Pirmininkė

S. Selezniovienė

 

Pirmininkės pavaduotojas

J. Tubinas

 

Sekretorė

Ž. Drungilienė

 

Nariai

R. Bučienė

A. Česas

J. Jonikas

E. Gramba

I. Grikpėdienė

M. Karalius

D. Labanauskaitė

R. Statkevičienė

R. Šimkienė

V. Virbalas

D. Valatkienė

E. Župerkienė
 
Tėvų tarybos kontaktai:
tel. nr. +370 68622884,   elektronins paštas: tt@klaipėdoslicejus.lt

Atnaujinta 2019-01-09