Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)Privalomosios ir rekomenduojamosios literatūros sąrašai 5-12 kl.

Siūlome per vasarą skaityti didesnės apimties kūrinius (jie sąraše pažymėti tamsesniu šriftu). Rekomenduojame perskaičius kūrinį pasižymėti savo mintis skaitytojo dienoraštyje.

PRIVALOMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 5–6 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

P. Cvirka. Vaikų karas

J. Biliūnas. Kliudžiau

J. Kaupas. Stirniukas

R. Černiauskas. Slieko pasaka

Lietuviškos pasakos. Dvylika brolių juodvarniais lakstančių. Kaip žmogus savo dalią

atrado. Gudri merga

S. Nėris. Eglė žalčių karalienė

G. Morkūnas. Vasara su katšuniu

G. Morkūnas. Grįžimo istorija

K. Gudonytė. Ida iš šešėlių sodo

Vilė Vėl. Kaip mes išgarsėjome

V. Žilinskaitė. Robotas ir peteliškė

Kaip atsirado žemė. Sužeistas vėjas

B. Sruoga. Giesmė apie Gediminą

M. Mažvydas. Katekizmas

M. Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją (ištrauka)

K. Donelaitis. ,,Metai“ ( ištrauka iš ,,Pavasario linksmybių“)

A. Baranauskas. Anykščių šilelis (ištrauka)

Maironis. Milžinų kapai. Lietuva brangi

V. Kudirka. Tautiška giesmė

M.K. Čiurlionis. O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno (laiškas broliui)

J. Aistis. Peizažas

Šatrijos Ragana. Irkos tragedija

 

Visuotinės literatūros tekstai

A.Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai. Mijo, mano Mijo

H.K. Andersenas pasirinkta pasaka

M. Tvenas ( M. Twain). Tomo Sojerio nuotykiai

J.R.R. Tolkinas ( J.R.R. Tolkien). Hobitas, arba Ten ir Atgal

Graikų mitai ( apie pasaulio ir dievų atsiradimą, dievus ir pusdievius – 3 privalomi)

Maršalas ( A. Marshall). Aš moku šokinėti per balas

Č. Dikensas (Ch.Dickens). Oliverio Tvisto nuotykiai

R.L.Stivensonas (R.L.Stevenson). Lobių sala

K.Paterson. Tiltas į Terabitiją. Smarkuolė Gilė Hopkins. Kaip ir Žvaigždės

 

PRIVALOMOS LITERTŪROS SĄRAŠAS 7– 8 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

V. Mačernio pasirinktas eilėraštis ir laiškų ištraukos

K. Binkis. Atžalynas

J. Ivanauskaitė. Kelionių alchemija

M. Martinaitis. Padainuok man

M.P. Karpavičius. Piliečio pamokslinė kalba ( 1794, ištrauka)

J. Slovackis. Lietuvių legiono daina

B. Brazdžionis. Šaukiu aš tautą

B. Krivickas. Apie laisvės kovą ir didvyriškumą (1952)

J. Erlicko pasirinkti kūriniai

K. Genys. Pabudome ir kelkimės

H. Nagys. Vilniaus baladė

B. Brazdžionis. Per pasaulį keliauja žmogus

M. Šalčius. Svečiuose pas keturiasdešimt tautų (ištraukos)

J. Mekas. Laiškai iš Niekur (ištraukos)

Maironis. Jūratė ir Kastytis

S. Nėris, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės meilės lyrika ( 5 eilėraščiai )

K. Boruta. Baltaragio malūnas

S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių ( ištraukos apie kalbą, apie

suėjimą, apie narsumą)

A. Mickevičius. Gražina

Maironis. Trakų pilis

V. Krėvė. Milžinkapis

D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros (ištraukos)

J. Ulinauskaitė. Likimo išbandymai (ištrauka ,,Lemtingi gyvenimo posūkiai“)

S. Šaltenis. Riešutų duona

 

Visuotinės literatūros tekstai

A.de Sent Egziuperi (A. de Saint Exupery). Mažasis princas

V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džuljeta

Č. Aitmatovas. Ilga kaip šimtmečiai diena

A. Frank. Dienoraštis (ištraukos)

R. Gary. Aušros pažadas

Dž. Kriusas. Timas Taleris, arba Parduotas juokas

 

PRIVALOMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 9–10 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu

S. Geda. Giesmė apie pasaulio medį

Vydūnas. Tėvynė ir žmogus (iš Vydūnas ,,Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių

santykių“)

R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai ( 12 laiškas, ištraukos)

