Mainų programos tikslai:
1.    Ugdyti mokinių tarpkultūrinio bendravimo užsienio kalba kompetencijas.
2.    Supažindinti svečius su Lietuvos gamta, istorija, kultūra, švietimo sistema.
3.   Pažinti Italijos mokinių kasdienybę, švietimo sistemą, gamtos, istorijos, kultūros vertybes, gyvenseną.

Veiklos turinys:
1.   Bendra veikla - dalyvavimas pamokose, edukacinėse išvykose ir ekskursijose.
2.   Filmo apie šalį, kurioje lankosi, sukūrimas ir pistatymas licėjaus bendruomenei.

 

Dalyviai, vadovai:
14-18 m. mokiniai.
Projekto vadovė Lietuvoje: italų kalbos mokytoja Vaida Kazlauskienė.

 

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas 2016 m. rugsėjo 25 - spalio 5 d. Klaipėdos licėjuje. 
Iš Liceo scientifico Nicolo’ Palmeri (Sicilija) atvyko 29 mokiniai ir 3 mokytojai bei licėjaus direktorius.  Antrasis projekto dalyvių susitikimas
 2017 m.  balandžio 5-12 dienomis 13 licėjaus mokinių ir du mokytojai vyko į Siciliją.