV kl. 14.10–14.55 val., aktų salė

L. Elertienė,
E. Sereičikas

VGK posėdis

VGK nariai

15.00 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Antradienis

(03-10)

Kovo 11-osios minėjimas „Atkurtai Lietuvai 30“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

9.40 val., kiemas, prie pagrindinio įėjimo į licėjų

V. Pamparas,
A. Niparavičienė,
A. Mozeris

Mažojo senato susirinkimas

Mažojo senato nariai

12.45–13.15 val., Avilys

I. Navickaitė

8 kl. mokinių tėvų susirinkimas

Klaipėdos licėjaus 8 kl. mokinių tėvai, klasių vadovai, programų vadovai, 8, I–II kl. skyriaus vadovas, dalykų mokytojai

16.15 val., aktų salė

R. Kontautienė

Ketvirtadienis

(03-12)

Klaipėdos licėjaus bibliotekos atidarymas „Knygų sutiktuvės“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

11.30 val., Klaipėdos licėjaus biblioteka

N. Rusienė,
B. Banevičienė,
A. Norkienė,
Ž. Kairienė,
K. Sipavičienė,
A. Mozeris,
A. Antanaitis

Penktadienis

(03-13)

I–III kl. mokinių informacinis susirinkimas dėl tiriamosios veiklos ir mokslinės konferencijos

I–III kl.

11.30–12.00 val., aktų salė

I. Lukauskienė

Mokinių susirinkimas. Klaipėdos krepšinio klubo „Oranžinis kamuolys“ pristatymas

Visi, besidomintys klubo veikla

12.45–13.15 val., aktų salė

I. Navickaitė

Kovo 11-osios tinklinio turnyras

III kl. mokinių komanda

13.00–16.00 val., Klaipėdos H. Zudermano gimnazija

S. Lukonas

 

Iškilminga Klaipėdos licėjaus Mokytojų metų paminėjimo šventė

Klaipėdos licėjaus mokytojai

16.00 val., Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka, Renginių salė

Tėvų taryba,
Mokinių senatas

Šeštadienis

(03-14)

Žinių patikrinimas pageidaujantiems mokytis Klaipėdos licėjuje pagal pagrindinio ugdymo I koncentro programą

Pageidaujantys mokytis kitų mokyklų mokiniai

10.00–14.00 val., aktų salė

B. Banevičienė

Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursas

7, 8 kl., I–II kl. mokiniai

6.00–20.00 val.,
Kauno Technologijos Universitetas

I. Rupšienė

2020 m. kovo 2–7 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

2020-02-24 –2020-03-07

Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų projektas „Vilties laiškai“

5–8, I–II kl. mokiniai

Klaipėdos licėjus, Šv. Pranciškaus onkologijos centras

R. Oželis

2020-02-25/03-04

Šeštokų maketų paroda „Mano kambario interjeras“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(03-02)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Lietuvių k. ir anglų k. konsultacija  būsimiems I  kl. mokiniams

Pageidaujantys mokytis I g. kl. kitų mokyklų mokiniai

15.00–16.00 val., aktų salė

R. Lygnugarienė,

L. Šmaižienė

Antradienis (03-03)

Europos pinigų viktorina. Lietuvos nacionalinis finalas

7  b, 8 a, 8 b, I bio, III kl. mokiniai

10.00–11.00, 208 kab.

J. Jonaitienė

8 klasių vadovų susirinkimas

8 kl. vadovai

11.30 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Matematikos konsultacija  būsimiems I kl. mokiniams

Pageidaujantys mokytis I g. kl. kitų mokyklų mokiniai

15.00–16.00 val., aktų salė

R. Karapetian

Trečiadienis

(03-04)

IX nacionalinė geografijos olimpiada „Mano gaublys 2020“ 6–8 klasėms

6–8 kl. mokiniai

2 pamoka – 8 a kl., 3 pamoka – 6 c kl., 208 kab.,
4 pamoka – 7 a kl., 104 kab.; 7 b kl., 208 kab.
5 pamoka – 6 b kl., 208 kab.; 8 c kl., 203 kab.
6 pamoka – 8 b kl., 208 kab.
7 pamoka – 6 d kl.,203 kab.; 6 a kl., 208 kab.; 7 c kl. 106 kab.