M. Gimbutienė. Laimos palytėta

I. Šeinius. Kuprelis

Lietuvių sakmės ( apie dievus ir kitas mitines būtybes)

Eglė žalčių karalienė

A. Strazdas. Strazdas

A. Vienažindys. Ilgu ilgu man ant svieto

M. Martinaitis. Kai sirpsta vyšnios

K. Donelaitis. Metai

S. Geda. Iš Testamento I. Iš Testamento II

Žemaitė. Marti

V. Krėvė. Skerdžius

I. Simonaitytė. Aukštųjų Šimonių likimas

I. Simonaitytė. Vilius Karalius

L. Baliukevičius – Dzūkas. Dienoraštis (ištrauka)

R. Granauskas. Kai šlama ąžuolai. Liūdnosios upės

R. Granauskas. Gyvenimas po klevu

A. Landsbergis. Žodžiai, gražieji žodžiai

S. Geda. Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke

Just. Marcinkevičius. Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius

V. Landsbergis. Kalba Jungtinėse Tautose ( 1991.09.17)

Just. Marcinkevičius. Mindaugas

I. Meras. Lygiosios trunka akimirką

J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias

K. Ostrauskas. Jūratė ir Kąstytis

K. Binkis. 100 pavasarių

 

Visuotinės literatūros tekstai

O. Vaildas. Doriano Grėjaus portretas

O. de Balzakas. Tėvas Gorijo

R. M. Remarkas. Trys draugai

M. Haddon. Tas keistas nutikimas šuniui naktį

Dž. Londonas. Martinas Idenas

Graikų mitai ( Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras)

Homeras. Iliada. Odisėja

Sofoklis. Antigonė

Horacijus. Jaunimui

Senasis ir Naujasis Testamentai

Dantė. Dieviškoji komedija (ištraukos)

T. Meloris. Pasakojimas apie karalių Artūrą (ištraukos)

M.de Servantesas. Don Kichotas (ištraukos)

W. Goldingas. Musių valdovas

Dž. Orvelas. Gyvulių ūkis

Ž. Bedje. Romanas apie Tristaną ir Izoldą

M. Bulgakovas. Šuns širdis

Dž. D. Selindžeris. Rugiuose prie bedugnės

G.G. Markesas. Šimtas metų vienatvės

G.G. Markesas. Šimtas metų vienatvės

U. Eco. Rožės vardas

 

REKOMENDUOJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠAS 5-6 KLASEI

V. Krėvė. Antanuko rytas.

J.Biliūnas. Kūdikystės sapnai. Joniukas. Brisiaus galas

Šatrijos Ragana. Vyšnios

A. Vaičiulaitis. Tešlinis žmogutis

S. Zobarskas. Ganyklų vaikai

B. Vilimaitė. Čiuožyklos muzika. Kada piešime perlinę vištelę

V. Palčinskaitė. Andrius

K. Saja. Vėjo pamušalas. Būrimas obuolio sėklom

M. Valančius. Mikė Melagėlis. Palangos Juzė ( ištrauka iš ,,Ketvirtojo vakaro“)

Ezopas. Žmogus ir liūtas. Nesutarią žemdirbio vaikai. Piemens juokai. Varna ir lapė.

Vilkas ir ėriukas. Keleiviai ir lokys

K. Boruta. Jurgio Paketurio klajonės

J. Erlickas. Bilietas iš dangaus arba Bobutė iš Paryžiaus (pasirinkti eilėraščiai)

R. Skučaitė. Žaidžiu lietuvišku žodžiu

Lietuviškos pasakos. Gyvasis vanduo. Negirdėtos neregėtos pasakos. Gulbė karaliaus

pati. Stebuklingas žodis

J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai)

S. Čiurlionienė – Kymantaitė. Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių

O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos

J. Degutytė. Šaltinėlis

V.V. Landsbergis. Obuolių pasakos. Arklio Dominyko meilė

O. Vaildas. Laimingasis princas

V.V. Landsbergis. Rudnosiuko istorijos

V. Dautartas. Žydrieji jungos

R. Rimšas. Ne Karibų kruizas

R. Spalis. Gatvės berniuko nuotykiai

M.De Jongas. Gandralizdis ant stogo

A. Lindgren. Ronja plėšiko duktė

G. Morkūnas. Blusyno pasakojimai

L.S.Černiauskaitė. Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis

C.S. Levisas (C.S. Lewis). Narnijos kronikos:liūtas, burtininkė ir drabužių spinta

