ES parama padės mokyklai augti

Gerų norų nepakanka

Ugdytinių pasiekimai, tad ir didėjantis moksleivių bei jų tėvų pasitikėjimas nevalstybinėmis mokymo įstaigomis jų atstovus skatina nuolatos ieškoti būdų, kaip tobulinti mokymo procesą bei sukurti kuo komfortiškesnę, produktyvesnę aplinką tiek mokiniams, tiek pedagogams.

Tačiau šiems siekiams, ypač sunkmečiu, vien gerų norų nepakanka. Viena aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria privačios mokymo įstaigos, - renovuotinos, neretai mokyklos reikmėms pritaikytos patalpos. Joms atnaujinti, rekonstruoti prireiktų milžiniškų investicijų.

Galimybė pakeisti tokią situacija atsirado Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir viešajai įstaigai Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) paskelbus kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.2-ŠMM-21-K „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“.  Pagal šį kvietimą mokykla pateikusi paraišką 2010 m. spalio 28 d. pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią mokyklai bus suteiktas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansavimas.

Prašosi kapitalinio remonto

VšĮ „Universa Via” mokykla šiandiena yra didžiausia Klaipėdos apskrityje nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla, kurios mokinių skaičius kasmet auga.

Projekto „Didžiausios Klaipėdos apskrities nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos “UNIVERSA VIA” infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimo metu yra planuoja iš esmės atnaujinti mokyklos pastato dalį Kretingos gatvėje 44.

Renovuotinos patalpos, kurių plotas siekia 1,5 tūkst. kv. m., priklauso uostamiesčio savivaldybei ir pagal panaudos sutartį yra perduotos mokyklai valdyti neatlygintinai 18 metų. Pastatas nebuvo kapitaliai renovuotas nuo pat jo pastatymo 1963-iaisiais ir pagal Mokyklų tinko pertvarkos metodines rekomendacijas yra priskiriamas III grupei – tai yra atskiroms statinio dalims būtinas kapitalinis remontas.

Nuo 2002-ųjų mokykla šiose patalpose savo lėšomis jau atliko remonto darbus už 450 tūkst. Litų.

„Kai įsikėlėme į šias patalpas, jos buvo stipriai nugyventos, o šiandiena, palyginti su kitomis mokymo įstaigomis, esame sukūrę išties estetišką aplinką. Tačiau pakeisti langus, atnaujinti pastato fasadą, vamzdynus, įvairias komunikacijas reikalauja labai didelių investicijų. Skirta parama mums bus didelė pagalba šiems darbams atlikti“, - pripažįsta „Universa Via“ vadovė Regina Kontautienė.

Projekto metu numatoma apšiltinti pastato lauko sienas, pakeisti langus ir duris, renovuoti inžinierinius tinklus, atlikti kapitalinį vidaus patalpų remontą, įrengti priešgaisrinę bei apsaugos sistemas. Taip pat numatoma aprūpinti „Universa Via“ pagrindinės mokyklos mokymo klases būtina įranga bei mokymo priemonėmis (ugdymo procese naudojamomis vaizdinėmis, techninėmis, demonstracinėmis priemonėmis bei prietaisais, mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis).  Pagal naujausias technologijas renovuotas pastatas padės sutaupyti nemažai jo eksploatacijos lėšų. O mokymo klasės bus aprūpintos ir kita būtina šiuolaikiška įranga.

Šis mūsų įgyvendinamas projektas suteiks mokyklai galimybę augti iki gimnazijos. Įgyvendinus projektą numatoma, kad mokykla priims papildomai 72 mokinius, naujų darbo vietų rasis ir įvairių disciplinų pedagogams.

Projekto tikslinėje grupėje – ir emigrantų atžalos

Kažkurį laiką užsienyje praleidusiems į Lietuvą sugrįžusiems mokyklinio amžiaus vaikams sudėtinga tęsti mokslus bendrojo lavinimo mokyklose.

Kadangi tenka įveikti nemažai programų skirtumų, tokiems moksleiviams būtinas individualizuotas mokymas. Tad projektas „Universa Via“ leis užtikrinti kokybiškesnes lavinimo paslaugas ir šiems specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Bendra projekto vertė 1 565 109,48 Lt. Pagal šią sutartį iš ES struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos mokyklai yra skiriama 1 323 218,68 Lt finansavimas. „Tai yra didelė dovana ir mokiniams, ir visai bendruomenei“, - projekto svarbą pabrėžia „Universa Via“ vadovė.

Didžiausia Klaipėdos apskrityje nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla infrastruktūros modernizavimo projektą pasirengus įgyvendinti iki 2014-ųjų rugsėjo 30 dienos.