J. Jonaitienė

R. Šniuolytė-Novikovė, J. Jonaitienė
J. Jonaitienė, I. Macytė

J. Jonaitienė

R. Lygnugarienė, J. Jonaitienė, L. Dausynė

Gamtos mokslų konsultacija būsimiems I kl. mokiniams

Pageidaujantys mokytis I g. kl. kitų mokyklų mokiniai

15.00–16.00 val., aktų salė

I. Rimkienė,
M. Žadvydas,
S. Stimburienė

Ketvirtadienis

(03-05)

IX nacionalinė geografijos olimpiada „Mano gaublys 2020“ 9–12 klasėms

I–IV kl. mokiniai

1 pamoka – II IB kl., 311 kab.
2 pamoka – II bio kl., 208 kab.
3 pamoka – I inž kl., 207 kab.
4 pamoka – I vis kl., 104 kab.
5 pamoka – II inž/vis kl., 311 kab.; IV kl. 208 k.
6 pamoka – I bio kl., 7 pamoka – III kl., 208kab.

M. Žadvydas

J. Jonaitienė

L. Vaitkūnas

Š. Marčišauskaitė

M. Žadvydas, J. Jonaitienė

J. Jonaitienė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, kl. vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Klaipėdos miesto mokinių Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiada

D. Oželytė (8 kl.),
G. Titliūtė (8 kl.)

13.00–14.30 val., Klaipėdos Vydūno gimnazija

R. Oželis

Mokyklos skaitovų konkursas

5–8, I–IV kl. mokiniai

15.00 val., 308 kab.

A. Norkienė 

Visuomenės mokslų konsultacija būsimiems I kl. mokiniams

Pageidaujantys mokytis I g. kl. kitų mokyklų mokiniai

15.00–16.00 val., aktų salė

V. Pamparas

Penktadienis

(03-06)

Mėnesių pavyzdžių paskelbimas

5–7 kl. mokiniai, kl. vadovai

12.45–13.15 val., aktų salė

I. Navickaitė

Respublikinis šokių konkursas „Šokantys batai 2020“

5 c, 5 d, 6 b kl. merginų grupė

 

14.00 val., Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, Gargždai

I. Palaitienė

Šeštadienis

(03-07)

Žinių patikrinimas stojantiems į I, II, I pre-IB, II pre-IB, 11I IB kl.

Pageidaujantys mokytis kitų mokyklų mokiniai

10.00–14.00 val., aktų salė

B. Banevičienė, skyrių vadovai

VIII Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

G. Zinkutė (8 kl.), D. Drungilas (8 kl.), J. Tomkevičius (8 kl.), D. Kemundris  (I kl.), J. Žvaliauskas (I kl.)

9.00–19.00 val., Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas

A. Niparavičienė

2020 m. vasario 24–28 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

2020-02-24 –

2020-03-07

Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų projektas „Vilties laiškai“

5–8, I–II kl. mokiniai

Klaipėdos licėjus, Šv. Pranciškaus onkologijos centras

R. Oželis

2020-02-25 –2020-03-04

Šeštokų maketų paroda „Mano kambario interjeras“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(02-24)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Tarptautinio bakalaureato programos pristatymas miesto mokyklų mokiniams ir jų tėvams

Pageidaujantieji mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato programą

17.30 val., aktų salė

R. Petrauskienė

Antradienis (02-25)

Public speaking competition „Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced"

8, I–III kl. mokiniai

 

9.50–10.35 val., aktų salė

L. Dausynė,
L. Šmaižienė,
L. Ložinskienė

Raštingiausio 5–7 kl. mokinio rinkimai (klasių grupėse)

5–7 kl. mokiniai

Per lietuvių k. pamokas

R. Lygnugarienė,
A. Norkienė,
I. Lukauskienė

Mažojo senato susirinkimas

5–7 kl. senato nariai

12.45 val., Avilys

I. Navickaitė

Išvyka į spektaklį „Frankenstein“ (anglų k.)

7 a, 7 b, 8 b kl. mokiniai

13.30 val., Klaipėdos koncertų salė, Šaulių g. 36

L. Šmaižienė,

L. Dausynė

 

     

Trečiadienis
(02-26)

5–7 kl. vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.30 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Ketvirtadienis
(02-27)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Klaipėdos miesto 5–6 kl. mokinių diktanto konkursas „Rašau be klaidų 2020“

5, 6 kl. mokiniai

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, valanda tikslinama

R. Lygnugarienė,
A. Norkienė,
I. Lukauskienė

Penktadienis
(02-28)

Nacionalinis diktantas „Ateik. Rašyk. Išsaugok“

Norintys dalyvauti

11.00 val., 201, 203, 312 kab.

I. Lukauskienė

Klaipėdos licėjaus abiturientų VI laidos šimtadienis

IV kl. mokiniai, mokytojai

14.00 val., aktų salė

A. Niparavičienė,
L. Elertienė2020 m. vasario 15–22 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Vasario 15–18 d.

Išvyka maršrutu Klaipėda-Varšuva-Zakopanė-Veličkos kasyklos-Klaipėda

5 d, 5 c, 6 b, 7 a, 8 b, I vis, I inž, I bio kl. 29 mokiniai

Išvyksta: vasario 15 d. 3.00 val.

Grįžta: vasario 18 d. 00.00 val.

J. Jonaitienė,

Š. Marčišauskaitė

Trečiadienis

(02-19)

Klaipėdos miesto I–II klasių mokinių chemijos konkursas

Užsiregistravę Klaipėdos miesto mokyklų mokiniai;

I. Navickaitė, I. Rimkienė,

M. Žadvydas

10.00 val., 307, 311 kab., Avilys

S. Stimburienė

Ketvirtadienis

(02-20)

Menų mokymo programos grupės susirinkimas

Menų mokymo grupės mokytojai

9.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymai

Klaipėdos licėjaus darbuotojai

10.00 val., aktų salė

I. Graužinienė

8, I–II kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų ir pažangos aptarimas

8, I–II kl. dirbantys mokytojai

12.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Penktadienis

(02-21)

Matematikos konsultacija

III, IV kl. mokiniai

8.00–9.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursas (Žemaitijos regionas)

7, 8 kl, I–IV kl. mokiniai

9.00-16.00 val.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Kuršėnai

I. Rupšienė

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

9.00–12.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Žinių patikrinimas pagrindinio ugdymo (I dalies) užsiregistravusiems kandidatams

Užsiregistravusieji

11.00 val.

B. Banevičienė

A. Blandės seminaras „Pozityvaus santykio tarp mokinio ir mokytojo kūrimas, palaikymas. Sudėtingų pedagoginių situacijų sprendimo galimybės“

Klaipėdos licėjaus mokytojai,

pagalbos mokiniui specialistai

9.00 val., Klaipėdos kultūros fabrikas

I. Navickaitė

Šeštadienis

(02-22)

Nacionalinio debatų čempionato finalinis turas

 

Debatų komanda: M. Petravičius (IV kl.), S. Eičinas (IV kl.), V. Tubinas (IV kl.)

Vilnius

R. Petrauskienė2020 m. vasario 10–15 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Vasario 3–14 d.

6 kl. mokinių komiksų ekspozicija ,,Olimpo dievai 2020-aisiais“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a. fojė

R. Lygnugarienė

Vasario 3–11d.

Namų darbų krūvio tyrimas

5–7 kl. mokiniai

 

I. Navickaitė

Pirmadienis

(02-10)

IV klasės mokinių fizikos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

1–3 pamokos, 311 kab.

M. Žadvydas

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Mokytojų susirinkimas

5 b kl. dirbantys mokytojai

12.45–13.15 val., 312 kab.

I. Navickaitė,

S. Iljinienė

Klasės tėvų susirinkimas

7 c kl. mokinių tėvai

17.30–18.15 val., 108 kab.

Ž. Kairienė

Tėvų diena

7, 8 kl. mokinių tėvai

Išankstinė registracija

I. Navickaitė,
K. Sipavičienė

Antradienis

(02-11)

Tarptautinio bakalaureato programos pristatymas miesto mokyklų mokiniams ir jų tėvams

Pageidaujantys mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato programą

17.30 val., aktų salė

R. Petrauskienė

Trečiadienis

(02-12)

27-oji Lietuvos mokinių rusų(užsienio) kalbos olimpiada. Miesto turas.

K. Lamakinaitė (III kl.), S. Puzemskaja (II kl.), J. Špric (II kl.)

10.00 val., Klaipėdos Vydūno gimnazija

S. Rybakova

Linksmieji žaidimai

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Šeštasis nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

7–II kl. mokiniai

Per istorijos pamokas

L. Elertienė,
E. Sereičikas

Tėvų diena

5, 6 kl. mokinių tėvai

Išankstinė registracija

I. Navickaitė

Ketvirtadienis

(02-13)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Muzikos ir žodžio šventė "Iš širdies į širdį"

Dalyvauja kuriantys, dainuojantys, skaitantys, grojantys licėjaus mokiniai

16.00 val., Avilys

A. Niparavičienė,
G. Žižiūnienė

Tėvų diena

I–IV kl. mokinių tėvai

Išankstinė registracija

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Penktadienis

(02-14)

Vasario 16-osios minėjimas „Mylim Lietuvą“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

8.45 val. mokyklos kieme

A. Mozeris,
E. Sereičikas

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val.

Patyriminė naktis mokykloje „Hearty party“

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

Pradžia: 19.00 val.,
pabaiga: vasario 15 d. 9.00 val.

E. Mačiulskė,
I. Navickaitė


2020 m. vasario 10–15 d.


2020 m. vasario 3–7 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Vasario 3–14 d.

6 kl. mokinių komiksų ekspozicija ,,Olimpo dievai 2020-aisiais“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a. fojė

R. Lygnugarienė

Vasario 3–7 d.

Užsiėmimai su 8 kl. mokiniais „Asmens duomenų apsauga“

8 kl. mokiniai

Pagal sudarytą tvarkaraštį

R. Čiarienė,
K. Sipavičienė

Vasario 3–7 d.

Namų darbų krūvio tyrimas

5–7 kl. mokiniai

Visą savaitę

I. Navickaitė

Pirmadienis

(02-03)

Direkcinis susirinkimas

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

9.50–10.35 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Antradienis

(02-04)

IV klasės mokinių chemijos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

0–2 pamokos, Avilys

S. Stimburienė

Edvardo Malinausko parodos atidarymas

I–IV kl. mokiniai

11.30 val., III aukšto foje

K. Sipavičienė

31-oji Lietuvos  moksleivių informatikos olimpiada (šalies atrankinis etapas)

K. Černuševičius (7 kl.), B. Deščeras (7 kl.), D. Kurlys (7 kl.), K. Vekteris (7 kl.),
E. Cechanavičiūtė (8 kl.),
D. Kasnauskas (8 kl.),
T. Žadvydas (I kl.),
A. Vaisman (I kl.),
A. Jučas (II kl.), N. Narmontaitė (III kl.),
V. Tubinas (IV kl.)

10.00–15.00 val., Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

I. Rupšienė

Trečiadienis

(02-05)

VIII respublikinė muzikos olimpiada, Klaipėdos m. etapas

G. Zinkutė (8 kl.), D. Drungilas (8 kl.),
J. Tomkevičius (8 kl.),
J. Žvaliauskas (I kl.), D.
Kemundris (I kl.)

12.00–17.00 val., Klaipėdos Vydūno gimnazija

A. Niparavičienė

Linksmieji žaidimai   

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ,,Ką slepia Klaipėdos krašto vietovardžiai?“

6 d kl. mokiniai

14.00–15.30 val., Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji Vandens g. 2

R. Lygnugarienė,
L. Elertienė

 

Ketvirtadienis

(02-06)

II kl. gimnazistų išvyka į Tarptautinę studijų parodą

II kl. mokiniai

6.30–21.00 val., LITEXPO, Vilnius

E. Mačiulskė,
R. Oželis,
I. Palaitienė

IV klasės mokinių informacinių technologijų bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

1–3 pamokos, 309 kab.

I. Rupšienė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Penktadienis

(02-07)

Žygis prie jūros

I bio kl. mokiniai

15.00, žygis Molo link, vėliau vakaronė „Ateik Ateik“, Vėtros g. 8

Š. Marčišauskaitė

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val.

Klasės bendruomenės renginys. Išvyka į Pabėgimo kambarius

8 b kl. mokiniai

 

13.00–15.00 val., Šilutės pl. 21

 

L. Dausynė

Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ,,Ką slepia Klaipėdos krašto vietovardžiai?“

6 c kl. mokiniai

12.45–14.15 val., Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžiojo Vandens g. 2

R. Lygnugarienė,
L. Elertienė
2020 m. sausio 27 – vasario 1 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–31 d.

Penktokų darbelių ekspozicija „Kuriame žiemišką nuotaiką“

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Sausio 27–31 d.

Užsiėmimai su 5–7 kl. mokiniais „ „(Ne)draugiškas internetas. Asmens duomenų apsauga internete"

5–7 kl. mokiniai

Pagal sudarytą tvarkaraštį

R. Čiarienė,
I. Navickaitė

Pirmadienis

(01-27)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Susirinkimas, skirtas aptarti sveikatingumo savaitės planą 8–II klasėse

S. Lukonas, A. Mozeris, I. Palaitienė,

R. Šniuolytė-Novikovė, Š. Marčišauskaitė

12.45 val., 109 kab.

K. Sipavičienė,
R. Teniukaitė-Šakalienė

IV klasės mokinių matematikos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

5–7 pamokos, 302 kab.

R. Karapetian

Senato ir Tėvų tarybos susirinkimas

Senato nariai ir tėvų taryba

16.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Antradienis

(01-28)

Pamoka skirta patyčių prevencijai

5 d kl. mokiniai

Per 3 pamoką, 208 kab.

S. Iljinienė

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

14.00 val., aktų salė

R. Kontautienė

Trečiadienis

(01-29)

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 b kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,

G. Žižiūnienė

Linksmieji žaidimai                                      

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., kiemas

A. Mozeris

Edukacinė išvyka į Lietuvos aklųjų biblioteką, Klaipėdos filialą

I vis kl. mokiniai

15.00 val., Šviesos g. 3, Klaipėda

Š. Marčišauskaitė

Ketvirtadienis

(01-30)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

IV klasės mokinių biologijos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

5–7 pamokos, 307 kab.

I. Rimkienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 a kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada (11 kl.), Klaipėdos miesto etapas

M. Petrauskas (III kl.), P. Viršilaitė (III kl.)

10.00–15.00 val., Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Debreceno g. 29

V. Kazlauskienė

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.), Klaipėdos miesto etapas

D. Drungilas (8 kl.), P. Panfilova (8 kl.),

D. Kasnauskas (8 kl.)

10.00–15.00 val., Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Debreceno g. 29

V. Kazlauskienė

Klaipėdos m. mokyklų stalo teniso varžybos „Mero taurei“ laimėti

M. Jučas (7 kl.), N. Lalas (6 kl.),  D. Kozlovaitė (6 kl.), J. Jučas (II kl.), A. Jučas (II kl.)

14.00 val., Stalo teniso akademija, Žvejų kultūros rūmai

S. Lukonas

Klasės tėvų susirinkimas

5 a kl. mokinių tėvai

17.30 val., 104 kab.

S. Rybakova

Penktadienis

(01-31)

Edukacinė išvyka į Lietuvos geležinkelius „Pasimatuokime profesiją“

7 a kl. mokiniai

Išvyksta: 8.00 val.

Grįžta: 21.00 val.

S. Lukonas

Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos licėjaus partnerystės projektas „Drąsa ir charizma karjeroje“

8, I–IV kl. mokiniai

12.00–16.00 val., KU Aula Magna, Studlendas

E. Mačiulskė

Šeštadienis

(02-01)

Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (regiono etapas)

I–IV kl.

9.00–14.00 kab., Klaipėdos universiteto miestelis, Herkaus Manto g. 84

I. Rupšienė2020 m. sausio 20–24 d.

Data

 

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–24 d.

Penktokų darbelių ekspozicija „Kuriame žiemišką nuotaiką“

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Sausio 20–24 d.

Individualūs 5–7 klasių vadovų susitikimai su skyriaus vadovu, aptariant mokinių ugdymo(si) pažangą

5–7 kl. vadovai

Visą savaitę, individualiai suderintu laiku

I. Navickaitė

Pirmadienis

(01-20)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Susitikimas su J. Valatka. VU politikos studijų pristatymas ir pasidalinimas patirtimi

I–III kl. mokiniai

11.30 val., aktų salė

E. Mačiulskė

Trečiadienis

(01-22)

IV klasės lietuvių k. bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

1–4 pamoka

I. Lukauskienė,
L. Vinčienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 b kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Linksmieji žaidimai                                  

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Paskaita tėvams „Žalingi įpročiai“. Lektorius V. Arvasevičius.

Po jos – 8, II kl. mokinių tėvų susirinkimai

7–8, I–II kl. mokinių tėvai

17.30 val., aktų salė

E. Mačiulskė,
K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(01-23)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 a kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Penktadienis

(01-24)

Nacionalinis geografinių žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“                      

6-8 ir I-III klasių mokiniai      

6.00–21.00 val.,  Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO Laisvės pr. 5, 04215, Vilnius, Lietuva

J. Jonaitienė

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105