L. Kerol (L.Caroll). Alisa stebuklų šalyje

F. Pirs (P.Pearce). Tomo vidurnakčio parkas

K.Di Kamilo ( K. DiCamillo). Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė

N.Babit (N. Babbitt). Amžinieji Takiai

J. Korčakas. Karalius Motiejukas Pirmasis

S. Lagerliof. Stebuklingosios Nilso kelionės

J. Tumas – Vaižgantas. Vilniaus pilies pasaka. Vilniaus padavimai

A. Vienuolis. Padavimai ir legendos

Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos

A. Ramonas. Vilniaus legendos

R.G. Vėliūtė. Viena diena Kernavėje

V.Mačernis. Maža tauta su dideliu žodynu

K. Širvydas. Trijų kalbų žodynas (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu)

Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius ( pasirinktas tekstas)

J. Zauerveinas. Lietuviais esame mes gimę

Vydūnas. Mes – Lietuvos vaikai

Just. Marcinkevičius. Tai gražiai mane augino

P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai

E.H. Porter. Poliana

L.M. Montgomeri (L.M. Montgomery). Anė iš Žaliastogių

D.Amiči (E.De Amici). Širdis

J. Spyri. Heida

E.Doneli (E. Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai

F.H. Burnet ( F.H. Burnett). Paslaptingas sodas

B. Vilimaitė. Užpustytas traukinys

 

REKOMENRUOJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠAS 7-8 KL.

M.K. Oginskis. Priesakai sūnui

M. Lukšienė. Dienoraštis (ištraukos)

A. Liobytė. Sunki mama

J. Kunčinas. Baltųjų sūrių naktis

G. Adomaitytė. Laumžirgių namai

V. Žilinskaitė. Kintas

K. Saja. Septyni miegantys broliai

V. Juknaitė. Ugniaspalvė lapė

S. Šaltenis. Amžinai žaliuojantis klevas

L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas

H. Li. Nežudyk strazdo giesmininko

R. Bredberis ( R. Bradbury). Pienių vynas

O. Lutsas. Pavasaris

V. Železnikovas. Baidyklė

S. Lagerliof (S. Lagerlöf). Portugalijos karalius

K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger). Pirmadienį viskas kitaip

M. Berdžesas (M. Burgess). Vilko kauksmas

Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka)

A. Vištelis. Maršas Lietuvos

J. Marcinkevičius. Laisvė

M. Martinaitis. Ciklas Sausio vidurnaktis (pirmas eilėraštis)

A. Vaičiulaitis. Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio

P. Andriušis. Kelionių užrašai ( ištraukos)

K. Boruta. Šiaurės kelionės

J. Žilinskas. Mano Vilnius mano

D. Defo. Robinzonas Kruzas

Ž. Vernas (J. Verne). Penkiolikos metų kapitonas. Kapitono Granto vaikai. Aplink

pasaulį per 80 dienų

J. Gorderis (J. Gaarder). Kortų paslaptis

J. Vaičiūnaitė. Kanonas Barborai Radvilaitei

O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne

M. Morpurgo. Karo žirgas

Dž. Grynas (J. Green). Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos

A.D'Avenijas ( A. D'Avenia). Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas

A.Mickevičius. Konradas Valenrodas

J.I. Kraševskis. Kunigas

P.Tarasenka. Pabėgimas

G. Viliūnė. Karūna be karaliaus

V. Skotas (W. Scott). Aivenhas

A. Diuma. Trys muškietininkai.

A. Skėma. Saulėtos dienos

V.Juknaitė. Tariamas iš tamsos

G. Morkūnas. Iš nuomšiko gyvenimo

 R. Šepetys. Tarp pilkų debesų

 I. Meras. Geltonas lopas

A. Suckeveris. Žaliasis akvariumas

S. Zobarskas. Gerasis aitvaras

R. Spalis. Ant ribos. Rezistencija

G. Kanovičius. Sapnas apie dingusią Jeruzalę

B. Radzevičius. Žmogus sniege

D. Terakovska ( Terakowska). Ten, kur krinta angelai

V. Žilinskaitė. Miškas rudenį

R. Černiauskas. Miestelio istorijos

G. A. Biurgeris. Baronas Miunhauzenas

T. Pračetas (T. Pratchett). Mažieji laisvūnai

Dž. Kriusas. Mano proseneliai, herojai ir aš

 

REKOMENDUOJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠAS 9-10 KL.

R. Granauskas. Laimingiausioji vasara (iš ,,Trečias gyvenimas“)

I. Meras. Ties gatvės žibintu

J. Gorderis ( J. Gaarder). Sofijos pasaulis

P. Vaičaitis. Yra šalis

J. Degutytė. Mažutė. Aš- Tavo. Gimtoji kalba. Monologas akmeniui

A.Mackus. Netikėjimas. Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas. Lietuva

N. Vėlius. Pasaulio modelis (iš ,,Senovės baltų pasaulėžiūra“)

G. Grajauskas. Lietuviai

S. Čiurlionienė – Kymantaitė. Apie tautos auklėjimą

V. Zaborskaitė. Apie tautą. Apie patriotizmą. Apie kalbą (iš kn. ,,Gairės“)

D. Sauka. Apie kaltę ( iš kn. ,,Gairės“)

V. Daujotytė. Apie tėvynę (iš kn. ,,Gairės“)

V. Kavolis. Gyvasis lietuviškumas (iš ,,Nepriklausomųjų kelias“)

A.J. Greimas. Būti lietuviu

M.K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai (ištraukos)

L.S. Černiauskaitė. Benedikto slenksčiai

R.M. Rilkė. Laiškai jaunam poetui

M. Ivaškevičius. Stilius plius

M. Valančius. Apie senųjų žemaičių tikėjimą. Apie žemaičių krikštą ( M. Valančius.

Žemaičių vyskupystė. 17 ir 25 skirsniai)

Sužeistas vėjas. Kaip atsirado žemė

G. Beresnevičius. Lietuvių religija ir mitologija

G. Beresnevičius. Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas

S. Daukantas. Darbai senovės lietuvių ir žemaičių (pasakojimas apie Vaidevutį)

Gyvasis vanduo. Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos

M. Martinaičio pjesė – pasaka ,,Žemės duktė“

K. Saja. Po to, kai jie pavirto medžiais

Just. Marcinkevičius. Dienoraščiai ir datos (ištrauka ,,O, liaudies žodį, sandoros

lobyne!)

G. Beresnevičius. Dainavimas atsistojus

A. Baranauskas Dainu dainelę

Maironis. Oi neverk, matušėle

S. Neris. Grįšiu. Mūsų dienos kaip šventė

P. Širvys. Kai brendu naktimi

J. Strielkūnas. Žiedas vėjuotą rudens dieną

V. Kudirka. Iš mano atsiminimų keletas žodelių

M. Martinaitis. Apie darbą (iš kn. ,,Gairės“)

A. Miškinis. Žaliaduonių gegužė (ištrauka)

B. Vilimaitė. Apsakymai apie Žemaitę

G. Petkevičaitė – Bitė. Karo meto dienoraštis (ištraukos)

V. Kavolis. Kudirkos epochos ženklai. Lietuvis kaip revoliucijos žmogus

D. Staponkutė. Kartais ir maištas gydo ( iš knygos ,,Iš dviejų renkuosi trečią)

U. Lachauer. Rojaus kelias

Ovidijus. Metamorfozės

V. Mykolaitis – Putinas. Prometėjas

H. Radauskas. Afroditė ir Narcizas

J. Vaičiūnaitė. Orfėjas ir Euridikė. Keturi portretai

Vergilijus. Eneida

V. Janavičius. Pakeliui į Atėnus

K. Bradūnas. Odisėjas buvo nekantrus

A. Nyka – Niliūnas. Laivų katalogas

H. Radauskas. Homero jaunystė. Tėvynės vėjas

A.A. Jonynas, M. Vilutis. Paskutinės dienos Itakėje

Sokrato kalba teisme iš Platono ,, Sokrato apologijos“

Ciceronas. Prieš Marką Antonijų (XIV filipika). Apie bičiulystę

P. Karpavičius. Pamokslas, sakytas minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir

tėvynę (ištraukos su Periklio ir Cicerono citatomis)

Plutarchas. Biografijos (Periklis. Ciceronas. Julijus Cezaris ir kitos)

Markas Aurelijus. Sau pačiam

Lucijus Anėjus Seneka. Laiškai Lucilijui

J. Basanavičius. Priekalba (,,Auszra“, 1883, Nr. 1)

A. Mickevičiaus. Jono Čečioto, kaip tikrojo nario, pasveikinimas, 1819

S. Stanevičius. Šlovė žemaičių

J. Degutytė. Antigonė

Ekleziastas. Giesmių giesmė (ištraukos)

Evangelija pagal Morkų

E. Auerbach. Odisėjo randas (iš Mimezis)

K. Donelaitis. Metai (,, Žiemos rūpesčių“ pabaiga)

J. Biliūnas. Lazda. Ubagas

M.K. Čiurlionis. Psalmė

Partizanų maldos

A. Miškinis. Psalmės(,, Pasaulis be Dievo“. ,,Rūpintojėlis“ ir kt.)

V. Mykolaitis – Putinas. Rūpintojėlis

B. Brazdžionis. Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį

B. Krivickas. Dovydas prieš Galijotą

K. Bradūnas. Krikšto vanduo. Joninių naktį

D. Kajokas. Apie palaidūną ir paklydėlį

J. Sasnauskas. Pasmerkti gailestingumui

Rolando giesmė (ištraukos)

K.de Trua. Persevalis. Pasakojimas apie Gralį

F.Rable. Gargantiua ir Pantagriuelis (ištraukos)

J. Aistis. Persevalis

V. Mačernis. Don Quijote. Zancho Panza. Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis

J. Vaičiūnaitė. Lyg pėsčias karžygys

Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas

K. Būga. Apie lietuvių asmens vardus

K. Bradūnas. Pokalbiai su karaliumi

B. Sruoga. Milžino paunksmė

J. Grušas. Herkus Mantas

A. Šlepikas. Mano vardas Marytė

J. Ešer (J. Asher). Trylika priežasčių kodėl

S.T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos. Žalčio žvilgsnis

G. Beresnevičius. Tikrasis istorijos veidas. Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos (ištraukos

iš ,, Pabėgęs dvaras“)


LITERATŪROS SĄRAŠAS 11 KLASEI

Šiuos kūrinius ar jų ištraukas skaitysime ir analizuosime bei interpretuosime literatūros pamokose.

1.H.Kunas. Senovės Graikijos legendos ir mitai.
2.Sofoklis. Antigonė.
3.Biblija.
4.V.Šekspyras. Sonetai. Hamletas.
5.J.V.Getė. Faustas.
6.K.Donelaitis. Metai.
7.A.Baranauskas. Anykščių šilelis. Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva.
8.A.Mickevičius. Vėlinės. III dalis.
9.A.Mickevičius. Ponas Tadas. I ir IV knygos
10.A.Mickevičius. Meilės sonetai. Krymo sonetai.
11.Maironis.Pavasario balsai. Jaunoji Lietuva ( Įžanga).
12.F.Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė.
13.J.Biliūnas. Liūdna pasaka. Apsakymai – Ubagas, Vagis, Piestupys, Motina, Laimės žiburys, Lazda, Žvaigždė.
14.Šatrijos Ragana. Irkos tragedija. Sename dvare.
15.J.Tumas-Vaižgantas. Aš, tarnaitė ir kanarėlė. Pragiedruliai (ištraukos iš Gondingos krašto, Napalys darbus dirba ir Lino darbų pasaka).
16.V.Krėvė. Apsakymai – Silkės, Antanuko rytas. Padavimas – Gilšė. Drama – Skirgaila.
17.V.Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly.
18.J.Savickis. Kova. Vagis. Ad Astra.
19.A.Vaičiulaitis. Tarp šieno pradalgių . Šiaurietė. Tavo veido šviesa. Valentina.
20.B. Sruoga. Milžino paunksmė.

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 12 KLASEI

Šiuos kūrinius ar jų ištraukas skaitysime ir analizuosime bei interpretuosime literatūros pamokose.
Egzaminų tekstų ar jų ištraukų autoriai paryškinti.

1.V. Mykolaitis–Putinas. Altorių šešėly.
2.J. Savickis. Novelės.
3.S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu. Prie didelio kelio (poezija).
4.M. Remarkas. Vakarų fronte nieko nauja.
5.E Hemingvėjus. Senis ir jūra.
6.F. Kafka. Metamorfozė. 
7.H. Radauskas. Poezija.
8.A. Vaičiulaitis. Novelės iš Pelkių tako, romanas Valentina.
9.A. Kamiu. Maras.
10.B. Sruoga. Dievų miškas.
11.A. Škėma. Balta drobulė.
12.J. Marcinkevičius. Mažvydas. 
13.J. Aputis. Keleivio novelės arba Gegužė ant nulūžusio beržo.
14.R. Granauskas. Jaučio aukojimas. Novelės.
15.V. Juknaitė. Stiklo šalis.
16.Saulius Šaltenis. Apysakos. Novelės.
17.B. Vilimaitė. Papartynų saulė (novelės).
18.S. Geda. Poezija.
19.J. Vaičiūnaitė. Poezija.
20.M. Martinaitis. Poezija.
21.T. Venclova. Poezija.
22.N. Miliauskaitė. Poezija.

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105