Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (1-4 klasės) Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-8 ir I- IV gimnazijos klasės)SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

2020 m. vasario 15–22 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Vasario 15–18 d.

Išvyka maršrutu Klaipėda-Varšuva-Zakopanė-Veličkos kasyklos-Klaipėda

5 d, 5 c, 6 b, 7 a, 8 b, I vis, I inž, I bio kl. 29 mokiniai

Išvyksta: vasario 15 d. 3.00 val.

Grįžta: vasario 18 d. 00.00 val.

J. Jonaitienė,

Š. Marčišauskaitė

Trečiadienis

(02-19)

Klaipėdos miesto I–II klasių mokinių chemijos konkursas

Užsiregistravę Klaipėdos miesto mokyklų mokiniai;

I. Navickaitė, I. Rimkienė,

M. Žadvydas

10.00 val., 307, 311 kab., Avilys

S. Stimburienė

Ketvirtadienis

(02-20)

Menų mokymo programos grupės susirinkimas

Menų mokymo grupės mokytojai

9.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymai

Klaipėdos licėjaus darbuotojai

10.00 val., aktų salė

I. Graužinienė

8, I–II kl. mokinių ugdymo(si) rezultatų ir pažangos aptarimas

8, I–II kl. dirbantys mokytojai

12.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Penktadienis

(02-21)

Matematikos konsultacija

III, IV kl. mokiniai

8.00–9.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursas (Žemaitijos regionas)

7, 8 kl, I–IV kl. mokiniai

9.00-16.00 val.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Kuršėnai

I. Rupšienė

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

9.00–12.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Žinių patikrinimas pagrindinio ugdymo (I dalies) užsiregistravusiems kandidatams

Užsiregistravusieji

11.00 val.

B. Banevičienė

A. Blandės seminaras „Pozityvaus santykio tarp mokinio ir mokytojo kūrimas, palaikymas. Sudėtingų pedagoginių situacijų sprendimo galimybės“

Klaipėdos licėjaus mokytojai,

pagalbos mokiniui specialistai

9.00 val., Klaipėdos kultūros fabrikas

I. Navickaitė

Šeštadienis

(02-22)

Nacionalinio debatų čempionato finalinis turas

 

Debatų komanda: M. Petravičius (IV kl.), S. Eičinas (IV kl.), V. Tubinas (IV kl.)

Vilnius

R. Petrauskienė2020 m. vasario 10–15 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Vasario 3–14 d.

6 kl. mokinių komiksų ekspozicija ,,Olimpo dievai 2020-aisiais“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a. fojė

R. Lygnugarienė

Vasario 3–11d.

Namų darbų krūvio tyrimas

5–7 kl. mokiniai

 

I. Navickaitė

Pirmadienis

(02-10)

IV klasės mokinių fizikos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

1–3 pamokos, 311 kab.

M. Žadvydas

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Mokytojų susirinkimas

5 b kl. dirbantys mokytojai

12.45–13.15 val., 312 kab.

I. Navickaitė,

S. Iljinienė

Klasės tėvų susirinkimas

7 c kl. mokinių tėvai

17.30–18.15 val., 108 kab.

Ž. Kairienė

Tėvų diena

7, 8 kl. mokinių tėvai

Išankstinė registracija

I. Navickaitė,
K. Sipavičienė

Antradienis

(02-11)

Tarptautinio bakalaureato programos pristatymas miesto mokyklų mokiniams ir jų tėvams

Pageidaujantys mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato programą

17.30 val., aktų salė

R. Petrauskienė

Trečiadienis

(02-12)

27-oji Lietuvos mokinių rusų(užsienio) kalbos olimpiada. Miesto turas.

K. Lamakinaitė (III kl.), S. Puzemskaja (II kl.), J. Špric (II kl.)

10.00 val., Klaipėdos Vydūno gimnazija

S. Rybakova

Linksmieji žaidimai

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Šeštasis nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

7–II kl. mokiniai

Per istorijos pamokas

L. Elertienė,
E. Sereičikas

Tėvų diena

5, 6 kl. mokinių tėvai

Išankstinė registracija

I. Navickaitė

Ketvirtadienis

(02-13)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Muzikos ir žodžio šventė "Iš širdies į širdį"

Dalyvauja kuriantys, dainuojantys, skaitantys, grojantys licėjaus mokiniai

16.00 val., Avilys

A. Niparavičienė,
G. Žižiūnienė

Tėvų diena

I–IV kl. mokinių tėvai

Išankstinė registracija

K. Sipavičienė,
I. Lukauskienė

Penktadienis

(02-14)

Vasario 16-osios minėjimas „Mylim Lietuvą“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

8.45 val. mokyklos kieme

A. Mozeris,
E. Sereičikas

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val.

Patyriminė naktis mokykloje „Hearty party“

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

Pradžia: 19.00 val.,
pabaiga: vasario 15 d. 9.00 val.

E. Mačiulskė,
I. Navickaitė


2020 m. vasario 10–15 d.


2020 m. vasario 3–7 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Vasario 3–14 d.

6 kl. mokinių komiksų ekspozicija ,,Olimpo dievai 2020-aisiais“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

II a. fojė

R. Lygnugarienė

Vasario 3–7 d.

Užsiėmimai su 8 kl. mokiniais „Asmens duomenų apsauga“

8 kl. mokiniai

Pagal sudarytą tvarkaraštį

R. Čiarienė,
K. Sipavičienė

Vasario 3–7 d.

Namų darbų krūvio tyrimas

5–7 kl. mokiniai

Visą savaitę

I. Navickaitė

Pirmadienis

(02-03)

Direkcinis susirinkimas

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

9.50–10.35 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Antradienis

(02-04)

IV klasės mokinių chemijos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

0–2 pamokos, Avilys

S. Stimburienė

Edvardo Malinausko parodos atidarymas

I–IV kl. mokiniai

11.30 val., III aukšto foje

K. Sipavičienė

31-oji Lietuvos  moksleivių informatikos olimpiada (šalies atrankinis etapas)

K. Černuševičius (7 kl.), B. Deščeras (7 kl.), D. Kurlys (7 kl.), K. Vekteris (7 kl.),
E. Cechanavičiūtė (8 kl.),
D. Kasnauskas (8 kl.),
T. Žadvydas (I kl.),
A. Vaisman (I kl.),
A. Jučas (II kl.), N. Narmontaitė (III kl.),
V. Tubinas (IV kl.)

10.00–15.00 val., Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

I. Rupšienė

Trečiadienis

(02-05)

VIII respublikinė muzikos olimpiada, Klaipėdos m. etapas

G. Zinkutė (8 kl.), D. Drungilas (8 kl.),
J. Tomkevičius (8 kl.),
J. Žvaliauskas (I kl.), D.
Kemundris (I kl.)

12.00–17.00 val., Klaipėdos Vydūno gimnazija

A. Niparavičienė

Linksmieji žaidimai   

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ,,Ką slepia Klaipėdos krašto vietovardžiai?“

6 d kl. mokiniai

14.00–15.30 val., Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji Vandens g. 2

R. Lygnugarienė,
L. Elertienė

 

Ketvirtadienis

(02-06)

II kl. gimnazistų išvyka į Tarptautinę studijų parodą

II kl. mokiniai

6.30–21.00 val., LITEXPO, Vilnius

E. Mačiulskė,
R. Oželis,
I. Palaitienė

IV klasės mokinių informacinių technologijų bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

1–3 pamokos, 309 kab.

I. Rupšienė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Penktadienis

(02-07)

Žygis prie jūros

I bio kl. mokiniai

15.00, žygis Molo link, vėliau vakaronė „Ateik Ateik“, Vėtros g. 8

Š. Marčišauskaitė

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val.

Klasės bendruomenės renginys. Išvyka į Pabėgimo kambarius

8 b kl. mokiniai

 

13.00–15.00 val., Šilutės pl. 21

 

L. Dausynė

Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ,,Ką slepia Klaipėdos krašto vietovardžiai?“

6 c kl. mokiniai

12.45–14.15 val., Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžiojo Vandens g. 2

R. Lygnugarienė,
L. Elertienė
2020 m. sausio 27 – vasario 1 d.

Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–31 d.

Penktokų darbelių ekspozicija „Kuriame žiemišką nuotaiką“

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Sausio 27–31 d.

Užsiėmimai su 5–7 kl. mokiniais „ „(Ne)draugiškas internetas. Asmens duomenų apsauga internete"

5–7 kl. mokiniai

Pagal sudarytą tvarkaraštį

R. Čiarienė,
I. Navickaitė

Pirmadienis

(01-27)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Susirinkimas, skirtas aptarti sveikatingumo savaitės planą 8–II klasėse

S. Lukonas, A. Mozeris, I. Palaitienė,

R. Šniuolytė-Novikovė, Š. Marčišauskaitė

12.45 val., 109 kab.

K. Sipavičienė,
R. Teniukaitė-Šakalienė

IV klasės mokinių matematikos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

5–7 pamokos, 302 kab.

R. Karapetian

Senato ir Tėvų tarybos susirinkimas

Senato nariai ir tėvų taryba

16.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė

Antradienis

(01-28)

Pamoka skirta patyčių prevencijai

5 d kl. mokiniai

Per 3 pamoką, 208 kab.

S. Iljinienė

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

14.00 val., aktų salė

R. Kontautienė

Trečiadienis

(01-29)

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 b kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,

G. Žižiūnienė

Linksmieji žaidimai                                      

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., kiemas

A. Mozeris

Edukacinė išvyka į Lietuvos aklųjų biblioteką, Klaipėdos filialą

I vis kl. mokiniai

15.00 val., Šviesos g. 3, Klaipėda

Š. Marčišauskaitė

Ketvirtadienis

(01-30)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

IV klasės mokinių biologijos bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

5–7 pamokos, 307 kab.

I. Rimkienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 a kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada (11 kl.), Klaipėdos miesto etapas

M. Petrauskas (III kl.), P. Viršilaitė (III kl.)

10.00–15.00 val., Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Debreceno g. 29

V. Kazlauskienė

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.), Klaipėdos miesto etapas

D. Drungilas (8 kl.), P. Panfilova (8 kl.),

D. Kasnauskas (8 kl.)

10.00–15.00 val., Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Debreceno g. 29

V. Kazlauskienė

Klaipėdos m. mokyklų stalo teniso varžybos „Mero taurei“ laimėti

M. Jučas (7 kl.), N. Lalas (6 kl.),  D. Kozlovaitė (6 kl.), J. Jučas (II kl.), A. Jučas (II kl.)

14.00 val., Stalo teniso akademija, Žvejų kultūros rūmai

S. Lukonas

Klasės tėvų susirinkimas

5 a kl. mokinių tėvai

17.30 val., 104 kab.

S. Rybakova

Penktadienis

(01-31)

Edukacinė išvyka į Lietuvos geležinkelius „Pasimatuokime profesiją“

7 a kl. mokiniai

Išvyksta: 8.00 val.

Grįžta: 21.00 val.

S. Lukonas

Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos licėjaus partnerystės projektas „Drąsa ir charizma karjeroje“

8, I–IV kl. mokiniai

12.00–16.00 val., KU Aula Magna, Studlendas

E. Mačiulskė

Šeštadienis

(02-01)

Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (regiono etapas)

I–IV kl.

9.00–14.00 kab., Klaipėdos universiteto miestelis, Herkaus Manto g. 84

I. Rupšienė2020 m. sausio 20–24 d.

Data

 

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–24 d.

Penktokų darbelių ekspozicija „Kuriame žiemišką nuotaiką“

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Sausio 20–24 d.

Individualūs 5–7 klasių vadovų susitikimai su skyriaus vadovu, aptariant mokinių ugdymo(si) pažangą

5–7 kl. vadovai

Visą savaitę, individualiai suderintu laiku

I. Navickaitė

Pirmadienis

(01-20)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė, skyrių vadovai

Susitikimas su J. Valatka. VU politikos studijų pristatymas ir pasidalinimas patirtimi

I–III kl. mokiniai

11.30 val., aktų salė

E. Mačiulskė

Trečiadienis

(01-22)

IV klasės lietuvių k. bandomasis egzaminas

IV kl. mokiniai

1–4 pamoka

I. Lukauskienė,
L. Vinčienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 b kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Linksmieji žaidimai                                  

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Paskaita tėvams „Žalingi įpročiai“. Lektorius V. Arvasevičius.

Po jos – 8, II kl. mokinių tėvų susirinkimai

7–8, I–II kl. mokinių tėvai

17.30 val., aktų salė

E. Mačiulskė,
K. Sipavičienė

Ketvirtadienis

(01-23)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“

6 a kl. mokiniai

13.15–14.00 val., 101 kab.

I. Čypė,
G. Žižiūnienė

Penktadienis

(01-24)

Nacionalinis geografinių žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“                      

6-8 ir I-III klasių mokiniai      

6.00–21.00 val.,  Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO Laisvės pr. 5, 04215, Vilnius, Lietuva

J. Jonaitienė

Mokinių susirinkimas

7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

5–6 kl. mokiniai, klasių vadovai

12.45 val., aktų salė

Direkcinis susirinkimas

 

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

14.00 val., 303 kab.

R. Kontautienė


2020 m. sausio 10–17 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 14–24 d.

Penktokų darbelių ekspozicija „Kuriame žiemišką nuotaiką“

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(01-13)

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Klaipėdos licėjaus bendruomenė

8.00 val., klasėse

L. Elertienė,
A. Mozeris

Filmo „Sistema“ peržiūra

I bio, I vis, I inž, II  bio, II inž, II vis kl. mokiniai ir jų mokytojai

8.00–9.50 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

8, I–IV kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

L. Elertienė,
E. Sereičikas,
A. Mozeris

Direkcinis susirinkimas

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

12.30 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

5–7 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

L. Elertienė,
E. Sereičikas,
A. Mozeris

Edukacinė išvyka į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą

5 b kl. mokiniai

13.30 val., Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda

S. Iljinienė

5–8 kl. mokinių dailaus rašto konkursas ,,Aš – tavo LAISVĖ!“, skirtas Sausio 13-ajai paminėti   

5–8 kl. mokiniai

15.00 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė,
I. Lukauskienė,
A. Norkienė,
Ž. Kairienė

Antradienis

(01-14)

Stalo teniso turnyras

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Paskaita tėvams „Ankstyvosios paauglystės ypatumai“. Lektorės S. Iljinienė, R. Šniuolytė-Novikovė

5–6 kl. mokinių tėvai

17.30 val., aktų salė

I. Navickaitė

Trečiadienis

(01-15)

Linksmieji žaidimai                                      

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas

A. Mozeris

Mažojo senato susirinkimas

Mažojo senato nariai

11.30–12.00 val., Avilys

I. Navickaitė,
E. Mačiulskė

Stalo teniso turnyras

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Ketvirtadienis

(01-16)

Klasių vadovų susirinkimas

8, I–II klasių vadovai

10.35 val., 109 kab.

K. Sipavičienė,
E. Mačiulskė

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Stalo teniso turnyras

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Edukacinė išvyka į Klaipėdos regioninį valstybės archyvą

 5 c kl. mokiniai

12.30 val., Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda

S. Iljinienė

Išvyka į Klaipėdos priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

I inž kl. mokiniai

14.30 val., Trilapio g. 12, Klaipėda

Š. Marčišauskaitė

Penktadienis

(01-17)

Stalo teniso turnyro finalas

7–8, I–II kl. mokiniai

11.30–12.00 val., aktų salė

S. Lukonas

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.45 val., aktų salė

I. Navickaitė2020 m. sausio 13–17 d.2020 m. sausio 6–10 d.

Data

Renginys

 

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Sausio 6–10 d.

