Kviečiame prisijungti prie gražios bendruomenės iniciatyvos, padėsiančios mūsų kaimynams – Šv. Kazimiero bažnyčiai – įgyvendinti Kryžiaus kelio stočių vitražų idėją.

Skirtą paramą galite palikti pas komunikacijos specialistę B. Banevičienę 209 kabine (Kretingos g. 44) ir Mokyklos g. 3 (kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui E. Burbienę) arba auką galima pervesti į Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos A/S – LT 427044060000760792), AB SEB bankas.