KOKIOS UGDYMO NUOSTATOS
KLAIPĖDOS LICĖJUJE?

KOKIŲ UGDYMO PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

 

KOKIAS UGDYMO PROGRAMAS VYKDOME?

Klaipėdos licėjuje ugdymą organizuojame pagal
Valstybines bendrojo ugdymo programas, kurias mokyklos nuožiūra papildėme atskirais mokomaisiais dalykais bei papildomo ugdymo programomis.

Priešmokyklinio ugdymo klasėse papildomai organizuojame
ankstyvąjį anglų kalbos mokymą, šachmatų, teatro, šokio, specializuotos korekcinės mankštos užsiėmimus. Realizuojame socialinio ir emocinio ugdymo  (SEU) bei svaikatos udgymo programas.
Pasibaigus pamokėlėms mokiniai gali lankyti įvairius būrelius, studijas, organizuojami  žaidimai, padedantys vaikams turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį.

Visose  Klaipėdos licėjaus 1–12 klasėse pagilintai mokome
 
 matematikos, gamtos mokslų ir anglų kalbos.

1–4  klasėse papildomai organizuojame

  šachmatų, matematinės logikos, inžinerijos, ekonomikos, teatro, šokio,
specializuotos korekcinės mankštos  pamokas. Taip pat pradinio ugdymo programoje
skiriamas padidintas anglų k., matematikos ir lietuvių k. pamokų skaičius.
Realizuojame socialinio ir emocinio ugdymo programą (SEU) bei sveikatos ugdymo programą.
Prieš pamokas organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos, po pamokų -
namų darbų ruoša, įvairūs akademinės, meninės ir sportinės veiklos būreliai, studijos.

 

5–8 klasėse mokiniai papildomai  gali pasirinkti:

Visose klasėse  realizuojame socialinio ir emocinio ugdymo programą (SEU),  ugdome lyderystę, organizuojame ankstyvąjį ugdymą karjerai.
Po pamokų organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos, namų darbų ruoša,
įvairūs akademinės, meninės ir sportinės veiklos būreliai, studijos.Nuo 9 kl. (I-os gimnazinės kl.)  mokiniai gali papildomai pasirinkti
šias ugdymo programas:

Taip pat siūlome pasirinkti įvairių mokomųjų dalykų pagilintas ugdymo programas, mokytis įvairių užsienio kalbų. Tęsiame lyderystės ir ugdymo karjerai programos realizavimą.
Po pamokų organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos,
įvairūs akademinės, meninės ir sportinės veiklos būreliai, studijos.

 

 

KAIP VERTINAME MOKINIŲ PASIEKIMUS?

 

kuo anksčiau rasti savo interesų, mokslo bei būsimos karjeros kryptį.