Šeštokų darbelių ekspozicija „Angelai“

6 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(01-06)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai

Antradienis

(01-07)

Susirinkimas dėl IB (TB) sklaidos

Tikslinė grupė

11.30 val., 110 kab.

R. Petrauskienė

Stalo teniso turnyras

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas

Teminė lietuvių k. konsultacija „Fonetinis nagrinėjimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 310 kab.

I. Lukauskienė

Teminė lietuvių k. konsultacija „Kirčiavimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 312 kab.

A. Norkienė

Teminė lietuvių k. konsultacija „Veiksmažodžio kartojimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 203 kab.

R. Lygnugarienė

Trečiadienis

(01-08)

Linksmieji žaidimai                                     

Visi, norintys pajudėti

11.30–12.00 val., 12.45–13.15 val., mokyklos kiemas (esant blogoms oro sąlygoms – aktų salė)

A. Mozeris

Klasių vadovų susirinkimas

5–7 kl. vadovai

11.30–12.00 val., 203 kab.

I. Navickaitė

Stalo teniso turnyras

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas

Direkcinis susirinkimas

Skyrių vadovai, ped. priežiūros specialistas

15.00 val., 303 kab.

R. Kontautienė

Ketvirtadienis

(01-09)

Mokinių susirinkimas

8, I–II kl. mokiniai, klasių vadovai

11.30 val., aktų salė

K. Sipavičienė

Stalo teniso turnyras

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas

Teminė lietuvių k. konsultacija „Vientisinio sakinio sintaksinis nagrinėjimas“

5–8 kl. mokiniai

14.10–14.55 val., 108 kab.

Ž. Kairienė

Penktadienis

(01-10)

Mokinių susirinkimas

5–7 kl. mokiniai, klasių vadovai

11.45 val., aktų salė

I. Navickaitė

Stalo teniso turnyro finalas

5–6 kl. mokiniai

12.45–13.15 val., aktų salė

S. Lukonas
2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gruodžio

10–20 d.

Penktokų maketų parodėlė "Projektuojame gyvenamąją aplinką"

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(12-23)

Matematikos mokymo grupės susirinkimas

Matematikos mokytojai

8.30 val., 302 kab.

R. Karapetian

Gamtos mokslų mokymo grupės susirinkimas

Gamtos, biologijos, chemijos mokytojai

8.30 val., biochemijos laboratorija

I. Rimkienė

IB grupės susirinkimas dėl programos Moodle

IB programoje dirbantys mokytojai

9.30 val., 309 kab.

R. Petrauskienė

Matematikos konsultacija

8 a kl. mokiniai

9.30–10.30 val., 202 kab.

A. Puškorienė

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

10.00–12.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Menų ir dorinio ugdymo mokymo grupės susirinkimas              

Menų ir dorinio ugdymo mokytojai

10.00 val., 109 kab.

K. Sipavičienė,
R. Radajevas

Direkcinis pasitarimas

 

Skyrių vadovai, mokymo programų vadovai

11.00 val., 301 kab.

R. Kontautienė

Biologijos konsultacija

IV kl. mokiniai

12.00–14.00 val., 307 kab.

I. Rimkienė

Ketvirtadienis

01-02)

5–8 kl. mokytojų metodinės grupės susirinkimas

5–8 kl. dirbantys mokytojai

10.00 val., 312 kab.

A. Norkienė

I–IV kl. mokytojų metodinės grupės susirinkimas

I–IV kl. dirbantys mokytojai

10.00 val., 301 kab.

R. Petrauskienė

Matematikos darbų perrašymas

IV kl. mokiniai

11.00–12.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

12.00–14.00 val., 302 kab.

R. Karapetian

Inžinerijos mokslų mokymo grupės susirinkimas

Inžinerijos grupės mokytojai

11.00 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Socialinių mokslų mokymo grupės susirinkimas

Istorijos, geografijos mokytojai

11.00 val., 102 val.

V. Pamparas

Užsienio kalbų mokymo grupės susirinkimas

Užsienio kalbų mokytojai

11.00 val., 204 kab.

L. Ložinskienė

Lietuvių kalbos mokymo grupės susirinkimas

Lietuvių k. mokytojai

11.30 val., 312 kab.

I. Lukauskienė

Biologijos konsultacija

IV kl. mokiniai

14.00–16.00 val., 307 kab.

I. Rimkienė

Penktadienis
(01-03)

Matematikos konsultacija

IV kl. mokiniai

12.00–14.00 val., 302 kab.

R. Karapetian
2019 m. gruodžio 16–20 d.


Data

Renginys

Dalyviai

Laikas ir vieta

Atsakingas

Gruodžio

10–20 d.

Penktokų maketų parodėlė "Projektuojame gyvenamąją aplinką"

5 kl. mokiniai

II a. fojė

L. Pridotkienė

Pirmadienis

(12-16)

Darbuotojų susirinkimas

Mokytojai, pagalbos  specialistai, darbuotojai

11.30 val., 301 kab.

R. Kontautienė,
skyrių vadovai 

Protmūšis ,,Kalėdinis iššūkis“    

6 a, 6 c, 6 d, 7 a kl. bendruomenės

17.00 val., aktų salė

G. Žižiūnienė,
R. Lygnugarienė,
S. Lukonas

Antradienis

(12-17)

31-oji Lietuvos moksleivių informatikos olimpiada (miesto etapas)

7–8 kl, I– IV kl.

10.00–14.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, „Ąžuolyno“ gimnazija

I. Rupšienė

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos epistolinio rašinio konkursas

G. Zinkutė (8 kl.), A. Kožuchar (I kl.),
A.  Dabašinskaitė (I kl.), S. Puzemskaja, (II kl.)

15.00 val., Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

S. Rybakova

Trečiadienis

(12-18)

Gerosios patirties sklaida: informatikos studijos Glasgow (UK) universitete. Pranešėjas Daumantas Pagojus

III (informatikos A lygį pasirinkę mokiniai)

9.00 val., 309 kab.

I. Rupšienė

Kalėdinė-socialinė išvyka į „Dvasinės pagalbos jaunimui centrą“

I vis kl.

15.30 val., Darželio g. 11

Š. Marčišauskaitė

Ketvirtadienis

(12-19)

I gimnazijos klasių seniūnų ir pavaduotojų susirinkimas

I kl.  seniūnai ir pavaduotojai

12.50 val., mokyklos skaitykla,

Š. Marčišauskaitė

Kalėdų senelio dirbtuvėlė

6 kl. mokiniai

14.00 val., Klaipėdos lėlių teatras, Turgaus  g. 9

I.Čypė,

_

Pamokų ir konsultacijų laikas 5–8, I–IV klasių mokiniams

Pamoka

Pamokos laikas

Pietų pertraukos

1

8.00–8.45

 

2

8.55–9.40

 

3

9.50–10.35

 

4

10.45–11.30

 

5

12.00–12.45

Po 4 pamokos – 5 , 6 kl. mokiniams

6

13.15–14.00

Po 5 pamokos –
7, 8 ir I–IV kl. mokiniams 

7

14.10–14.55

 

8

15.05–15.50

 

9

16.00–16.45

 

Mokinių atostogos 2019-2020 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

 

   

Mūsų rekvizitai

Klaipėdos licėjus
Įmonės kodas: 191832328
Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda
Tel.: 8 (46) 351286, +370 (616) 33807
Buhalterija: +370 (610) 10791
El.paštas: info@klaipedoslicejus.lt
AB DNB bankas
Klaipėdos filialas
Banko kodas: 40100
A/s Nr.: LT 544010042301124105