Tikslas - padėti mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Ugdymo karjerai veikla padeda mokiniams:

Ugdymo karjerai koordinatorė – Edita Mačiulskė

Darbo laikas:
Trečiadieniais 10—15 val. 
Ketvirtadieniais 10—15 val.  

Elektroninis paštas: edita.m@klaipedoslicejus.lt
KARJEROS UGDYMO KOORDINATORĖS VEIKLA

Mokiniams padeda:

Tėvams:

Auklėtojams:

Koordinatorės darbas paremtas: Ugdymo karjerai programa 2014, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72.

 

     Profesinis veiklinimas

Tai yra praktika ar darbas pagal sutartį/susitarimą, kai mokinys 1-3 dienas tiesiogiai dalyvauja kokios nors organizacijos veikloje, stebi tam tikro specialisto, profesijos atstovo darbą, atlieka priskirtas praktines užduotis.

Profesinio veiklinimo privalumai mokiniams: