Direktorė Doc. dr. R. Kontautienė, regina.k@klaipedoslicejus.lt 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Elena Burbienė, tel. nr. 8 611 45707, elena.b@klaipedoslicejus.lt

Direktorės pavaduotoja mokymo programų vykdymui Ramunė Petrauskienė, tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt

Direktorės pavaduotojas ūkinei veiklai Arūnas Antanaitis, tel. nr. 8 698 39087, arunas.a@klaipedoslicejus.lt

Pagrindinio  ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė Inga Navickaitė, 8 675 54574, inga.n@klaipedoslicejus.lt

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė Kristina Sipavičienė, 8 620 44785, kristina.s@klaipedoslicejus.lt

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė Inga Lukauskienė, 8 687 11942, inga.l@klaipedoslicejus.lt

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė Ramunė Petrauskienė, 8 615 55377,
ramune.p@klaipedoslicejus.lt

Mokymo programų vadovai:

lietuvių k. – Inga Lukauskienė, inga.l@klaipedoslicejus.lt

užsienio kalbų – Loreta Ložinskienė, loreta.l@klaipedoslicejus.lt

matematikos - Rasa Karapetian, rasa.k@klaipedoslicejus.lt

inžinerijos – Ilona Rupšienė, ilona.r@klaipedoslicejus.lt

gamtos mokslų – Ingrida Rimkienė, ingrida.r@klaipedoslicejus.lt

socialinių mokslų – Vaidas Pamparas, vaidas.p@klaipedoslicejus.lt

menų, dorinio ugdymo, sporto ir neformaliojo švietimo – Genovaitė Butkienė, genovaite.b@klaipedoslicejus.lt

tarptautinio bakalaureato – Ramunė Petrauskienė, ramune.p@klaipedoslicejus.lt