Neformaliojo švietimo (būrelių) tvarkaraštis 2019–2020 m. m.  

Konsultacijų, pagilinto dalykų mokymo tvarkaraštis 2019–2020 m. m.