Bibliotekos tikslas bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti, ugdyti bendravimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principais, ruošti moksleivius gyventi informacinėje visuomenėje ir ugdyti nuolatinį skaitymo poreikį.

Uždaviniai

Svarbiausios bibliotekininko veiklos sritys: